Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) posiada zbędny składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie do dnia 26 października 2020 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2019 r. (Dz. U. z  2019 r. poz. 2004).

                                                             

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno – Gospodarczego:

Łukasz Doleżyński

tel. 22 5537863

oraz

Paweł Szymański

tel. 600890097

                                                                                                                           

Szczegółowy wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

Do pobrania - XLSXzałącznik nr 1 - nieodpłatne przekazanie.xlsx (28,55KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2020
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  21-10-2020 11:25
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1319
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl