Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2019-07-20 do dnia 2019-10-18.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 2681/18
2019-09-18
08:45
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Radosław Teresiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 906/19
2019-09-18
09:00
Sala F
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

udostępnienie danych osobowych
Stanisław Marek Pietras
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
V
V SA/Wa 631/19
2019-09-18
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych z tytułu tworzenia i organizacji grup producentów rolnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 457/19
2019-09-18
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

Odmowa zmiany pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego
Mirosława Kowalska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 259/19
2019-09-18
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od sierpnia do grudnia 2013 r.
Katarzyna Owsiak (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak
II
II SA/Wa 347/19
2019-09-18
09:00
Sala B
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego

odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego
Piotr Borowiecki
Joanna Kube
Janusz Walawski (spr.)
III
III SA/Wa 63/19
2019-09-18
09:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
IV
IV SA/Wa 279/19
2019-09-18
09:00
Sala G
Rada Miejska w Łomiankach reprezentowana przez Burmistrza Łomianek
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Anita Wielopolska (spr.)
Grzegorz Rząsa
Aleksandra Westra
VI
VI SA/Wa 732/19
2019-09-18
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia wspólnego prawa ochronnego na słowny znak towarowy
Joanna Wegner (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grażyna Śliwińska
II
II SA/Wa 593/19
2019-09-18
09:20
Sala B
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kube
Janusz Walawski
V
V SA/Wa 773/19
2019-09-18
09:25
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
II
II SA/Wa 1006/19
2019-09-18
09:30
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

odmowa wyrównania otrzymanych należności z tytułu niewykorzystanych urlopów
Stanisław Marek Pietras
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
VII
VII SA/Wa 591/19
2019-09-18
09:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6031 - Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy
Mirosława Kowalska
Marta Kołtun-Kulik
Wojciech Sawczuk (spr.)
III
III SA/Wa 2938/18
2019-09-18
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do marca 2013 r.
Katarzyna Owsiak
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)
III
III SA/Wa 2947/18
2019-09-18
09:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6114 - Podatek od spadków i darowizn

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
III
III SA/Wa 2946/18
2019-09-18
09:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6114 - Podatek od spadków i darowizn

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od spadków i darowizn
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
VI
VI SA/Wa 680/19
2019-09-18
09:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Joanna Wegner
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grażyna Śliwińska
II
II SA/Wa 118/19
2019-09-18
09:40
Sala B
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Piotr Borowiecki
Joanna Kube
Janusz Walawski (spr.)
IV
IV SA/Wa 796/19
2019-09-18
09:40
Sala G
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6155 - Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
Anita Wielopolska
Grzegorz Rząsa (spr.)
Aleksandra Westra
V
V SA/Wa 233/19
2019-09-18
09:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6531 - Dotacje

zobowiązanie do zwrotu części dotacji celowej
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
II
II SA/Wa 326/19
2019-09-18
09:50
Sala F
SKO w Warszawie
6213 - Zwrot podania o

przyznanie dodatku mieszkaniowego
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz
VII
VII SA/Wa 233/19
2019-09-18
10:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Mirosława Kowalska
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 493/19
2019-09-18
10:00
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Katarzyna Owsiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak
II
II SA/Wa 610/19
2019-09-18
10:00
Sala B
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kube
Janusz Walawski
III
III SA/Wa 2891/18
2019-09-18
10:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
IV
IV SA/Wa 1626/19
2019-09-18
10:00
Sala G
Rada Miasta Legionowo
6391/6168 - Ochrona zwierząt

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Anita Wielopolska
Grzegorz Rząsa
Aleksandra Westra (spr.)
VI
VI SA/Wa 845/19
2019-09-18
10:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
6310 - Koncesja na obrót bronią

Nałożenie kary pieniężnej
Joanna Wegner (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grażyna Śliwińska
II
II SA/Wa 864/19
2019-09-18
10:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

uznanie za winnego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego i odstąpienie od ukarania
Stanisław Marek Pietras
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
V
V SA/Wa 634/19
2019-09-18
10:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
II
II SA/Wa 329/19
2019-09-18
10:20
Sala B
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Piotr Borowiecki
Joanna Kube
Janusz Walawski (spr.)
IV
IV SA/Wa 543/19
2019-09-18
10:20
Sala G
SKO w Płocku
6139 - Inne o symbolu 6139

odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
Anita Wielopolska (spr.)
Grzegorz Rząsa
Aleksandra Westra
II
II SA/Wa 217/19
2019-09-18
10:30
Sala F
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa zwiększenia stypendium doktoranckiego
Stanisław Marek Pietras
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
V
V SA/Wa 423/19
2019-09-18
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

zobowiązanie do zwrotu środków wypłaconych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 600/19
2019-09-18
10:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Kary za naruszenie przepisów obszaru morskiego RP

Stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisu rozporządzenia
Mirosława Kowalska (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 305/19
2019-09-18
10:30
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Katarzyna Owsiak (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak
III
III SA/Wa 35/19
2019-09-18
10:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jarosław Trelka (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
III
III SA/Wa 22/19
2019-09-18
10:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jarosław Trelka (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
III
III SA/Wa 21/19
2019-09-18
10:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jarosław Trelka (spr.)
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
VI
VI SA/Wa 1116/19
2019-09-18
10:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6338 - Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia
Joanna Wegner
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grażyna Śliwińska (spr.)
II
II SA/Wa 275/19
2019-09-18
10:40
Sala F
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przedłużenia studiów doktoranckich i skreślenie z listy studentów
Stanisław Marek Pietras
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
II
II SA/Wa 763/19
2019-09-18
10:40
Sala B
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do czynnej służby wojskowej
Piotr Borowiecki
Joanna Kube (spr.)
Janusz Walawski
V
V SA/Wa 416/19
2019-09-18
10:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
II
II SA/Wa 399/19
2019-09-18
10:50
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz
IV
IV SA/Wa 1208/19
2019-09-18
10:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Anita Wielopolska
Grzegorz Rząsa (spr.)
Aleksandra Westra
VII
VII SA/Wa 643/19
2019-09-18
11:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego

Nakaz przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego
Mirosława Kowalska
Marta Kołtun-Kulik
Wojciech Sawczuk (spr.)
III
III SA/Wa 109/19
2019-09-18
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za grudzień 2011 r. i styczeń 2012 r.
Katarzyna Owsiak
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)
III
III SA/Wa 2924/18
2019-09-18
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r.
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
VI
VI SA/Wa 698/19
2019-09-18
11:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Stwierdzenie naruszenia zakazu reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej
Joanna Wegner
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grażyna Śliwińska
V
V SA/Wa 1737/18
2019-09-18
11:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia opłaty abonamentowej
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
II
II SA/Wa 1025/19
2019-09-18
11:10
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Stanisław Marek Pietras
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
IV
IV SA/Wa 1186/19
2019-09-18
11:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Anita Wielopolska
Grzegorz Rząsa
Aleksandra Westra (spr.)
VI
VI SA/Wa 638/19
2019-09-18
11:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nałożenie kary pieniężnej
Joanna Wegner
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grażyna Śliwińska
III
III SA/Wa 136/19
2019-09-18
11:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od grudnia 2012 r. do listopad
Katarzyna Owsiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak
III
III SA/Wa 2932/18
2019-09-18
11:30
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Podatki i opłaty lokalne

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
IV
IV SA/Wa 1091/19
2019-09-18
11:30
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów

aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Anita Wielopolska (spr.)
Grzegorz Rząsa
Aleksandra Westra
VI
VI SA/Wa 864/19
2019-09-18
11:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Joanna Wegner (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grażyna Śliwińska
IV
IV SA/Wa 1638/19
2019-09-18
11:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6052 - Akty małżeństwa

odmowa wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa
Anita Wielopolska
Grzegorz Rząsa (spr.)
Aleksandra Westra
II
II SA/Wa 488/19
2019-09-18
12:30
Sala F
Minister Finansów
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Sławomir Fularski (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz
VII
VII SA/Wa 495/19
2019-09-18
12:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 40/19
2019-09-18
12:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Inne dla grupy 6119

uchylenie w całości decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r., 2013 r.,
Katarzyna Owsiak (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak
II
II SA/Wa 690/19
2019-09-18
12:30
Sala B
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
6211 - Kwatery stałe

odmowa przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego
Piotr Borowiecki
Joanna Kube (spr.)
Janusz Walawski
III
III SA/Wa 2883/18
2019-09-18
12:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za 2013 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
II
II SA/Wa 1041/19
2019-09-18
12:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie4 pozwolenia na broń palną do celu kolekcjonerskiego
Sławomir Fularski
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
VII
VII SA/Wa 28/19
2019-09-18
12:50
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Umorzenie postępowania odwoławczego
Joanna Gierak-Podsiadły
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Wojciech Sawczuk
II
II SA/Wa 405/19
2019-09-18
12:50
Sala B
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Piotr Borowiecki
Joanna Kube
Janusz Walawski (spr.)
V
V SA/Wa 132/19
2019-09-18
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Zmiana klasyfikacji taryfowej

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
III
III SA/Wa 235/19
2019-09-18
13:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 .
Katarzyna Owsiak
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)
III
III SA/Wa 3081/18
2019-09-18
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
III
III SA/Wa 3082/18
2019-09-18
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości odsetek za zwłokę z tytułu nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2011 r.
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
IV
IV SA/Wa 1307/19
2019-09-18
13:00
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

stwierdzenie nieważności decyzji
Anita Wielopolska
Wojciech Rowiński (spr.)
Grzegorz Rząsa
VI
VI SA/Wa 1053/19
2019-09-18
13:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Joanna Wegner (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grażyna Śliwińska
II
II SA/Wa 708/19
2019-09-18
13:05
Sala B
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Piotr Borowiecki
Joanna Kube (spr.)
Janusz Walawski
II
II SA/Wa 794/19
2019-09-18
13:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowa wydania pozwolenia na broń
Sławomir Fularski
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
VII
VII SA/Wa 2614/18
2019-09-18
13:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6031 - Cofnięcie prawa jazdy

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Wojciech Sawczuk
V
V SA/Wa 159/19
2019-09-18
13:15
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
VI
VI SA/Wa 1086/19
2019-09-18
13:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Joanna Wegner
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grażyna Śliwińska (spr.)
II
II SA/Wa 524/19
2019-09-18
13:20
Sala B
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty rodzinnej
Piotr Borowiecki (spr.)
Joanna Kube
Janusz Walawski
IV
IV SA/Wa 1180/19
2019-09-18
13:20
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

wymeldowanie z pobytu stałego
Anita Wielopolska
Wojciech Rowiński (spr.)
Grzegorz Rząsa
V
V SA/Wa 803/19
2019-09-18
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
II
II SA/Wa 539/19
2019-09-18
13:30
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Sławomir Fularski (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz
VII
VII SA/Wa 605/19
2019-09-18
13:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji oraz umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej
Joanna Gierak-Podsiadły
Marta Kołtun-Kulik
Wojciech Sawczuk (spr.)
III
III SA/Wa 585/19
2019-09-18
13:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak
III
III SA/Wa 2620/18
2019-09-18
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 r. i ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w tym podatku
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
III
III SA/Wa 2621/18
2019-09-18
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2015 r. i ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w tym podatku
Jarosław Trelka
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
VI
VI SA/Wa 693/19
2019-09-18
13:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Joanna Wegner
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Grażyna Śliwińska
IV
IV SA/Wa 1261/19
2019-09-18
13:40
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

wymeldowanie z pobytu stałego
Anita Wielopolska
Wojciech Rowiński (spr.)
Grzegorz Rząsa
V
V SA/Wa 1400/19
2019-09-18
13:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
VI
VI SA/Wa 759/19
2019-09-18
13:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1271/15, dotyczącej kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Joanna Wegner
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grażyna Śliwińska (spr.)
II
II SA/Wa 2271/18
2019-09-18
13:50
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Sławomir Fularski (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz
VII
VII SA/Wa 198/19
2019-09-18
13:50
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 104/19
2019-09-18
14:00
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałym członkiem zarządu oraz spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od grudnia 2010 r. do kwie
Katarzyna Owsiak (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak
VI
VI SA/Wa 760/19
2019-09-18
14:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt VISA/Wa 2923/15, dotyczącej kary pieniężnej
Joanna Wegner
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Grażyna Śliwińska (spr.)
II
II SA/Wa 1064/19
2019-09-18
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupelniającego
Sławomir Fularski
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Karolina Kisielewicz (spr.)
VII
VII SA/Wa 703/19
2019-09-18
14:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania
Joanna Gierak-Podsiadły
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 609/18
2019-09-18
14:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.
Katarzyna Owsiak
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)
III
III SA/Wa 586/19
2019-09-18
15:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i 2014 r.
Katarzyna Owsiak
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak


Ilość wizyt na stronie: 125349
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl