bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa

tel. 22 553 70 70

Wkrótce na wokandzie

 

Termin: 28.03.2019 r. (posiedzenie niejawne)                                                                                                                                                            

sygn. akt V SA/Wa 1453/18

     W dniu 28 marca 2019 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostanie rozpoznana sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione (sprawa dot. postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Komisję Weryfikacyjną).

 


Termin: 02.04.2019 r.

sygn. akt I SA/Wa 1990/18 oraz I SA/Wa 2143/18

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 2143/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 1 października 2018 r. nr KR I R 27/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Otwocka 10) - godz. 09:00 oraz
 • I SA/Wa 1990/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 sierpnia 2018 r. nr KR VI R 11/18 w przedmiocie przyznania prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Łomżyńska 44/Grajewska) - godz. 10:30.

 


Termin: 03.04.2019 r.                                                                                                                                                             

sygn. akt V SA/Wa 1673/18

     W dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali B, w budynku Sądu przy ul. Jana Pankiewicza 4, zostanie rozpoznana sprawa ze skargi Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 21 maja 2018 r. w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (sprawa dot. umorzenia postępowania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wobec Prezydenta Lublina, z uwagi na niski stopień szkodliwości dla finansów publicznych).

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  20-02-2019 14:45
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  22-03-2019 12:05
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 900
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×