Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2017-09-21 do dnia 2017-12-20.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VI
VI SA/Wa 2032/17
2017-11-20
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6251 - Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych; Częstotliwości, warunki techniczne nadawania programów telewizyjnych i radiowych


Marzena Milewska-Karczewska
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Andrzej Wieczorek (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-11-29
VI
VI SA/Wa 1933/17
2017-11-20
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej unieważnienia w części uznania na terytorium Reczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego
Aneta Lemiesz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Jakub Linkowski
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1617/17
2017-11-20
09:00
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6189 - Odszkodowania

Ustalenie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1540/17
2017-11-20
09:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Umorzenie postępowania administracyjnego
Agnieszka Wójcik (spr.)
Joanna Borkowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1006/17
2017-11-20
09:35
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6220 - Zezwolenie na działalność ubezpieczeniową

Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek
Odroczono rozprawę
VI
VI SA/Wa 2689/16
2017-11-20
09:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Unieważnienie patentu na wynalazek
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Jakub Linkowski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1777/17
2017-11-20
09:50
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1019/17
2017-11-20
10:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Audytowego
6177 - Doradcy podatkowi i biegli rewidenci

Nałożenie kary pieniężnej za stwierdzone nieprawidłowości
Marzena Milewska-Karczewska
Magdalena Maliszewska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 955/17
2017-11-20
10:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz
Jakub Linkowski (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1678/17
2017-11-20
10:20
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik (spr.)
Joanna Borkowska
Tomasz Wykowski
Uchylono decyzję I i II instancji
VI
VI SA/Wa 719/17
2017-11-20
10:40
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sprawiedliwości
6174 - Komornicy

Umorzenie postępowania odwoławczego
Marzena Milewska-Karczewska
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2061/17
2017-11-20
10:40
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Stwierdzenie nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska
Tomasz Wykowski (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 972/17
2017-11-20
11:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nakaz zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej
Marzena Milewska-Karczewska
Magdalena Maliszewska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1700/17
2017-11-20
11:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Zakaz wprowadzenia do obrotu partii artykułu rolno-spożywczego
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Jakub Linkowski
IV
IV SA/Wa 1665/17
2017-11-20
11:10
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 576/17
2017-11-20
11:20
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Marzena Milewska-Karczewska
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1701/17
2017-11-20
11:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Nakaz prawidłowego oznakowania napoju spirytusowego
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Jakub Linkowski
VI
VI SA/Wa 981/17
2017-11-20
11:40
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych
Marzena Milewska-Karczewska
Magdalena Maliszewska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1702/17
2017-11-20
11:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Uchylenie nakazu prawidłowego oznakowania napoju spirytusowego i zakazanie wprowadzenia do obrotu napoju spirytusowego
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Jakub Linkowski
IV
IV SA/Wa 1953/17
2017-11-20
11:40
Sala G
SKO w Ciechanowie
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

Odmowa nakazania przywrócenia stanu poprzedniego w gruncie
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska (spr.)
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2898/16
2017-11-20
12:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Paweł Groński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 941/17
2017-11-20
12:50
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 1321/17
2017-11-20
12:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Aneta Lemiesz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Jakub Linkowski
VI
VI SA/Wa 931/17
2017-11-20
13:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
Marzena Milewska-Karczewska
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek (spr.)
VI
VI SA/Wa 1322/17
2017-11-20
13:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Aneta Lemiesz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Jakub Linkowski
IV
IV SA/Wa 1625/17
2017-11-20
13:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Agnieszka Wójcik (spr.)
Joanna Borkowska
Tomasz Wykowski
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 934/17
2017-11-20
13:25
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Marzena Milewska-Karczewska
Magdalena Maliszewska (spr.)
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 1594/17
2017-11-20
13:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Jakub Linkowski
IV
IV SA/Wa 1980/17
2017-11-20
13:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska (spr.)
Tomasz Wykowski
VI
VI SA/Wa 732/17
2017-11-20
13:45
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Marzena Milewska-Karczewska
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek (spr.)
VI
VI SA/Wa 1458/17
2017-11-20
13:55
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Aneta Lemiesz (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Jakub Linkowski
VI
VI SA/Wa 757/17
2017-11-20
14:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 729/17
2017-11-20
14:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 921/17
2017-11-20
14:20
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Marzena Milewska-Karczewska (spr.)
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 1355/17
2017-11-20
14:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Jakub Linkowski
IV
IV SA/Wa 1890/17
2017-11-20
14:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalennie warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska
Tomasz Wykowski (spr.)
IV
IV SA/Wa 1891/17
2017-11-20
14:20
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalennie warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska
Tomasz Wykowski (spr.)
IV
IV SA/Wa 1818/17
2017-11-20
14:40
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik (spr.)
Joanna Borkowska
Tomasz Wykowski
VI
VI SA/Wa 753/17
2017-11-20
14:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz
Jakub Linkowski (spr.)
IV
IV SA/Wa 978/17
2017-11-20
15:00
Sala G
SKO w Siedlcach
6139 - Inne o symbolu 6139

Rozpoznanie sprawy w trybie art. 179a ustawy ppsa
Agnieszka Wójcik
Joanna Borkowska (spr.)
Tomasz Wykowski
VI
VI SA/Wa 792/17
2017-11-20
15:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz
Jakub Linkowski (spr.)
VI
VI SA/Wa 775/17
2017-11-20
15:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Aneta Lemiesz
Ewa Frąckiewicz
Jakub Linkowski (spr.)


Ilość wizyt na stronie: 83702
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl