Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2017-11-17 do dnia 2018-02-15.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 3904/16
2018-01-16

Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za kwiecień 2016 r.
Elżbieta Olechniewicz
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 711/17
2018-01-16
08:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Jakub Linkowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 2044/17
2018-01-16
08:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Bank Gospodarstwa Krajowego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Piotr Piszczek (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Stwierdzono, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1771/17
2018-01-16
08:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6462 - Wzory użytkowe; Wzory użytkowe


Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 522/17
2018-01-16
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-01-29
III
III SA/Wa 521/17
2018-01-16
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-01-29
II
II SA/Wa 503/17
2018-01-16
09:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
Iwona Dąbrowska
Iwona Maciejuk
VI
VI SA/Wa 1300/17
2018-01-16
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia w części prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny
Pamela Kuraś-Dębecka
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 792/17
2018-01-16
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6531 - Subwencje

zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Piotr Piszczek
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 598/17
2018-01-16
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Stawecki (spr.)
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1640/17
2018-01-16
09:00
Sala G
Rada Gminy Kuczbork - Osada
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Anita Wielopolska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-01-30
I
I SA/Wa 1759/17
2018-01-16
09:00
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
I
I SA/Wa 252/17
2018-01-16
09:20
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 200/13
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 86/17
2018-01-16
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r. i 2012 r.
Radosław Teresiak
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 966/17
2018-01-16
09:30
Sala F
Prezydent Miasta Legionowo
6411/6145 - Odwołanie z funkcji dyrektora

odwołanie dyrektora zespołu szkół
Przemysław Szustakiewicz
Iwona Dąbrowska
Iwona Maciejuk (spr.)
VI
VI SA/Wa 1301/17
2018-01-16
09:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia w części prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny
Pamela Kuraś-Dębecka
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 455/17
2018-01-16
09:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
6535 - Naruszenie dyscypliny budżetowej.

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Piotr Piszczek (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 722/17
2018-01-16
09:30
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisu rozporządzenia
Tomasz Stawecki
Mirosława Kowalska (spr.)
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1721/17
2018-01-16
09:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Anita Wielopolska
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji w części
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1722/17
2018-01-16
09:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Anita Wielopolska
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
I
I SA/Wa 1284/17
2018-01-16
09:40
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 816/17
2018-01-16
09:50
Sala F
Szef Kancelarii Prezydenta RP
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Przemysław Szustakiewicz
Iwona Dąbrowska (spr.)
Iwona Maciejuk
III
III SA/Wa 873/17
2018-01-16
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.
Radosław Teresiak
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 291/17
2018-01-16
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6552 - zalesianie gruntów rolnych

stwierdzenie nieważności decyzji
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Piotr Piszczek
Jarosław Stopczyński (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1302/17
2018-01-16
10:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Pamela Kuraś-Dębecka
Jakub Linkowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 554/17
2018-01-16
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

Odmowa uchylenia decyzji
Tomasz Stawecki
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2549/17
2018-01-16
10:00
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Oodmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Anita Wielopolska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2548/17
2018-01-16
10:00
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość


Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Anita Wielopolska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
III
III SA/Wa 3880/16
2018-01-16
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Maciej Kurasz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-01-18
I
I SA/Wa 1402/17
2018-01-16
10:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.03.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 635/14
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1251/17
2018-01-16
10:10
Sala F
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
Iwona Dąbrowska
Iwona Maciejuk
V
V SA/Wa 327/17
2018-01-16
10:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Piotr Piszczek
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2005/17
2018-01-16
10:20
Sala D
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
Uchylono decyzję I i II instancji
III
III SA/Wa 3886/16
2018-01-16
10:30
Sala C
Minister Rozwoju i Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Radosław Teresiak (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 821/17
2018-01-16
10:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

wymierzenie kary dyscyplinarnej nagany
Przemysław Szustakiewicz
Iwona Dąbrowska
Iwona Maciejuk (spr.)
V
V SA/Wa 326/17
2018-01-16
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Piotr Piszczek
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1188/17
2018-01-16
10:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Nałożenie kary pieniężnej
Pamela Kuraś-Dębecka
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 673/17
2018-01-16
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Tomasz Stawecki (spr.)
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 649/16
2018-01-16
10:30
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Odmowa zmiany decyzji
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Anita Wielopolska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 328/17
2018-01-16
10:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Piotr Piszczek (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 810/17
2018-01-16
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

umorzenie postępowania administracyjnego
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 329/17
2018-01-16
10:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Piotr Piszczek (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 720/17
2018-01-16
10:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Sprzeciw do zgłoszenia budowy
Tomasz Stawecki
Mirosława Kowalska (spr.)
Ewa Machlejd
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 85/17
2018-01-16
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r. i 2012 r.
Radosław Teresiak
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 330/17
2018-01-16
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Piotr Piszczek
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1885/17
2018-01-16
11:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Nie uwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2512/17
2018-01-16
11:00
Sala G
Główny Lekarz Weterynarii
6168 - Weterynaria

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Anita Wielopolska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 557/17
2018-01-16
11:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
V
V SA/Wa 331/17
2018-01-16
11:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Piotr Piszczek
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 640/17
2018-01-16
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Tomasz Stawecki (spr.)
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 938/17
2018-01-16
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r. i 2013 r.
Radosław Teresiak
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1449/17
2018-01-16
11:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Odmowa wpisu uprawnienia instruktorskiego do świadectwa kwalifikacji pilota ultralekkiego statku powietrznego
Pamela Kuraś-Dębecka
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 643/17
2018-01-16
11:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków
Tomasz Stawecki
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1771/17
2018-01-16
11:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Częściowe umorzenie postępowania administracyjnego oraz odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Anita Wielopolska (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1390/17
2018-01-16
12:20
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
II
II SA/Wa 679/17
2018-01-16
12:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa ustalenia prawa do procentowego wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
Iwona Dąbrowska
Iwona Maciejuk
VII
VII SA/Wa 2552/17
2018-01-16
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2138/17
2018-01-16
12:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Anita Wielopolska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 2004/17
2018-01-16
12:40
Sala D
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

potwierdzenie prawa do rekompensaty
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
II
II SA/Wa 919/17
2018-01-16
12:50
Sala F
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
6213 - Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym

odmowa wypłaty świadczenia mieszkaniowego
Przemysław Szustakiewicz
Iwona Dąbrowska
Iwona Maciejuk (spr.)
III
III SA/Wa 828/17
2018-01-16
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
Radosław Teresiak
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2051/17
2018-01-16
13:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6259 - Inne dla grupy 6259

Ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
VII
VII SA/Wa 701/17
2018-01-16
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1751/17
2018-01-16
13:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

Ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Anita Wielopolska
I
I SA/Wa 1794/16
2018-01-16
13:00
Sala D
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607; Inne o symbolu podstawowym 607


Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska
II
II SA/Wa 598/17
2018-01-16
13:10
Sala F
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6331 - Zasiłek dla bezrobotnych

odmowa przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych
Przemysław Szustakiewicz
Iwona Dąbrowska (spr.)
Iwona Maciejuk
VII
VII SA/Wa 666/17
2018-01-16
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1908/17
2018-01-16
13:20
Sala D
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

przyznanie świadczenia w formie usług opiekuńczych
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Wesołowska
VI
VI SA/Wa 1388/17
2018-01-16
13:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy; Radcowie prawni i aplikanci radcowscy


Pamela Kuraś-Dębecka
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 474/17
2018-01-16
13:30
Sala C
Minister Rozwoju i Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6560/6110 -


Radosław Teresiak
asesor Piotr Dębkowski
Tomasz Sałek
V
V SA/Wa 2094/17
2018-01-16
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Bank Gospodarstwa Krajowego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Piotr Piszczek
Jarosław Stopczyński (spr.)
IV
IV SA/Wa 2469/17
2018-01-16
13:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6059 - Odmowa udostępnienia danych ilościowych ze zbiorów meldunkowych

Odmowa udostępnienia danych
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Anita Wielopolska (spr.)
I
I SA/Wa 1549/17
2018-01-16
13:35
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.04.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 72/16
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
VII
VII SA/Wa 698/17
2018-01-16
13:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego; Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego


Krystyna Tomaszewska
Mirosława Kowalska (spr.)
Ewa Machlejd
VI
VI SA/Wa 1414/17
2018-01-16
13:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Pamela Kuraś-Dębecka
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
I
I SA/Wa 793/17
2018-01-16
13:55
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
V
V SA/Wa 2113/17
2018-01-16
14:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Bank Gospodarstwa Krajowego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Piotr Piszczek
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 1051/17
2018-01-16
14:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Anita Wielopolska
VII
VII SA/Wa 664/17
2018-01-16
14:10
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Uchylenie decyzji w części określającej termin wykonania czynności oraz wyznaczenie nowego terminu ich wykonania
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd
VI
VI SA/Wa 2155/17
2018-01-16
14:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii V
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Jakub Linkowski
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
I
I SA/Wa 847/17
2018-01-16
14:15
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego; Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego


Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Jolanta Dargas
Anna Wesołowska (spr.)
V
V SA/Wa 2093/17
2018-01-16
14:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Ministerstwo Energii-Departament Funduszy Europejskich
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Piotr Piszczek (spr.)
Jarosław Stopczyński
VII
VII SA/Wa 680/17
2018-01-16
14:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd
IV
IV SA/Wa 2742/17
2018-01-16
14:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Anita Wielopolska
VII
VII SA/Wa 532/17
2018-01-16
14:50
Sala A
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Wydanie dokumentacji medycznej; Wydanie dokumentacji medycznej


Krystyna Tomaszewska
Mirosława Kowalska
Ewa Machlejd (spr.)
VII
VII SA/Wa 504/17
2018-01-16
15:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Ewa Machlejd (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 2540/17
2018-01-16
15:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Anita Wielopolska (spr.)
VII
VII SA/Wa 528/17
2018-01-16
15:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu; Nakazanie dokonania oceny stanu technicznego obiektu


Ewa Machlejd (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 517/17
2018-01-16
15:15
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Ewa Machlejd (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 591/17
2018-01-16
15:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego; Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA


Ilość wizyt na stronie: 90056
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl