Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Transmisja rozpraw online

UWAGA

od dnia 1 lipca 2024 r., w związku z utratą mocy obowiązującej przepisu art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842), sprawy w których stroną postępowania jest Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich nie będą już transmitowane przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z uwagi na brak podstawy prawnej do takiej transmisji.

Z uwagi na powyższe od dnia 1 lipca 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie będą zamieszczane linki do przedmiotowych rozpraw.

 

21 czerwca 2024 r.

 

Sygnatura akt Godzina Przedmiot sprawy Link do rozprawy

I SA/Wa 686/23

11:20

stwierdzenie nieważności decyzji

(dot. nieruchomości przy ul. Bednarskiej 6)

https://warszawa-wsa.webex.com/warszawa-wsa/j.php?MTID=m58a14eb5a43090a01593dded7cd00d51

 

26 czerwca 2024 r.

 

Sygnatura akt Godzina Przedmiot sprawy Link do rozprawy

I SA/Wa 1132/19

12:30

uchylenie decyzji

(dot. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 46a)

Publikacja orzeczenia

 

28 czerwca 2024 r.

 

Sygnatura akt Godzina Przedmiot sprawy Link do rozprawy

I SA/Wa 5/23

12:30

uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

(dot. nieruchomości przy ul. Niepodległości)

 

 

Informacje ogólne oraz instrukcja logowania.

 1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie informuje, iż udział publiczności w ww. sprawach możliwy jest za pomocą komunikatora WEBEX. Nie jest wymagane posiadanie specjalnego oprogramowania. Publiczność łączy się przez wskazany link przypisany do danej sprawy.
 2. Link do rozprawy udostępniany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym rozprawę.
 3. Osoba biorąca udział w charakterze publiczności za pomocą komunikatora ma status prawny publiczności będącej fizycznie obecną na Sali.
 4. W celu dołączenia do rozprawy w charakterze publiczności należy:
 • wybrać interesujący nas link do rozprawy,
 • wprowadzić swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy (dane wymagane przez komunikator WEBEX),
 • oczekiwać na rozpoczęcie rozprawy. W przypadku logowania w trakcie rozprawy osoby wpuszczane są automatycznie,
 • w przypadku przedłużania się czasu trwania rozprawy poprzedzającej, czas oczekiwania na połączenie może ulec wydłużeniu.
 1. Mikrofon w czasie rozprawy jest wyciszony. Publiczność ma wyłącznie możliwość obserwowania i słuchania przebiegu rozprawy.
Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2021
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  18-11-2021 13:31
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  20-06-2024 13:26
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 8829
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl