Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacje ogólne dotyczące rozpraw jawnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie informuje, iż udział w rozprawach jawnych Sądu możliwy jest:

 • za pomocą komunikatora Webex,
 • osobiście w budynku Sądu (dla stron niemogących uczestniczyć w rozprawie zdalnej bez obecności w budynku Sądu).

Warunkiem uczestnictwa w rozprawie bez obecności w budynku Sądu jest złożenie oświadczenia – w terminie nie później niż 7 dni przed terminem rozprawy wskazanym w zawiadomieniu o rozprawie – w formie dokumentu elektronicznego wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (w tytule pisma przewodniego należy wskazać sygnaturę akt sprawy) potwierdzającego, że strona posiada urządzenie techniczne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku. Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP jest dostępna pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Po złożeniu oświadczenia, na podany adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Sąd doręcza link umożliwiający udział w rozprawie.

W przypadku uczestniczenia w rozprawie bez obecności w budynku Sądu nie jest technicznie możliwe składanie dokumentów za pośrednictwem komunikatora Webex. W takiej sytuacji strony mogą złożyć dokumenty i pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

 1. osobiście na Biurze Podawczym Sądu lub za pośrednictwem operatora pocztowego nie później niż trzy dni przed terminem rozprawy z uwagi na konieczność poddania dokumentów procesowi dezynfekcji,
 2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP nie później niż w dniu poprzedzającym rozprawę (w tytule pisma przewodniego należy wskazać sygnaturę akt sprawy). 

Zalecamy używanie na rozprawie zestawu słuchawkowego w celu poprawy jakości dźwięku.

Dołączenie do rozprawy winno nastąpić nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy.

W przypadku przedłużania sią czasu trwania rozprawy poprzedzającej, czas oczekiwania na połączenie może ulec wydłużeniu.

Przy dołączaniu do rozprawy należy podać personalia osoby, która zgłasza swój udział w rozprawie, ewentualnie z dodaniem (w skrócie) tytułu zawodowego (radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, rzecznik patentowy) pod rygorem niedopuszczenia do udziału w rozprawie osoby, której tożsamość nie jest znana sądowi z akt sprawy.

Zaleca się opuszczenie rozprawy przez strony po jej zakończeniu i ogłoszeniu orzeczenia, w przeciwnym wypadku protokolant może wyłączyć stronie dalszy dostęp do komunikatora.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2021
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  29-07-2021 15:20
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  19-05-2022 11:40
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 10691
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl