Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-10-20 do dnia 2019-01-18.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
V
V SA/Wa 1406/18
2018-12-19
08:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Inwestycji i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Bożena Zwolenik (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 440/18
2018-12-19
08:45
Sala E
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2113/17
2018-12-19
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2420/17
2018-12-19
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Bogusław Cieśla (spr.)
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki
VI
VI SA/Wa 1596/18
2018-12-19
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Grzegorz Nowecki
IV
IV SA/Wa 2341/18
2018-12-19
09:00
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 504/18
2018-12-19
09:00
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Honorata Łopianowska (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Olesińska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1133/18
2018-12-19
09:00
Sala F
Minister Finansów
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Dąbrowska
Joanna Kube
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 411/18
2018-12-19
09:15
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 413/18
2018-12-19
09:15
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1597/18
2018-12-19
09:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Grzegorz Nowecki
IV
IV SA/Wa 1885/18
2018-12-19
09:20
Sala G
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Islamabadzie
6272 - Odmowa przedłużenia wizy pobytowej

Odmowa wydania wizy Schengen
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 837/18
2018-12-19
09:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozowlenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej
Sławomir Fularski
Iwona Dąbrowska (spr.)
Joanna Kube
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 843/18
2018-12-19
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Jadwiga Smołucha (spr.)
Tomasz Stawecki
VI
VI SA/Wa 1598/18
2018-12-19
09:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Grzegorz Nowecki
III
III SA/Wa 2742/17
2018-12-19
09:30
Sala E
Wójt Gminy Kuczbork-Osada
6561/6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Agnieszka Olesińska (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2967/17
2018-12-19
09:30
Sala E
Wójt Gminy Kuczbork-Osada
6561/6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Agnieszka Olesińska (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2668/17
2018-12-19
09:30
Sala E
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin
6561/6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Agnieszka Olesińska (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1599/18
2018-12-19
09:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Grzegorz Nowecki
IV
IV SA/Wa 2284/18
2018-12-19
09:40
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Należności i opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

Ustalenie opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1690/18
2018-12-19
09:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń myśliwską

odmowa wydania pozwolenia na broń palną myśliwską w celu łowieckim
Sławomir Fularski
Iwona Dąbrowska
Joanna Kube (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1600/18
2018-12-19
09:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Grzegorz Nowecki
VI
VI SA/Wa 2366/17
2018-12-19
10:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych; Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych


Magdalena Maliszewska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1080/18
2018-12-19
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Umorzenie postępowania nieważnościowego
Bogusław Cieśla
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki (spr.)
VII
VII SA/Wa 1081/18
2018-12-19
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Umorzenie postępowania nieważnościowego
Bogusław Cieśla
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 1601/18
2018-12-19
10:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Grzegorz Nowecki
IV
IV SA/Wa 1962/18
2018-12-19
10:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2966/17
2018-12-19
10:00
Sala E
Wójt Gminy Ciechanów
6561/6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Agnieszka Olesińska
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-12-20
III
III SA/Wa 1815/17
2018-12-19
10:00
Sala E
Wójt Gminy Ciechanów
6561/6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Agnieszka Olesińska
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 700/18
2018-12-19
10:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Dąbrowska
Joanna Kube
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1661/18
2018-12-19
10:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia poniesionych poza granicami kraju
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Grzegorz Nowecki
VI
VI SA/Wa 1662/18
2018-12-19
10:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia poniesionych poza granicami kraju
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Grzegorz Nowecki
IV
IV SA/Wa 1645/18
2018-12-19
10:20
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1019/18
2018-12-19
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla (spr.)
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki
III
III SA/Wa 633/18
2018-12-19
10:30
Sala E
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2012 r.
Honorata Łopianowska (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Olesińska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1943/18
2018-12-19
10:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu

odmowa przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Sławomir Fularski
Iwona Dąbrowska
Joanna Kube (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1603/18
2018-12-19
10:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Jakub Linkowski (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki
IV
IV SA/Wa 2428/18
2018-12-19
10:40
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1604/18
2018-12-19
10:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Jakub Linkowski (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki
VII
VII SA/Wa 1109/18
2018-12-19
10:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa przeniesienia pozwolenia na budowę
Bogusław Cieśla
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki (spr.)
II
II SA/Wa 742/18
2018-12-19
10:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu

cofnięcie prawa do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Dąbrowska
Joanna Kube
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1605/18
2018-12-19
10:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Jakub Linkowski (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki
VI
VI SA/Wa 1606/18
2018-12-19
11:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Jakub Linkowski (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki
VII
VII SA/Wa 983/18
2018-12-19
11:10
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Zakaz sprzedaży artykułów spożywczych

Wymierzenie kary pieniężnej
Bogusław Cieśla (spr.)
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki
II
II SA/Wa 793/18
2018-12-19
11:10
Sala F
KRUS-Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Sławomir Fularski
Iwona Dąbrowska (spr.)
Joanna Kube
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1607/18
2018-12-19
11:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia za granicą
Jakub Linkowski (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki
III
III SA/Wa 383/18
2018-12-19
11:15
Sala E
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Agnieszka Olesińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1608/18
2018-12-19
11:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia za granicą
Jakub Linkowski (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki
VII
VII SA/Wa 997/18
2018-12-19
11:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Bogusław Cieśla
Jadwiga Smołucha (spr.)
Tomasz Stawecki
VI
VI SA/Wa 1663/18
2018-12-19
11:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Jakub Linkowski (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki
VI
VI SA/Wa 1664/18
2018-12-19
11:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
Jakub Linkowski (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki
VI
VI SA/Wa 1612/18
2018-12-19
11:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia za granicą
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 1613/18
2018-12-19
12:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia za granicą
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 1614/18
2018-12-19
12:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia poniesionych poza granicami kraju
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 1615/18
2018-12-19
12:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia poniesionych poza granicami kraju
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki (spr.)
IV
IV SA/Wa 2059/18
2018-12-19
12:20
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 882/18
2018-12-19
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Uchylenie decyzji oragnu I instancji i umorzenie postępowania nieważnościowego
Wojciech Sawczuk (spr.)
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki
VI
VI SA/Wa 1616/18
2018-12-19
12:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia poniesionych poza granicami kraju
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 1617/18
2018-12-19
12:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia poniesionych poza granicami kraju
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki (spr.)
IV
IV SA/Wa 2092/18
2018-12-19
12:40
Sala G
SKO w Warszawie
6160 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Umorzenie postępowania w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1568/18
2018-12-19
12:45
Sala F
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów; Sprawy kandydatów na studia i studentów


Joanna Kube (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1065/18
2018-12-19
12:50
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6200 - Choroba zawodowa

Odmowa stwierdzenia choroby zawodowej
Wojciech Sawczuk
Jadwiga Smołucha (spr.)
Tomasz Stawecki
VI
VI SA/Wa 1618/18
2018-12-19
12:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki (spr.)
III
III SA/Wa 3889/17
2018-12-19
13:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1665/18
2018-12-19
13:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia za granicą
Jakub Linkowski
Pamela Kuraś-Dębecka
Grzegorz Nowecki (spr.)
IV
IV SA/Wa 2438/18
2018-12-19
13:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 488/18
2018-12-19
13:00
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Monika Świercz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 780/18
2018-12-19
13:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku
Sławomir Fularski
Iwona Dąbrowska (spr.)
Joanna Kube
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1282/18
2018-12-19
13:00
Sala H
Minister Inwestycji i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Anna Sękowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1954/18
2018-12-19
13:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Wojciech Sawczuk (spr.)
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki
III
III SA/Wa 624/18
2018-12-19
13:15
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Monika Świercz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1492/18
2018-12-19
13:15
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - renta rodzinna w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku
Sławomir Fularski
Iwona Dąbrowska
Joanna Kube (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
IV
IV SA/Wa 1416/18
2018-12-19
13:20
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Udzielenie cudzoziemcowi ochrony czasowej

Uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1030/18
2018-12-19
13:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Umorzenie postępowania podatkowego w sprawie umorzenia zaległości powstałej z tytułu nieuiszczenia kary pieniężnej
Wojciech Sawczuk
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki (spr.)
III
III SA/Wa 530/18
2018-12-19
13:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu; Wpłata na rzecz funduszu


Radosław Teresiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 994/18
2018-12-19
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Dąbrowska
Joanna Kube
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2010/18
2018-12-19
13:40
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.)
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 889/18
2018-12-19
13:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

Świadczenie w drodze wyjątku
Sławomir Fularski
Iwona Dąbrowska (spr.)
Joanna Kube
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 925/18
2018-12-19
13:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa uchylenia decyzji administracyjnej
Wojciech Sawczuk (spr.)
Jadwiga Smołucha
Tomasz Stawecki
IV
IV SA/Wa 1819/18
2018-12-19
14:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Wanda Zielińska-Baran
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1407/18
2018-12-19
15:30
Sala G
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6349 - Inne o symbolu podstawowym 634; Inne o symbolu podstawowym 634


Aneta Dąbrowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Ilość wizyt na stronie: 112351
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl