Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-07-21 do dnia 2018-10-19.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 3292/17
2018-09-19
08:15
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Tomasz Sałek (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 3747/17
2018-09-19
08:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Tomasz Sałek (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 3306/17
2018-09-19
08:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Waldemar Śledzik (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 3424/17
2018-09-19
08:50
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Sylwester Golec (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 741/18
2018-09-19
09:00
Sala G
Rada Miejska w Żurominie
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 360/18
2018-09-19
09:00
Sala F
Prokurator Generalny
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz
VI
VI SA/Wa 1052/18
2018-09-19
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe

Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
Grzegorz Nowecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
VII
VII SA/Wa 2918/17
2018-09-19
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zmiana decyzji ostatecznej i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Bogusław Cieśla
Włodzimierz Kowalczyk
I
I SA/Wa 989/18
2018-09-19
09:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.12.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 396/14
Jolanta Dargas (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
III
III SA/Wa 1715/17
2018-09-19
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
V
V SA/Wa 414/18
2018-09-19
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji o odmowie przyznania pomocy i umorzenie postępowania
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
I
I SA/Wa 365/18
2018-09-19
09:20
Sala D
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wznowienia postępowania administracyjnego
Jolanta Dargas
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)
V
V SA/Wa 448/18
2018-09-19
09:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

uchylenie decyzji o odmowie przyznania pomocy i umorzenia postępowania przed organem pierwszej instancji
Arkadiusz Tomczak
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
II
II SA/Wa 282/18
2018-09-19
09:30
Sala F
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz
VII
VII SA/Wa 1578/18
2018-09-19
09:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Bogusław Cieśla
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
III
III SA/Wa 1783/18
2018-09-19
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości dochodu nie powodującego powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik (spr.)
Jarosław Trelka
IV
IV SA/Wa 510/18
2018-09-19
09:40
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakreesie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
IV
IV SA/Wa 511/18
2018-09-19
09:40
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
IV
IV SA/Wa 512/18
2018-09-19
09:40
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakreesie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
I
I SA/Wa 321/18
2018-09-19
09:40
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.06.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 133/14
Jolanta Dargas
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich
V
V SA/Wa 452/18
2018-09-19
09:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110/6111 - Ustalenie wysokości podatku

określenie kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym oraz w podatku od towarów i usług
Arkadiusz Tomczak
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
VI
VI SA/Wa 101/18
2018-09-19
09:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Nieuwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Grzegorz Nowecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
II
II SA/Wa 45/18
2018-09-19
09:50
Sala F
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia mieszkaniowego
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
VII
VII SA/Wa 2998/17
2018-09-19
10:00
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

stwierdzenie braku naruszenia prawa przez przewoźnik lotniczego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Bogusław Cieśla (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
I
I SA/Wa 815/18
2018-09-19
10:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 823/15
Jolanta Dargas (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
III
III SA/Wa 3466/17
2018-09-19
10:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka (spr.)
V
V SA/Wa 453/18
2018-09-19
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110/6111 - Ustalenie wysokości podatku

określenie kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym oraz w podatku od towarów i usług
Arkadiusz Tomczak
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
III
III SA/Wa 4032/17
2018-09-19
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r. i 2012 r.
Artur Kot
asesor Piotr Dębkowski
Justyna Mazur
III
III SA/Wa 4033/17
2018-09-19
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r. i 2012 r.
Artur Kot
asesor Piotr Dębkowski
Justyna Mazur
II
II SA/Wa 249/18
2018-09-19
10:10
Sala F
Centralna Komisja Lekarska
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

ustalenie stopnia zdolności do służby w Policji
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz
VI
VI SA/Wa 2089/17
2018-09-19
10:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
608 - Inne dla grupy 608

Odrzucenie oferty w przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
Grzegorz Nowecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
IV
IV SA/Wa 1036/18
2018-09-19
10:20
Sala G
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
6160 - Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji; Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji


Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
I
I SA/Wa 558/18
2018-09-19
10:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania administracyjnego
Jolanta Dargas
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)
II
II SA/Wa 171/18
2018-09-19
10:30
Sala F
Centralna Komisja Lekarska
6192 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące funkcjonariusza Policji

zdolność do służby w Policji
Janusz Walawski (spr.)
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz
VII
VII SA/Wa 2870/17
2018-09-19
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Bogusław Cieśla
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 1915/18
2018-09-19
10:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
V
V SA/Wa 115/18
2018-09-19
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Inwestycji i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
III
III SA/Wa 2981/17
2018-09-19
10:30
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Artur Kot (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Justyna Mazur
IV
IV SA/Wa 464/18
2018-09-19
10:40
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
I
I SA/Wa 392/18
2018-09-19
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Jolanta Dargas (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
VI
VI SA/Wa 753/18
2018-09-19
10:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Stwierdzenie naruszenia przepisów rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 i decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego oraz wyznaczenie terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Grzegorz Nowecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
II
II SA/Wa 18/18
2018-09-19
10:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Inne z zakresu symbolu sprawy 650

niedopuszczalność uchylenia decyzji
Janusz Walawski
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
IV
IV SA/Wa 465/18
2018-09-19
10:55
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
VII
VII SA/Wa 1650/18
2018-09-19
11:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

zatwierdzenie projketu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Bogusław Cieśla
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
I
I SA/Wa 442/18
2018-09-19
11:00
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze 500+
Jolanta Dargas
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich
III
III SA/Wa 3042/17
2018-09-19
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik (spr.)
Jarosław Trelka
V
V SA/Wa 404/18
2018-09-19
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Arkadiusz Tomczak
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
III
III SA/Wa 3820/17
2018-09-19
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r.
Artur Kot
asesor Piotr Dębkowski
Justyna Mazur (spr.)
VI
VI SA/Wa 1108/18
2018-09-19
11:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Infrastruktury
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego oraz ustalenie opłaty za jego używanie
Grzegorz Nowecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
IV
IV SA/Wa 1837/18
2018-09-19
11:10
Sala G
SKO w Warszawie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Przywrócenie stanu poprzedniego wody na gruncie
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
I
I SA/Wa 582/18
2018-09-19
11:15
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia rodzicielskiego
Jolanta Dargas
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)
VI
VI SA/Wa 876/18
2018-09-19
11:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nakazanie zaprzestania prowadzenia reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej
Grzegorz Nowecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
IV
IV SA/Wa 1766/18
2018-09-19
11:30
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Siedlce
6168 - Weterynaria

Nakazanie usunięcia stwierdzonych uchybień
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 11/18
2018-09-19
11:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6211 - Zmiana decyzji o; Zmiana decyzji o


Janusz Walawski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1211/17
2018-09-19
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa uchylenia w całości decyzji ostatecznej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka (spr.)
III
III SA/Wa 4123/17
2018-09-19
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za październik i listopad 2012 r.
Artur Kot
asesor Piotr Dębkowski
Justyna Mazur
VI
VI SA/Wa 802/18
2018-09-19
11:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej architekta
Grzegorz Nowecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
IV
IV SA/Wa 1432/18
2018-09-19
12:30
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 385/18
2018-09-19
12:30
Sala F
Minister Finansów
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Andrzej Góraj (spr.)
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz
VII
VII SA/Wa 2789/17
2018-09-19
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Bogusław Cieśla
Włodzimierz Kowalczyk
I
I SA/Wa 121/18
2018-09-19
12:30
Sala D
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Jolanta Dargas
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich
III
III SA/Wa 3772/17
2018-09-19
12:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
III
III SA/Wa 3771/17
2018-09-19
12:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
III
III SA/Wa 3942/17
2018-09-19
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od czerwca do września 2012 r.
Artur Kot (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Justyna Mazur
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 701/18
2018-09-19
12:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych; Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych; Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych


Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 573/18
2018-09-19
12:45
Sala D
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uchylenie decyzji ustalającej prawo do świadczenia wychowawczego
Jolanta Dargas (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
IV
IV SA/Wa 1197/18
2018-09-19
12:50
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
I
I SA/Wa 512/18
2018-09-19
12:55
Sala D
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

przyznanie zasiłku rodzinnego
Jolanta Dargas
Joanna Skiba
Przemysław Żmich (spr.)
VI
VI SA/Wa 590/18
2018-09-19
13:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Grzegorz Nowecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
II
II SA/Wa 128/18
2018-09-19
13:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6195 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6195

nieuwzględnienie odwołania w sprawie zmiany opinii o służbie
Andrzej Góraj
Piotr Borowiecki (spr.)
Przemysław Szustakiewicz
VII
VII SA/Wa 2962/17
2018-09-19
13:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Nałożenie kary pieniężnej
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Bogusław Cieśla (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 3598/17
2018-09-19
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz orzeczenie o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązanie podatkowe
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik (spr.)
Jarosław Trelka
V
V SA/Wa 471/18
2018-09-19
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Arkadiusz Tomczak
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
III
III SA/Wa 3612/17
2018-09-19
13:00
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Artur Kot
asesor Piotr Dębkowski
Justyna Mazur (spr.)
IV
IV SA/Wa 1225/18
2018-09-19
13:10
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
I
I SA/Wa 384/18
2018-09-19
13:10
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Dargas
Joanna Skiba (spr.)
Przemysław Żmich
VI
VI SA/Wa 990/18
2018-09-19
13:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Zobowiązanie do zwrotu kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej
Grzegorz Nowecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
II
II SA/Wa 197/18
2018-09-19
13:20
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Andrzej Góraj (spr.)
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz
VII
VII SA/Wa 49/18
2018-09-19
13:20
Sala A
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
638/6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

odmowa wstrzymania egzekucji administracyjej
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Bogusław Cieśla
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
I
I SA/Wa 2051/17
2018-09-19
13:25
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Gabriela Nowak (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
IV
IV SA/Wa 1329/18
2018-09-19
13:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6135 - Odpady

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski
III
III SA/Wa 3446/17
2018-09-19
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka (spr.)
V
V SA/Wa 339/18
2018-09-19
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6532 - Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

zobowiązanie do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej
Arkadiusz Tomczak
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
VI
VI SA/Wa 966/18
2018-09-19
13:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Grzegorz Nowecki (spr.)
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska
III
III SA/Wa 4256/17
2018-09-19
13:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałymi członkami zarządu oraz spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy od czerwca 2012 r. do sierpnia 2013 r.
Artur Kot
asesor Piotr Dębkowski
Justyna Mazur
II
II SA/Wa 71/18
2018-09-19
13:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Andrzej Góraj
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
VII
VII SA/Wa 2774/17
2018-09-19
13:40
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

wymierzenie kary pieniężnej
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Bogusław Cieśla
Włodzimierz Kowalczyk
I
I SA/Wa 2183/17
2018-09-19
13:45
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

odmowa stwierdzenia nabcia z mocy prawa własności nieruchomości
Gabriela Nowak (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
VI
VI SA/Wa 863/18
2018-09-19
13:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Grzegorz Nowecki
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Danuta Szydłowska
IV
IV SA/Wa 1295/18
2018-09-19
13:50
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6169 - Inne dla grupy 6169

Odmowa wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska (spr.)
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 161/18
2018-09-19
13:55
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Andrzej Góraj (spr.)
Piotr Borowiecki
Przemysław Szustakiewicz
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 2420/17
2018-09-19
14:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Bogusław Cieśla (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 3504/17
2018-09-19
14:00
Sala C
SKO w Ostrołęce
6116 - Podatki i opłaty lokalne

ustalenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
V
V SA/Wa 421/18
2018-09-19
14:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Arkadiusz Tomczak
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
VI
VI SA/Wa 788/18
2018-09-19
14:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Grzegorz Nowecki
Pamela Kuraś-Dębecka
Danuta Szydłowska (spr.)
I
I SA/Wa 2280/17
2018-09-19
14:05
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Gabriela Nowak (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
IV
IV SA/Wa 1401/18
2018-09-19
14:10
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa ustalenia odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za nieruchomość
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
V
V SA/Wa 479/18
2018-09-19
14:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Arkadiusz Tomczak
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
I
I SA/Wa 1349/18
2018-09-19
14:25
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

uznanie za dłużnika alimentacyjnego
Gabriela Nowak (spr.)
Joanna Skiba
Przemysław Żmich
IV
IV SA/Wa 1611/18
2018-09-19
14:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Aneta Dąbrowska
Anita Wielopolska
Tomasz Wykowski (spr.)
III
III SA/Wa 3650/17
2018-09-19
14:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik (spr.)
Jarosław Trelka
V
V SA/Wa 1356/18
2018-09-19
14:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Ministerstwo Zdrowia – Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie projektu
Arkadiusz Tomczak (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
III
III SA/Wa 3508/17
2018-09-19
15:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka (spr.)
VI
VI SA/Wa 153/18
2018-09-19
15:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Audytowego
6177 - Skreślenie z listy biegłych rewidentów; Skreślenie z listy biegłych rewidentów; Skreślenie z listy biegłych rewidentów


Grażyna Śliwińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 3105/17
2018-09-19
15:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Beata Sobocha
Artur Kot (spr.)
Waldemar Śledzik


Ilość wizyt na stronie: 107701
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl