Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja w sprawach dotyczących kar nałożonych przez organy inspekcji sanitarnych.

Poniżej przedstawiamy, na bieżąco aktualizowany, wykaz spraw dotyczących kar nałożonych przez organy inspekcji sanitarnych. Ponadto informujemy, iż z uwagi na fakt, że przedstawione sprawy zostały rozpoznane na posiedzeniu niejawnym, poznanie motywów rozstrzygnięcia Sądu, będzie możliwe dopiero po sporządzeniu uzasadnień w sprawach, o czym poinformujemy zamieszczając bezpośredni link do każdej ze spraw oddzielnie.

 


31 marca 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1574/20, dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie nakazu przemieszczania (10.000 zł), Sąd wyrokiem z 31 marca 2021 r. stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.


26 marca 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1918/20, dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (10.000 zł), Sąd wyrokiem z 26 marca 2021 r. uchylił decyzję organu I i II instancji.

Wyrok jest nieprawomocny.


23 marca 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1823/20, dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust (5.000 zł), Sąd wyrokiem z 23 marca 2021 r. stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.


12 marca 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1757/20, dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie nakazu przemieszczania (5.000 zł), Sąd wyrokiem z 12 marca 2021 r. uchylił decyzję organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.


11 marca 2021 r.

W dniu 11 marca 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 2 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości 
VII SA/Wa 1330/20 wymierzenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie organizowania zgromadzeń ludności (10.000 zł)
VII SA/Wa 1459/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu organizowania zgromadzeń ludności (10.000 zł)

 

Wyroki są nieprawomocne.


2 marca 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1542/20, dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (20.000 zł), Sąd wyrokiem z 2 marca 2021 r. uchylił decyzję organu I i II instancji.

Wyrok jest nieprawomocny.


26 luty 2021 r.

W dniu 26 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 2 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • uchylił decyzję organu I i II instancji
VII SA/Wa 1458/20 wymierzenie kary pieniężnej za korzystanie z terenów publicznych (10.000 zł)
VII SA/Wa 1705/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (30.000 zł)

 

Wyroki są nieprawomocne.


25 luty 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1847/20, dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł), Sąd wyrokiem z 25 lutego 2021 r. stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.


24 luty 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1702/20, dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł), Sąd wyrokiem z 24 lutego 2021 r. stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.


23 luty 2021 r.

W dniu 23 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 2 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • uchylił decyzję organu I i II instancji
VII SA/Wa 1670/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (20.000 zł)
VII SA/Wa 1781/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (30.000 zł)

 

Wyroki są nieprawomocne.


17 luty 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1593/20, dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł), Sąd wyrokiem z 17 lutego 2021 r. stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.


12 luty 2021 r.

W dniu 12 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 2 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości 
VII SA/Wa 1603/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)
VII SA/Wa 1541/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł)

 

Wyroki są nieprawomocne.


11 luty 2021 r.

W dniu 11 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 2 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • uchylił decyzję organu I i II instancji
VII SA/Wa 1661/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (30.000 zł)

 

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne
VII SA/Wa 1505/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł)

 

Wyroki są nieprawomocne.


2 luty 2021 r.

W dniu 2 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 2 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości 
VII SA/Wa 1331/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/790C1713F0
VII SA/Wa 1761/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CDA4799558

 

Wyroki są nieprawomocne.


28 stycznia 2021 r.

W dniu 28 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 4 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości 
VII SA/Wa 1332/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CFE376DB05
VII SA/Wa 1471/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)
VII SA/Wa 1515/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D4ADD1B9A
VII SA/WA 1733/20 wymierzenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie zakazu organizowania zgromadzeń ludności (30.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1199B17B32

 

Wyroki są nieprawomocne.


27 stycznia 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 767/20 dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł) Sąd wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. oddalił skargę.

Wyrok jest nieprawomocny.


26 stycznia 2021 r.

W dniu 26 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 2 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • uchylił decyzję organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne
VII SA/Wa 1639/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (15.000 zł)

 

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne
VII SA/Wa 1479/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/58EC27B770

 

Wyroki są nieprawomocne.


22 stycznia 2021 r.

W dniu 22 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 2 sprawy, w których orzekł w sposób następujący:

 • uchylił decyzję organu I i II instancji
VII SA/Wa 1337/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (20.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FD65EFA459

 

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne
VII SA/Wa 1338/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania

 

Wyroki są nieprawomocne.


21 stycznia 2021 r.

W dniu 21 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 5 spraw, w których orzekł w sposób następujący:

 • uchylił decyzję organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne
VII SA/Wa 1188/20 nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C003A77A4F
VII SA/Wa 1189/20 nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/27FCEEFD0B
VII SA/Wa 1190/20 nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/239347AF75
VII SA/Wa 1191/20 nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E3F4581C98

 

 • uchylił decyzję organu I i II instancji
VIII SA/Wa 492/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/310BF54CAA

 

Wyroki są nieprawomocne.


20 stycznia 2021 r.

W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1652/20 dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł) Sąd postanowieniem z 20 stycznia 2021 r. odrzucił skargę.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Link do orzeczenia - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/348B85A43B


14 stycznia 2021 r.

W dniu 14 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 6 spraw, w których orzekł w sposób następujący:

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości 
VII SA/Wa 1566/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C86D05DB41
VII SA/Wa 1625/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (30.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B22EF63731

 

 • uchylił decyzję organu I i II instancji
VII SA/Wa 1386/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (20.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A9F0E8408
VII SA/Wa 1392/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/26F339E5F1
VII SA/Wa 1693/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)
VII SA/Wa 1877/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (10.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1CD16B21AD

 

Wyroki są nieprawomocne.


13 stycznia 2021 r.

W dniu 13 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 8 spraw, w których orzekł w sposób następujący:

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości 
VII SA/Wa 1398/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (15.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A557DAFB39
VII SA/Wa 1424/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/37A338C0B2
VII SA/Wa 1506/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6BE4792F1A
VII SA/WA 1543/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5B8875FA71
VII SA/Wa 1624/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (30.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/33353AD08F
VII SA/Wa 1635/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/17F94EB266
VII SA/Wa 1671/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/55406250C6
VII SA/Wa 1917/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

 

Wyroki są nieprawomocne.


12 stycznia 2021 r.

W dniu 12 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał 6 spraw, w których orzekł w sposób następujący:

 • stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości
VII SA/Wa 1434/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0517342C62
VII SA/Wa 1524/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81C5C55BC7
VII SA/Wa 1545/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6989B024C9
VII SA/Wa 1614/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3E68CA5B61

 

 • uchylił decyzję organu I i II instancji
VII SA/Wa 1597/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł)
VII SA/Wa 1662/20 wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (20.000 zł)

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B15A9D587C


Wyroki są nieprawomocne.


5 stycznia 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu, w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 644/20 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł) wyrokiem z 5 stycznia 2021 r. uchylił decyzję organu I i II instancji.

Wyrok jest nieprawomocny.


26 listopada 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu, w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 491/20 w przedmiocie wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł) wyrokiem z 26 listopada 2020 r. uchylił decyzję organu I i II instancji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Link do orzeczenia - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/87D3417CAD


23 listopada 2020 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1399/20 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł) wyrokiem z 26 listopada 2020 r. uchylił zaskarżone postanowienie.

Wyrok jest prawomocny.

Link do orzeczenia - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/13864C2930

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2021
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  15-01-2021 12:49
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  01-04-2021 15:28
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 24717
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl