Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2017-07-23 do dnia 2017-10-21.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VIII
VIII SA/Wa 157/17
2017-09-21
09:00
Sala B Radom
Rada Miejska w Wyśmierzycach
6391/6099 - Inne dla symbolu 6099

uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Renata Nawrot
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
I
I SA/Wa 679/17
2017-09-21
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 02.10.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 487/15
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska
VII
VII SA/Wa 2492/16
2017-09-21
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odstąpienie od nałożenia określonych obowiązków
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Maria Tarnowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2502/16
2017-09-21
09:00
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa uchylenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach zagospodarowania
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2438/16
2017-09-21
09:00
Sala G
Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Alina Balicka (spr.)
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 200/17
2017-09-21
09:00
Sala F
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku
6145 - Odwołanie z funkcji dyrektora

odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły
Andrzej Kołodziej
Piotr Borowiecki (spr.)
Iwona Dąbrowska
VI
VI SA/Wa 403/17
2017-09-21
09:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa w części udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Danuta Szydłowska (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Nakazano ściągnięcie nieuiszczonej opłaty sądowej
III
III SA/Wa 3148/16
2017-09-21
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Sławomir Kozik (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grzegorz Nowecki
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-10-04
III
III SA/Wa 3147/16
2017-09-21
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Sławomir Kozik (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grzegorz Nowecki
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-10-04
I
I SA/Wa 1887/16
2017-09-21
09:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Przejęcie majątku ziemskiego

umorzenie postepowania
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Kosińska (spr.)
Emilia Lewandowska
IV
IV SA/Wa 2043/16
2017-09-21
09:20
Sala G
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Umorzenie postępowania odwoławczego
Alina Balicka
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
VIII
VIII SA/Wa 130/17
2017-09-21
09:30
Sala B Radom
Rada Miejska w Grójcu reprezentowana przez Burmistrza Miasta Grójec
6391/6039 - Inne dla grupy 6039

wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Renata Nawrot
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
VII
VII SA/Wa 2571/16
2017-09-21
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki nośnika reklamowego
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2572/16
2017-09-21
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki nośnika reklamowego
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Maria Tarnowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2793/16
2017-09-21
09:30
Sala D
Prezes Agencji Rynku Rolnego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej dla grup producentów rolnych
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 834/17
2017-09-21
09:30
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Andrzej Kołodziej (spr.)
Piotr Borowiecki
Iwona Dąbrowska
III
III SA/Wa 2508/16
2017-09-21
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego oraz kwoty podatku do zapłaty w podatku od towarów i usług za okresy od stycznia 2006 r. do stycznia 2007 r.
Sławomir Kozik
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1055/17
2017-09-21
09:40
Sala G
Rada Gminy Strzegowo
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Alina Balicka
Joanna Borkowska (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-10-05
VI
VI SA/Wa 60/17
2017-09-21
09:40
Sala E
Urząd Patentowy RP
6462 - Wzory użytkowe

Umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego.
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 114/17
2017-09-21
09:50
Sala B Radom
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Renata Nawrot (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 115/17
2017-09-21
10:00
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Kosińska (spr.)
Joanna Skiba
VII
VII SA/Wa 2324/16
2017-09-21
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa linii energetycznych

Odmowa uchylenia decyzji
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Maria Tarnowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2314/16
2017-09-21
10:00
Sala D
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6552 - zalesianie gruntów rolnych

zmiana decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie w części dotyczącej premii zalesieniowej
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 686/17
2017-09-21
10:00
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6120 - Ewidencja gruntów

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Alina Balicka (spr.)
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 89/17
2017-09-21
10:00
Sala F
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania zasiłku na utrzymanie członków rodziny
Andrzej Kołodziej
Piotr Borowiecki
Iwona Dąbrowska (spr.)
III
III SA/Wa 2943/16
2017-09-21
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za styczeń 2014 r.
Sławomir Kozik
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grzegorz Nowecki (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 151/17
2017-09-21
10:20
Sala B Radom
SKO w Radomiu
645 - Wypłata zasiłku pogrzebowego

umorzenie postępowania w sprawie refundacji kosztów pogrzebu
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Renata Nawrot
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 913/17
2017-09-21
10:20
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze 500+
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska
V
V SA/Wa 2510/16
2017-09-21
10:20
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2814/16
2017-09-21
10:20
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Alina Balicka
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 59/17
2017-09-21
10:20
Sala E
Urząd Patentowy RP
6462 - Wzory użytkowe

Umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego.
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski (spr.)
VII
VII SA/Wa 2466/16
2017-09-21
10:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Maria Tarnowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2511/16
2017-09-21
10:30
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 753/17
2017-09-21
10:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowa wydania pozwolenia na broń palną do celów łowieckich
Andrzej Kołodziej (spr.)
Piotr Borowiecki
Iwona Dąbrowska
III
III SA/Wa 2559/16
2017-09-21
10:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Sławomir Kozik (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grzegorz Nowecki
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2033/16
2017-09-21
10:35
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska (spr.)
V
V SA/Wa 2488/16
2017-09-21
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 965/17
2017-09-21
10:40
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Alina Balicka
Joanna Borkowska (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2034/16
2017-09-21
10:45
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 124/17
2017-09-21
10:50
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia wychowawczego
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Renata Nawrot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
I
I SA/Wa 2035/16
2017-09-21
10:55
Sala B
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska (spr.)
VII
VII SA/Wa 2613/16
2017-09-21
11:00
Sala A
SKO w Siedlcach
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa wydania nowego dodowdu rejestracyjnego
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak
Maria Tarnowska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2487/16
2017-09-21
11:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 2594/16
2017-09-21
11:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Umorzenie postępowania administracyjnego
Alina Balicka (spr.)
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 217/17
2017-09-21
11:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie dopuszczenia do posiadania broni palnej bojowej w celu ochrony osób i mienia
Andrzej Kołodziej
Piotr Borowiecki (spr.)
Iwona Dąbrowska
VI
VI SA/Wa 621/17
2017-09-21
11:00
Sala E
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Umorzenie postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Jakub Linkowski
III
III SA/Wa 2683/16
2017-09-21
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
Sławomir Kozik
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 126/17
2017-09-21
11:10
Sala B Radom
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa odroczenia terminu spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Renata Nawrot (spr.)
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
VII
VII SA/Wa 1703/16
2017-09-21
11:20
Sala A
Rada M.St.W-wy
6036 - inne sprawy dotyczące dróg publicznych

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Maria Tarnowska
Uchylono zaskarżony wyrok z art. 179a ustawy PoPPSA
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zwrócono wpis
VIII
VIII SA/Wa 145/17
2017-09-21
11:30
Sala B Radom
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Renata Nawrot
III
III SA/Wa 2907/16
2017-09-21
11:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Sławomir Kozik
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grzegorz Nowecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 291/17
2017-09-21
11:40
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Stwierdzenie naruszenia zakazu prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej oraz nakaz zaprzestania prowadzenia tej reklamy, a także nałożenie kary pieniężnej za naruszenie ww. zakazu.
Danuta Szydłowska (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski
VIII
VIII SA/Wa 100/17
2017-09-21
11:50
Sala B Radom
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w W-wie Placówka Terenowa w Radomiu
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Renata Nawrot
V
V SA/Wa 2621/16
2017-09-21
12:00
Sala D
SKO w Siedlcach
6531 - Dotacje; Dotacje


Michał Sowiński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 2213/15
2017-09-21
12:20
Sala B
Minister Infrastruktury i Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

wydanie decyzji z naruszeniem prawa
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Kosińska (spr.)
Emilia Lewandowska
IV
IV SA/Wa 2390/16
2017-09-21
12:20
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Alina Balicka
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
VII
VII SA/Wa 2534/16
2017-09-21
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Tadeusz Nowak
Maria Tarnowska
V
V SA/Wa 1430/17
2017-09-21
12:30
Sala D
Ministerstwo Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
II
II SA/Wa 144/17
2017-09-21
12:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji

orzeczenie dyscyplinarne
Adam Lipiński (spr.)
Piotr Borowiecki
Iwona Dąbrowska
III
III SA/Wa 2774/16
2017-09-21
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Sławomir Kozik (spr.)
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grzegorz Nowecki
I
I SA/Wa 388/17
2017-09-21
12:40
Sala B
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska
IV
IV SA/Wa 2697/16
2017-09-21
12:40
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Alina Balicka
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 150/17
2017-09-21
12:50
Sala B Radom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy
644/6480 - Informacja publiczna

skarga na niewykonanie wyroku w sprawie VIII SAB/Wa 42/16
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Renata Nawrot (spr.)
VI
VI SA/Wa 476/17
2017-09-21
12:50
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Jakub Linkowski
I
I SA/Wa 2021/16
2017-09-21
13:00
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Przejęcie majątku ziemskiego

odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Iwona Kosińska (spr.)
Emilia Lewandowska
VII
VII SA/Wa 1403/17
2017-09-21
13:00
Sala A
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Nałożenie kary pieniężnej
Włodzimierz Kowalczyk
Tadeusz Nowak (spr.)
Maria Tarnowska
V
V SA/Wa 1411/17
2017-09-21
13:00
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
IV
IV SA/Wa 1300/17
2017-09-21
13:00
Sala G
SKO w Warszawie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Odmowa nakazania przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie
Alina Balicka
Joanna Borkowska (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
II
II SA/Wa 236/17
2017-09-21
13:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Adam Lipiński (spr.)
Piotr Borowiecki
Iwona Dąbrowska
III
III SA/Wa 3015/16
2017-09-21
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Sławomir Kozik
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Grzegorz Nowecki
VIII
VIII SA/Wa 137/17
2017-09-21
13:20
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

stwierdzenie nieważności decyzji przyznanjącej świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
Leszek Kobylski
Renata Nawrot
I
I SA/Wa 1055/17
2017-09-21
13:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22.05.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 161/15
Agnieszka Miernik (spr.)
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska
IV
IV SA/Wa 3009/15
2017-09-21
13:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Umorzenie postępowania odwoławczego
Alina Balicka (spr.)
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj
VI
VI SA/Wa 271/17
2017-09-21
13:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu po drogach publicznych bez zezwolenia kat. IV.
Danuta Szydłowska (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski
V
V SA/Wa 1431/17
2017-09-21
13:25
Sala D
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
V
V SA/Wa 1602/16
2017-09-21
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
II
II SA/Wa 42/17
2017-09-21
13:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6213 - pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

odmowa przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu jednorodzinnego
Adam Lipiński
Piotr Borowiecki
Iwona Dąbrowska (spr.)
III
III SA/Wa 3219/16
2017-09-21
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

umorzenie postepowania w sprawie odmowy uchylenia decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2010 r.
Sławomir Kozik
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grzegorz Nowecki (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 28/17
2017-09-21
13:40
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski (spr.)
Renata Nawrot
I
I SA/Wa 1033/17
2017-09-21
13:40
Sala B
SKO w Warszawie
6073 - Opłata adiacencka

ustalenie opłaty adiacenckiej
Agnieszka Miernik (spr.)
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska
V
V SA/Wa 2063/16
2017-09-21
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 1168/17
2017-09-21
13:40
Sala G
SKO w Warszawie
6135 - Odpady

Ustalenie dodatkowej opłaty produktowej za 2013 r.
Alina Balicka
Joanna Borkowska (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
VI
VI SA/Wa 2718/16
2017-09-21
13:40
Sala E
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizjnych.
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski (spr.)
V
V SA/Wa 1883/16
2017-09-21
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
I
I SA/Wa 704/17
2017-09-21
14:00
Sala B
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

ustalenie wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Agnieszka Miernik (spr.)
Iwona Kosińska
Emilia Lewandowska
V
V SA/Wa 1733/16
2017-09-21
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Arkadiusz Tomczak
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 1176/17
2017-09-21
14:00
Sala G
SKO w Warszawie
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzew
Alina Balicka (spr.)
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj
II
II SA/Wa 231/17
2017-09-21
14:00
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

zwolnienie z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i mianowanie na nowe stanowisko służbowe
Adam Lipiński
Piotr Borowiecki (spr.)
Iwona Dąbrowska
VI
VI SA/Wa 924/17
2017-09-21
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Jakub Linkowski
III
III SA/Wa 3302/16
2017-09-21
14:00
Sala C
Minister Rozwoju i Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Sławomir Kozik
Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.)
Grzegorz Nowecki
VIII
VIII SA/Wa 52/17
2017-09-21
14:10
Sala B Radom
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
Iwona Szymanowicz-Nowak
Leszek Kobylski
Renata Nawrot (spr.)
IV
IV SA/Wa 1754/17
2017-09-21
14:20
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6411/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Stwierdzenie nieważności uchwały
Alina Balicka
Joanna Borkowska
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
VI
VI SA/Wa 2692/16
2017-09-21
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej.
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski (spr.)
II
II SA/Wa 876/16
2017-09-21
14:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Adam Lipiński
Piotr Borowiecki
Iwona Dąbrowska (spr.)
III
III SA/Wa 3374/16
2017-09-21
14:30
Sala C
Minister Rozwoju i Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Sławomir Kozik
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grzegorz Nowecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 280/17
2017-09-21
14:40
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
Danuta Szydłowska (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski
II
II SA/Wa 602/17
2017-09-21
14:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Adam Lipiński (spr.)
Piotr Borowiecki
Iwona Dąbrowska
VI
VI SA/Wa 879/17
2017-09-21
15:00
Sala E
SKO w Płocku
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego.
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Jakub Linkowski
VI
VI SA/Wa 380/17
2017-09-21
15:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kat. VII.
Danuta Szydłowska (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Jakub Linkowski


Ilość wizyt na stronie: 77271
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl