Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Sprawy dot. skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej

PDFWykaz spraw Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (3.9 - stan na dzień 23.09.2020 r.).pdf

Dot. nieruchomości przy ul. Puławskiej 107b.

sygn. akt I SA/Wa 2381/19 i I SA/Wa 2396/19  

W dniu 22 września 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 2381/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 września 2019 r., nr KR VI R 2b/19 w przedmiocie uchylenia decyzji oraz
 • I SA/Wa 2396/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 września 2019 r., nr KR VI R 2a/19 w przedmiocie uchylenia decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zarówno w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2381/19 jak i I SA/Wa 2396/19, wyrokami z 22 września 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje oraz umorzył postępowania administracyjne w sprawach.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej.

sygn. akt I SA/Wa 1275/19

      W dniu 12 sierpnia 2020 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1275/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 kwietnia 2019 r., nr  KR II R 22/18 w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość warszawską.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 12 sierpnia 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Nieborowskiej 13.

sygn. akt I SA/Wa 2033/19 i I SA/Wa 2034/19  

W dniu 19 lutego 2020 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 2033/19 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 6 sierpnia 2019 r., nr KR III R 43a/18 w przedmiocie uchylenia decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego oraz
 • I SA/Wa 2034/19 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 6 sierpnia 2019 r., nr KR III R 43b/18 w przedmiocie uchylenia decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zarówno w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2033/19 jak i I SA/Wa 2034/19, wyrokami z 19 lutego 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje oraz umorzył postępowania w sprawach.


Dot. nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 6a.

sygn. akt I SA/Wa 963/18

      W dniu 14 lutego 2020 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 963/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 13 marca 2018 r., nr III R 13/odw/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 listopada 2017 r.


Dot. nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 32.

sygn. akt I SA/Wa 500/19

      W dniu 6 lutego 2020 r. przedmiotem rozpoznania była sprawa o sygn. akt I SA/Wa 500/19 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 stycznia 2019 r., nr KR III R 41/18 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie powyższej sprawy. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.


Dot. nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 35 oraz ul. Mokotowskiej 39.

sygn. akt I SA/Wa 1821/18, I SA/Wa 2154/19 i I SA/Wa 2155/19  

      W dniu 5 lutego 2020 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1821/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 23 lipca 2018 r., nr KR I R 2/18 w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Krakowskie Przedmieście 35) - godz. 11:00,
 • I SA/Wa 2154/19 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 6 sierpnia 2019 r., nr KR VI R 28/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Mokotowskiej 39) - godz. 13:00 oraz
 • I SA/Wa 2155/19 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 6 sierpnia 2019 r., nr KR VI R 34/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Mokotowskiej 39) - godz. 14:00.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1821/18 wyrokiem z 5 lutego 2020 r. oddalił skargi.

W sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2154/19 Sąd wyrokiem z 5 lutego 2020 r. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej pkt 2 oraz w pozostałej części skargę oddalił. Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2155/19 Sąd wyrokiem oddalił skargę.


Dot. nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 43.

sygn. akt I SA/Wa 651/18 i I SA/Wa 1033/18

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 651/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 września 2017 r., nr R 9/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Marszałkowskiej 43) oraz
 • I SA/Wa 1033/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 marca 2018 r., nr III R 1Zm 9/18 w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Marszałkowskiej 43).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 651/18 wyrokiem z 3 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1033/18 wyrokiem z 3 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz umorzył postępowanie administracyjne.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2020
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  29-01-2020 08:46
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  24-09-2020 11:29
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4968
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl