Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Pięknej 49).

     Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 25 kwietnia 2018 r. wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie o sygn. akt KR II R 13/18 dotyczące decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 29 marca 2011 r., którą ustanowiono na 99 lat prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Pięknej 49.

     Komisja Weryfikacyjna w toku przeprowadzonego postępowania dowodowego ustaliła, iż decyzja Prezydenta m.st. Warszawy została wydana przez organ na osobę nieżyjącą, wobec powyższego obarczona jest ona wadą nieważności i powinna zostać usunięta z obrotu prawnego, aby nie wywoływała żadnych skutków prawnych. Ponadto, zdaniem Komisji Weryfikacyjnej, decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych z uwagi na istnienie po stronie nabywcy złej wiary.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 2 sierpnia 2018 r. wyrokiem z 27 stycznia 2020 r. oddalił skargi.

       W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż wydana przez Komisję Weryfikacyjną decyzja nie narusza prawa. Prezydent m.st. Warszawy, ponownie rozpoznając wniosek dekretowy, będzie zobowiązany do ponownego ukształtowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości, tym razem uwzględniając interes prawny wszystkich stron postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2020
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  27-01-2020 16:57
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  27-01-2020 16:57
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4180
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl