Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA w Warszawie poszukuje pracowników na zastępstwo

Strona archiwalna

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
poszukuje pracowników na zastępstwo

stanowisko: referent stażysta
wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3.400 zł

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Niekaralność,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku 

Zakres zadań wykonywanych przez referenta stażystę obejmuje:

 • Wysyłanie zawiadomień o terminach rozpraw, sporządzanie wokand
 • Włączanie do akt dowodów doręczenia zawiadomień i wezwań,
 • Protokołowanie na rozprawach,
 • Wysyłanie stronom orzeczeń sądu wraz z uzasadnieniami,
 • Zwracanie organowi akt administracyjnych,
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego stosownych danych dotyczących wykonywanych czynności.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zainteresowane tym zatrudnieniem prosimy o złożenie cv, kopii dyplomu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
(link do oświadczenia -> DOCrodo-zgoda-na-przetwarzanie-danych_nabor-bez-konkursu.doc (30,00KB)) osobiście w Biurze Podawczym,
bądź za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 22/553-79-53

Metryczka
 • wytworzono:
  29-09-2021
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  29-09-2021 09:37
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2016
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl