Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs Og-1121/2/22 na staż urzędniczy (stanowisko docelowe: inspektor ds. informatycznych)

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/2/22
na staż urzędniczy
( 1 etat –stanowisko docelowe: inspektor ds. informatycznych)

 

Wymagania:

 • 2 lata doświadczenia (mile widziane w dziale IT),
 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane informatyczne),
 • praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania,
 • znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows 7/8/10,
 • znajomość działania sieci komputerowych LAN/WAN/WiFi,
 • znajomość usługi katalogowej Microsoft ActiveDirectory.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność administracji środowiskiem serwerowym Windows Server 2012/2016/2019.

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie techniczne dla pracowników Sądu w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów związanych z działaniem sprzętu komputerowego, systemów i aplikacji funkcjonujących w Sądzie,
 • instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
 • przygotowywanie stanowisk pracy,
 • zarządzanie uprawnieniami w systemie informatycznym,
 • udział w projektach wdrożeniowych,
 • dbanie o stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej,
 • dbanie o ciągłość pracy sprzętu teleinformatycznego,
 • obsługa zgłoszeń/awarii.

 

Po zakończeniu stażu, na stanowisku inspektora oferujemy wynagrodzenie w wysokości   5.500 brutto.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

 

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Staż w WSA w Warszawie trwa nie mniej niż 6 miesięcy, ale stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną do 26 stycznia 2022 r. na adres mailowy:

Zgłoszenie powinno zawierać 2 załączniki:

 •  cv
 • skan świadectwa bądź dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

Z kolei w treści maila należy złożyć poniższe oświadczenie:

DOCXwzor oswiadczen kandydata (9).docx (16,08KB)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej  28 stycznia 2022 r.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2022
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  13-01-2022 14:55
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1351
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl