Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Sprawy dot. skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej

PDFWykaz spraw Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (5.7 - stan na dzień 09.11.2021 r.).pdf

Dot. nieruchomości przy ul. Senatorskiej 9

sygn. akt I SA/Wa 968/19

      W dniu 30 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 968/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 12 marca 2019 r., nr KR II R 50/18 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 30 czerwca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej

sygn. akt I SA/Wa 270/20 i I SA/Wa 271/20

W dniu 29 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 270/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 grudnia 2019 r., nr KR II R 16/19 w przedmiocie ustalenia odszkodowania
 • I SA/Wa 271/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 grudnia 2019 r., nr KR II R 21/19 w przedmiocie ustalenia odszkodowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 29 czerwca 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje. 


Dot. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 15

sygn. akt I SA/Wa 1882/19

      W dniu 28 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1882/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 lipca 2019 r., nr KR I R 39/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 28 czerwca 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy dawnej ul. Zielnej 32

sygn. akt I SA/Wa 1979/20

      W dniu 28 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1979/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 30 czerwca 2020 r., nr KR VI R 68/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 28 czerwca 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej

sygn. akt I SA/Wa 786/20

      W dniu 22 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 786/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 stycznia 2020 r., nr KR II R 12/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 22 czerwca 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy zbiegu ul. Senatorskiej, Miodowej i Podwale

sygn. akt I SA/Wa 37/20

      W dniu 11 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 37/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 listopada 2019 r., nr KR III R 37/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 czerwca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Kolskiej

sygn. akt I SA/Wa 934/20

      W dniu 11 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 934/20 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 18 lutego 2020 r., nr KR VI R 63/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 czerwca 2021 r. oddalił skargę.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej

sygn. akt I SA/Wa 272/20 i I SA/Wa 273/20

W dniu 21 maja 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 272/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 grudnia 2019 r., nr KR II R 8/19 w przedmiocie ustalenia odszkodowania
 • I SA/Wa 273/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 grudnia 2019 r., nr KR II R 17/19 w przedmiocie ustalenia odszkodowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 21 maja 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje. 


Dot. nieruchomości przy Al. Szucha 17/19

sygn. akt I SA/Wa 1412/20

      W dniu 11 maja 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1412/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 maja 2020 r., nr KR III R 38/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 maja 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 18

sygn. akt I SA/Wa 375/20

      W dniu 27 kwietnia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 375/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 17 grudnia 2019 r., nr KR VI R 23/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 kwietnia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Mokotowska 63

sygn. akt I SA/Wa 1448/18, I SA/Wa 1454/18 i I SA/Wa 1458/18

W dniu 17 marca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1448/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 maja 2018 r., nr KR III R 16a/17 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 marca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz oddalił skargę jednej ze stron skarżących

 • I SA/Wa 1454/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 maja 2018 r., nr KR III R 16b/17 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 marca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz oddalił skargę jednej ze stron skarżących

 • I SA/Wa 1458/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 maja 2018 r., nr KR III R 16c/17 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 marca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Bednarskiej 26. 

sygn. akt I SA/Wa 1787/20, I SA/Wa 1788/20

W dniu 1 marca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1787/20 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 czerwca 2020 r., nr KR VI R 46a/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz
 • I SA/Wa 1788/20 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 czerwca 2020 r., nr KR VI R 46b/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 1 marca 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Bartoszewicza 1B

sygn. akt I SA/Wa 2047/19 i I SA/Wa 2048/19

W dniu 26 lutego 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 2047/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 lipca 2019 r., nr KR II R 60/18 w przedmiocie uchylenia decyzji oraz
 • I SA/Wa 2048/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 lipca 2019 r., nr KR II R 59/18 w przedmiocie uchylenia decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 26 lutego 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Jana Kazimierza 1/29

sygn. akt I SA/Wa 1525/19

      W dniu 29 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1525/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 maja 2019 r., nr KR III R 61/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 29 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Złotej 62

sygn. akt I SA/Wa 1288/19 i I SA/Wa 1290/19

W dniu 26 stycznia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1288/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 2 kwietnia 2019 r., nr KR VI R 20/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji i wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz
 • I SA/Wa 1290/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 2 kwietnia 2019 r., nr KR VI R 55/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji i wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 26 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje w części dotyczącej pkt 1.


Dot. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 14.

sygn. akt I SA/Wa 1353/20

      W dniu 26 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1353/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 maja 2020 r., nr KR VI R 47/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 26 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Powsińskiej 31

sygn. akt I SA/Wa 1314/19

      W dniu 22 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1314/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 kwietnia 2019 r., nr KR VI R 1/19 w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 22 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Czerskiej 3. 

sygn. akt I SA/Wa 1060/20, I SA/Wa 1061/20

W dniu 20 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1060/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 marca 2020 r., nr KR VI R 27a/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oraz
 • I SA/Wa 1061/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 marca 2020 r., nr KR VI R 27b/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 20 stycznia 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 14.

sygn. akt I SA/Wa 1352/20

      W dniu 19 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1352/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 maja 2020 r., nr KR VI R 48/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16

sygn. akt I SA/Wa 660/18, I SA/Wa 662/18 i I SA/Wa 664/18

W dniu 15 stycznia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 660/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 grudnia 2017 r., nr R 4a/17 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji  z naruszeniem prawa,
 • I SA/Wa 662/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 grudnia 2017 r., nr R 4b/17 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji  z naruszeniem prawa oraz
 • I SA/Wa 664/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 grudnia 2017 r., nr R 4c/17 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji  z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 15 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 14.

sygn. akt I SA/Wa 1351/20

      W dniu 11 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1351/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 maja 2020 r., nr KR VI R 49/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 46. 

sygn. akt I SA/Wa 880/20, I SA/Wa 881/20

W dniu 17 grudnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 880/20 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 25 lutego 2020 r., nr KR III R 15a/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w części z naruszeniem prawa oraz
 • I SA/Wa 881/20 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 25 lutego 2020 r., nr KR III R 15b/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 17 grudnia 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego / al. Stanów Zjednoczonych / rejon Jeziorka Gocławskiego. 

sygn. akt I SA/Wa 2451/19, I SA/Wa 2452/19

W dniu 4 grudnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 2451/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 1 października 2019 r., nr KR III R 58a/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oraz
 • I SA/Wa 2452/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 1 października 2019 r., nr KR III R 58b/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 4 grudnia 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 81.

sygn. akt I SA/Wa 557/19

      W dniu 27 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 557/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 lutego 2019 r., nr KR II R 49/18 w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Widok 22.

sygn. akt I SA/Wa 152/20

      W dniu 24 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 152/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 26 listopada 2019 r., nr KR II R 36/18 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 24 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Koszykowej 49A.

sygn. akt I SA/Wa 588/19

      W dniu 19 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 588/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 29 stycznia 2019 r., nr  KR VI R 47/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 listopada 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 12.

sygn. akt I SA/Wa 233/19

      W dniu 12 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 233/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 grudnia 2018 r., nr KR III R 14/18 w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 12 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Schroegera 72.

sygn. akt I SA/Wa 1368/18

      W dniu 6 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1368/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 maja 2018 r., nr  III R 17/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 6 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.


Dot. nieruchomości przy ul. Skolimowskiej 3.

sygn. akt I SA/Wa 2166/18

      W dniu 4 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2166/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 września 2018 r., nr  KR I R 33/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Mariensztat 9.

sygn. akt I SA/Wa 510/19

      W dniu 4 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 510/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 stycznia 2019 r., nr  KR III R 30/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 listopada 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Skolimowskiej 3.

sygn. akt I SA/Wa 2610/19

      W dniu 4 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2610/19 ze skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 18 grudnia 2018 r., nr  KR IV RN 33/18/I w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 listopada 2020 r. oddalił skargę.


Dot. nieruchomości przy ul. Noakowskiego 20.

sygn. akt I SA/Wa 1985/18

      W dniu 30 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1985/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 sierpnia 2018 r., nr  KR I R 24/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 30 października 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Polnej 46

sygn. akt I SA/Wa 916/19, I SA/Wa 919/19, I SA/Wa 922/19

W dniu 29 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 916/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 19 lutego 2019 r., nr KR VI R 52c/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji,
 • I SA/Wa 919/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 19 lutego 2019 r., nr KR VI R 52b/18 w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania użytkowania wieczystego oraz
 • I SA/Wa 922/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 19 lutego 2019 r., nr KR VI R 52a/18 w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 29 października 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Odolańskiej 7.

sygn. akt I SA/Wa 2125/18

      W dniu 23 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2125/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 17 września 2018 r., nr  KR III R 7/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 23 października 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 32.

sygn. akt I SA/Wa 500/19

      W dniu 22 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 500/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 stycznia 2019 r., nr  KR III R 41/18 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 22 października 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Hożej 25, 25a i 23/25.

sygn. akt I SA/Wa 972-976/18 

W dniu 29 września 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 972/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14a/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego,
 • I SA/Wa 973/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14b/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego,
 • I SA/Wa 974/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14c/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego,
 • I SA/Wa 975/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 15/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz
 • I SA/Wa 976/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 12/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 972-975/18 wyrokami z 29 września 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje oraz oddalił skargi jednej ze stron postępowania. Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 976/18 Sąd wyrokiem z 29 września 2020 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej, w pkt 2 oddalił skargę jednej ze stron postępowania.


Dot. nieruchomości przy ul. Twardej 8/12 i 10.

sygn. akt I SA/Wa 1331/17 i I SA/Wa 1333/17  

W dniu 28 września 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1331/17 ze skarg Miasta Stołecznego Warszawy i innych na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 lipca 2017 r., nr R 2/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego oraz
 • I SA/Wa 1333/17 ze skarg Miasta Stołecznego Warszawy i innych na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 lipca 2017 r., nr R 1/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zarówno w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1331/17 jak i I SA/Wa 1333/17, wyrokami z 28 września 2020 r. stwierdził nieważność zaskarżonych decyzji i decyzji ich poprzedzających.


Dot. nieruchomości przy ul. Puławskiej 107b.

sygn. akt I SA/Wa 2381/19 i I SA/Wa 2396/19  

W dniu 22 września 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 2381/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 września 2019 r., nr KR VI R 2b/19 w przedmiocie uchylenia decyzji oraz
 • I SA/Wa 2396/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 września 2019 r., nr KR VI R 2a/19 w przedmiocie uchylenia decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zarówno w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2381/19 jak i I SA/Wa 2396/19, wyrokami z 22 września 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje oraz umorzył postępowania administracyjne w sprawach.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej.

sygn. akt I SA/Wa 1275/19

      W dniu 12 sierpnia 2020 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1275/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 kwietnia 2019 r., nr  KR II R 22/18 w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość warszawską.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 12 sierpnia 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Nieborowskiej 13.

sygn. akt I SA/Wa 2033/19 i I SA/Wa 2034/19  

W dniu 19 lutego 2020 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 2033/19 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 6 sierpnia 2019 r., nr KR III R 43a/18 w przedmiocie uchylenia decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego oraz
 • I SA/Wa 2034/19 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 6 sierpnia 2019 r., nr KR III R 43b/18 w przedmiocie uchylenia decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zarówno w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2033/19 jak i I SA/Wa 2034/19, wyrokami z 19 lutego 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje oraz umorzył postępowania w sprawach.


Dot. nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 6a.

sygn. akt I SA/Wa 963/18

      W dniu 14 lutego 2020 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 963/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 13 marca 2018 r., nr III R 13/odw/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 listopada 2017 r.


Dot. nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 32.

sygn. akt I SA/Wa 500/19

      W dniu 6 lutego 2020 r. przedmiotem rozpoznania była sprawa o sygn. akt I SA/Wa 500/19 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 stycznia 2019 r., nr KR III R 41/18 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie powyższej sprawy. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.


Dot. nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 35 oraz ul. Mokotowskiej 39.

sygn. akt I SA/Wa 1821/18, I SA/Wa 2154/19 i I SA/Wa 2155/19  

      W dniu 5 lutego 2020 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1821/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 23 lipca 2018 r., nr KR I R 2/18 w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Krakowskie Przedmieście 35) - godz. 11:00,
 • I SA/Wa 2154/19 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 6 sierpnia 2019 r., nr KR VI R 28/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Mokotowskiej 39) - godz. 13:00 oraz
 • I SA/Wa 2155/19 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 6 sierpnia 2019 r., nr KR VI R 34/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Mokotowskiej 39) - godz. 14:00.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1821/18 wyrokiem z 5 lutego 2020 r. oddalił skargi.

W sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2154/19 Sąd wyrokiem z 5 lutego 2020 r. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej pkt 2 oraz w pozostałej części skargę oddalił. Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2155/19 Sąd wyrokiem oddalił skargę.


Dot. nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 43.

sygn. akt I SA/Wa 651/18 i I SA/Wa 1033/18

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 651/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 września 2017 r., nr R 9/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Marszałkowskiej 43) oraz
 • I SA/Wa 1033/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 marca 2018 r., nr III R 1Zm 9/18 w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Marszałkowskiej 43).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 651/18 wyrokiem z 3 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1033/18 wyrokiem z 3 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz umorzył postępowanie administracyjne.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2020
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  29-01-2020 08:46
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  10-11-2021 13:45
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 16358
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl