Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Zmiany w funkcjonowaniu Czytelni Akt.

Od 15 grudnia 2020 r. Czytelnie Akt (w budynkach Sądu przy ul. Jasnej 2/4, ul. Pankiewicza 4 i Wydziale Zamiejscowym w Radomiu) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wznawiają przyjmowanie interesantów w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że:

 1. akta udostępniane są w Czytelni Akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
 2. osobiste przeglądanie akt w Czytelni Akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail: , wskazując jednocześnie dane do kontaktu: adres e-mail bądź numer telefonu) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału Orzeczniczego, w którym sprawa jest rozpatrywana,
 3. Przewodniczący Wydziału Orzeczniczego, w którym sprawa jest rozpatrywana, przekazuje informację o uprawnieniu do udostępnienia akt do Wydziału Informacji Sądowej, który wyznacza termin ich udostępnienia,
 4. Wydział Informacji Sądowej informuje wnioskodawcę o pierwszym wolnym terminie na zapoznanie się z aktami sprawy w Czytelni Akt. Termin ten może zostać zmieniony po uprzednim skontaktowaniu się z Czytelnią Akt pod numerem telefonu 225537821 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. I-IV), 225537037 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. V-VII) oraz 483689918 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. VIII),
 5. w Czytelni Akt może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba,
 6. czas na zapoznanie się z aktami sprawy zostaje ograniczony do 45 minut,
 7. wykaz osób, umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony.
Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2021
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  21-01-2021 08:30
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  21-01-2021 08:30
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1845
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl