Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skarg na uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 865/20 ze skargi R. z siedzibą w W. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 12 grudnia 2019  r. nr XXIV/671/2019 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. stwierdził nieważność § 1 oraz § 5 pkt 1 lit. a i b zaskarżonej uchwały oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Do pobrania treść wyroku wraz z uzasadnieniem – PDFIII SA Wa 865 20.pdf (268,54KB)

 

     W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 866/20 ze skargi R. z siedzibą w W. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 16 stycznia 2020 r. nr XXV/728/2020 w przedmiocie uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. stwierdził nieważność § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym zmiany § 5 pkt 1 i 2 uchwały nr XXIV/671/2019 Rady m.st. Warszawy z 12 grudnia 2019 r. oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Do pobrania treść wyroku wraz z uzasadnieniem – PDFIII SA Wa 866 20.pdf (270,13KB)

 

     W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 867/20 ze skargi R. z siedzibą w W. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 12 grudnia 2019  r. nr XXIV/676/2019 w przedmiocie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. stwierdził nieważność § 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Do pobrania treść wyroku wraz z uzasadnieniem – PDFIII SA Wa 867 20.pdf (598,56KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2021
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  16-03-2021 14:32
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  16-03-2021 14:33
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3457
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl