Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2017-03-30 do dnia 2017-06-28.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
V
V SA/Wa 1/17
2017-05-29

Sala PR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
V
V SA/Wa 540/17
2017-05-29

Sala PR
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.)

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
VI
VI SA/Wa 2385/16
2017-05-29
08:50
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym; Przejazd pojazdem nienormatywnym


Aneta Lemiesz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2658/16
2017-05-29
09:00
Sala E
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej udzielenia informacji w zakresie istnienia przesłanek do uzyskania dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska przez osobę zatrudniona na stanowisko pilota
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1871/16
2017-05-29
09:00
Sala H
Minister Obrony Narodowej
6191 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1877/16
2017-05-29
09:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

niewyrażenie zgody na zakwalifikowanie do wynajęcia lokalu mieszkalnego i nieumieszczenie na liście osób oczekujących na najem
Janusz Walawski (spr.)
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
III
III SA/Wa 1400/16
2017-05-29
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Anna Sękowska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-06-05
V
V SA/Wa 1407/16
2017-05-29
09:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Marek Krawczak
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jadwiga Smołucha (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2182/16
2017-05-29
09:20
Sala H
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa podwyższenia dodatku służbowego
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
V
V SA/Wa 2102/16
2017-05-29
09:20
Sala D
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

uchylenie decyzji i umorzenie zaległości z tytułu opłat abonamentowych
Marek Krawczak
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jadwiga Smołucha (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2698/16
2017-05-29
09:30
Sala E
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej udzielenia informacji o stwierdzeniu negatywnych przesłanek do uzyskania do stref zastrzeżonych lotniska oraz części krytycznej tych stref
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1990/16
2017-05-29
09:30
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

niewyrażenie zgody na zakwalifikowanie do wynajęcia lokalu mieszkalnego i nieumieszczenie na liście osób oczekujących na najem
Janusz Walawski
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
III
III SA/Wa 1820/16
2017-05-29
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Anna Sękowska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Waldemar Śledzik
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-06-08
II
II SA/Wa 1951/16
2017-05-29
09:40
Sala H
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1697/16
2017-05-29
09:40
Sala D
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia oraz rozłożenia na raty kary pieniężnej
Marek Krawczak
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jadwiga Smołucha (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
VI
VI SA/Wa 2620/16
2017-05-29
10:00
Sala E
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Umorzenie postępowania i przekazanie sprawy właściwemu okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1883/16
2017-05-29
10:00
Sala H
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń sportową

odmowa wydania pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2222/16
2017-05-29
10:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych
Janusz Walawski
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1874/16
2017-05-29
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.
Anna Sękowska
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2221/16
2017-05-29
10:00
Sala D
Minister Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Marek Krawczak
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jadwiga Smołucha (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1884/16
2017-05-29
10:20
Sala H
Komendant Główny Policji
6319 - Inne dla grupy 6319

odmowa dopuszczenia do posiadania broni podczas strzeleckich zawodów sportowych
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2113/16
2017-05-29
10:30
Sala E
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odmowa nadania uprawnień budowlanych
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2064/16
2017-05-29
10:30
Sala F
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Janusz Walawski (spr.)
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1313/16
2017-05-29
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za sierpień, październik 2012 r. oraz czerwiec 2013 r.
Anna Sękowska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1885/16
2017-05-29
10:40
Sala H
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowa wydania pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2540/16
2017-05-29
11:00
Sala E
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6310 - Wytwarzanie i obrót bronią i aminicją

Cofnięcie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1886/16
2017-05-29
11:00
Sala H
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowa wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich
Andrzej Góraj
Danuta Kania (spr.)
Iwona Maciejuk
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1728/16
2017-05-29
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
Anna Sękowska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 41/17
2017-05-29
11:30
Sala E
Kom Egz. II St. Nr 2 przy Min. Spr. do rozp. odwołań od uchwał o wyn. egz.adw. przepr. 15-18.03.2016
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2034/16
2017-05-29
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2009 r.
Anna Sękowska
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2033/16
2017-05-29
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r.
Anna Sękowska
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2159/16
2017-05-29
12:00
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Janusz Walawski
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1657/16
2017-05-29
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 291/17
2017-05-29
12:25
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Janusz Walawski
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2211/16
2017-05-29
12:30
Sala H
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna w Najwyższej Izbie Kontroli
6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190

ukaranie karą upomnienia
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
Uchylono zaskarżoną decyzję
III
III SA/Wa 2149/16
2017-05-29
12:30
Sala C
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Anna Sękowska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-06-12
VI
VI SA/Wa 2318/16
2017-05-29
12:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2057/16
2017-05-29
12:50
Sala H
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1720/16
2017-05-29
12:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwska do celów łowieckich
Janusz Walawski (spr.)
Sławomir Antoniuk
Adam Lipiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 122/16
2017-05-29
13:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
III
III SA/Wa 1705/16
2017-05-29
13:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Anna Sękowska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Waldemar Śledzik
Uchylono zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko za nieprawidłowe
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 25/17
2017-05-29
13:10
Sala F
Prokurator Generalny
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191; Inne z zakresu symbolu sprawy 6191


Janusz Walawski
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-06-13
VI
VI SA/Wa 413/17
2017-05-29
13:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Ponowne rozpoznanie przez Sąd sprawy dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2127/16
2017-05-29
13:20
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

przyznanie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w drodze wyjątku
Andrzej Góraj (spr.)
Danuta Kania
Iwona Maciejuk
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 116/17
2017-05-29
13:30
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa przyznania policyjnej renty rodzinnej w drodze wyjątku
Janusz Walawski
Sławomir Antoniuk (spr.)
Adam Lipiński
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2468/16
2017-05-29
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
Anna Sękowska
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1966/16
2017-05-29
13:35
Sala H
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Andrzej Góraj
Danuta Kania
Iwona Maciejuk (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2361/16
2017-05-29
13:40
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

Kara pieniężna za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 741/17
2017-05-29
14:00
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2232/16
2017-05-29
14:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Anna Sękowska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1693/16
2017-05-29
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

umorzenie postępowania odwoławczego
Anna Sękowska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2535/16
2017-05-29
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

umorzenie postępowania wznowieniowego
Anna Sękowska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2534/16
2017-05-29
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

umorzenie postępowania wznowieniowego
Anna Sękowska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2371/16
2017-05-29
15:30
Sala C
SKO w Siedlcach
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Anna Sękowska (spr.)
Grzegorz Nowecki
Waldemar Śledzik
Uchylono zaskarżoną decyzję


Ilość wizyt na stronie: 68496
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl