Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-01-21 do dnia 2018-04-21.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VI
VI SA/Wa 2050/17
2018-03-22
08:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sprawiedliwości
6173 - Biegli sądowi; Biegli sądowi


asesor Joanna Kruszewska-Grońska

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2298/17
2018-03-22
08:40
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Andrzej Wieczorek (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 1684/17
2018-03-22
08:50
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Andrzej Wieczorek (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 111/17
2018-03-22
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za wszystkie miesiące 2014 r.
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 110/17
2018-03-22
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za styczeń i luty 2015 r.
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 1595/17
2018-03-22
09:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.07.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 375/15
Dariusz Chaciński (spr.)
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1648/17
2018-03-22
09:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu
Iwona Maciejuk
Adam Lipiński (spr.)
Maria Werpachowska
Stwierdzono nieważność uchwały w całości
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1245/17
2018-03-22
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Mirosława Pindelska (spr.)
Izabella Janson
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2013/17
2018-03-22
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Odwołanie ze stanowiska prezesa zarządu banku
Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1470/17
2018-03-22
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Nakaz doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego
Bogusław Cieśla
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Krystyna Tomaszewska
VII
VII SA/Wa 1471/17
2018-03-22
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Nakaz doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego
Bogusław Cieśla
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Krystyna Tomaszewska
IV
IV SA/Wa 1388/16
2018-03-22
09:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Anita Wielopolska (spr.)
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1877/17
2018-03-22
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe 2011 r.
Katarzyna Owsiak (spr.)
Tomasz Sałek
Radosław Teresiak
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1153/17
2018-03-22
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Stwierdzenie nieważności uchwały
Grzegorz Nowecki
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek (spr.)
I
I SA/Wa 1880/17
2018-03-22
09:20
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.07.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 288/15
Dariusz Chaciński
Iwona Kosińska (spr.)
Elżbieta Lenart
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2364/17
2018-03-22
09:20
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Anita Wielopolska (spr.)
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1500/17
2018-03-22
09:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń palną gazową
Iwona Maciejuk (spr.)
Adam Lipiński
Maria Werpachowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1294/17
2018-03-22
09:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Mirosława Pindelska
Izabella Janson (spr.)
Michał Sowiński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1849/17
2018-03-22
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.
Katarzyna Owsiak
Tomasz Sałek
Radosław Teresiak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2233/17
2018-03-22
09:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Grzegorz Nowecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 2069/17
2018-03-22
09:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie; Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie


Aneta Lemiesz (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-03-28
VIII
VIII SA/Wa 60/18
2018-03-22
09:40
Sala B Radom
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1540/17
2018-03-22
09:40
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.05.2015 r., sygn. akt IV SAB/Wa 68/15
Dariusz Chaciński (spr.)
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1490/17
2018-03-22
09:40
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Bogusław Cieśla
Marta Kołtun-Kulik
Krystyna Tomaszewska (spr.)
IV
IV SA/Wa 3037/17
2018-03-22
09:40
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Anita Wielopolska
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1501/17
2018-03-22
09:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń palną bojową
Iwona Maciejuk (spr.)
Adam Lipiński
Maria Werpachowska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1630/17
2018-03-22
10:00
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

umorzenie postępowania administracyjnego
Dariusz Chaciński
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1475/17
2018-03-22
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Mirosława Pindelska
Izabella Janson
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 258/18
2018-03-22
10:00
Sala G
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6349 - Inne o symbolu podstawowym 634

Odmowa potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
Anita Wielopolska
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
III
III SA/Wa 4185/17
2018-03-22
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak
Tomasz Sałek
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 2241/17
2018-03-22
10:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Zwrot kosztów leczenia
Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 76/18
2018-03-22
10:10
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązań podatkowych
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Artur Kot
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1502/17
2018-03-22
10:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską
Iwona Maciejuk (spr.)
Adam Lipiński
Maria Werpachowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1391/17
2018-03-22
10:10
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Bogusław Cieśla
asesor Karolina Kisielewicz
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
VI
VI SA/Wa 2382/17
2018-03-22
10:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezydium N.R.A.
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy; Adwokaci i aplikanci adwokaccy


Grzegorz Nowecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek
I
I SA/Wa 1631/17
2018-03-22
10:15
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

umorzenie postępowania administracyjnego
Dariusz Chaciński
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1733/17
2018-03-22
10:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Mirosława Pindelska (spr.)
Izabella Janson
Michał Sowiński
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
III
III SA/Wa 198/18
2018-03-22
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Jarosław Trelka (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1632/17
2018-03-22
10:30
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

umorzenie postępowania administracyjnego
Dariusz Chaciński
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1109/17
2018-03-22
10:30
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Iwona Maciejuk
Adam Lipiński
Maria Werpachowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1505/17
2018-03-22
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Mirosława Pindelska
Izabella Janson
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2275/17
2018-03-22
10:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Uchylenie decyzji stwierdzającej brak istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i orzeczenie o podleganiu temu obowiązkowi z tytułu pobierania świadczenia wypłacanego przez Zarząd Ubezpieczeń Społecznych USA (Social Security Administration)
Aneta Lemiesz (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Uchylono zaskarżoną decyzję
IV
IV SA/Wa 2861/17
2018-03-22
10:30
Sala G
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6340 - Odmowa potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną

Odmowa potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
Anita Wielopolska
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
III
III SA/Wa 1888/17
2018-03-22
10:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od listopada 2012 r. do marca 2013 r.
Katarzyna Owsiak (spr.)
Tomasz Sałek
Radosław Teresiak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 718/17
2018-03-22
10:40
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6115 - Podatek od nieruchomości

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności likwidatora za zaległości podatkowe spółki
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1554/17
2018-03-22
10:40
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Bogusław Cieśla
Marta Kołtun-Kulik
Krystyna Tomaszewska (spr.)
VI
VI SA/Wa 11/18
2018-03-22
10:40
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Kom. Egz. II St Nr 2 przy Min. Spr. do rozp. odw. od uchwał o wyn. egz. adw. przepr. 28-31 mar 2017
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
Grzegorz Nowecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Andrzej Wieczorek
I
I SA/Wa 1118/17
2018-03-22
10:50
Sala D
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
Dariusz Chaciński
Iwona Kosińska (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1204/17
2018-03-22
10:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Mirosława Pindelska
Izabella Janson (spr.)
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2280/17
2018-03-22
10:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Inne dla grupy 652

Stwierdzenie wydania decyzji dot. ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o świadczenie usług z naruszeniem prawa
Aneta Lemiesz (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1671/17
2018-03-22
11:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych
Iwona Maciejuk
Adam Lipiński (spr.)
Maria Werpachowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 150/18
2018-03-22
11:00
Sala G
SKO w Warszawie
6135 - Odpady

Odmowa wydania zezwoelnia na wytwarzanie odpadów
Anita Wielopolska
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1914/17
2018-03-22
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za kwiecień 2015 r.
Katarzyna Owsiak
Tomasz Sałek
Radosław Teresiak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1119/17
2018-03-22
11:05
Sala D
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
Dariusz Chaciński
Iwona Kosińska (spr.)
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2294/17
2018-03-22
11:05
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Kom.Egz.IIStop.Nr.3 przy Min.Spr.do rozp.odw.od uchw.o wyn. egz.radc., kt.zost.prz.w dn.28-31.03.17
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ustalenie wyniku egzaminu radcowskiego
Grzegorz Nowecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek
VIII
VIII SA/Wa 78/18
2018-03-22
11:10
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

uchylenie decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Artur Kot
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1803/17
2018-03-22
11:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie niespełnienia przez grupę warunków uznania i wykreślenie grupy z rejestru grup producentów rolnych
Mirosława Pindelska
Izabella Janson
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2643/17
2018-03-22
11:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Kom. Egz. II St Nr 2 przy Min. Spr. do rozp. odw. od uchwał o wyn. egz. adw. przepr. 28-31 mar 2017
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1462/17
2018-03-22
11:10
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa nałożenia obowiązku z zakresu nadzoru budowlanego
Bogusław Cieśla (spr.)
Marta Kołtun-Kulik
Krystyna Tomaszewska
III
III SA/Wa 723/17
2018-03-22
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 257/18
2018-03-22
11:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Administracji i Cyfryzacji
6259 - Inne dla grupy 6259

Ponowna rejestracja skargi w sprawie ustalenia opłaty za użytkowanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Odroczono rozprawę
IV
IV SA/Wa 2701/17
2018-03-22
11:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6050 - Wymeldowanie

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anita Wielopolska
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 978/17
2018-03-22
11:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony
Grzegorz Nowecki
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 356/17
2018-03-22
11:40
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

nakaz nałożenia obowiązku
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 355/17
2018-03-22
11:40
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

nakaz nałożenia obowiązku
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 150/18
2018-03-22
12:20
Sala B Radom
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

udzielenie pismenej interpretacji w sprawie podatku od towarów i usług
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1449/17
2018-03-22
12:20
Sala A
SKO w Warszawie
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Krystyna Tomaszewska
I
I SA/Wa 1729/17
2018-03-22
12:25
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.09.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 302/14
Dariusz Chaciński
Iwona Kosińska (spr.)
Elżbieta Lenart
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2001/17
2018-03-22
12:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Anita Wielopolska (spr.)
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1789/17
2018-03-22
12:30
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Katarzyna Owsiak (spr.)
Tomasz Sałek
Radosław Teresiak
Uchylono zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko za nieprawidłowe
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1517/17
2018-03-22
12:45
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Dariusz Chaciński (spr.)
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2469/17
2018-03-22
12:45
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi
Grzegorz Nowecki
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek (spr.)
VI
VI SA/Wa 1755/17
2018-03-22
12:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Aneta Lemiesz (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1429/17
2018-03-22
12:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Marta Kołtun-Kulik
Krystyna Tomaszewska (spr.)
IV
IV SA/Wa 3052/17
2018-03-22
12:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa ustalenia i wypłaty odszkodowania
Anita Wielopolska
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1801/17
2018-03-22
13:00
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

umorzenie postępowania administracyjnego
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński (spr.)
Maria Werpachowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1986/17
2018-03-22
13:00
Sala E
SKO w Warszawie
6117 - Umorzenie zaległości podatkowych

umorzenie zaległości podatkowych
Katarzyna Owsiak
Tomasz Sałek
Radosław Teresiak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
VI
VI SA/Wa 1260/17
2018-03-22
13:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Grzegorz Nowecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Andrzej Wieczorek
I
I SA/Wa 1774/17
2018-03-22
13:05
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Dariusz Chaciński
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-04-05
VI
VI SA/Wa 1421/17
2018-03-22
13:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Odmowa wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2440/17
2018-03-22
13:15
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
Grzegorz Nowecki (spr.)
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek
I
I SA/Wa 1662/17
2018-03-22
13:20
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Dariusz Chaciński (spr.)
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1531/17
2018-03-22
13:20
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Uchylenie decyzji i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania
Bogusław Cieśla
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Krystyna Tomaszewska
IV
IV SA/Wa 2349/17
2018-03-22
13:20
Sala G
Rada m.st.Warszawy
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Anita Wielopolska (spr.)
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2137/17
2018-03-22
13:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego


Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1828/17
2018-03-22
13:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką z zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2009 r. do marca 2011 r.
Katarzyna Owsiak
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 830/17
2018-03-22
13:30
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017
Iwona Dąbrowska (spr.)
Adam Lipiński
Maria Werpachowska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1404/17
2018-03-22
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności przyznanych w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
Mirosława Pindelska (spr.)
Izabella Janson
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2493/17
2018-03-22
13:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Grzegorz Nowecki
Magdalena Maliszewska
Andrzej Wieczorek (spr.)
VI
VI SA/Wa 35/18
2018-03-22
13:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym
Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2529/17
2018-03-22
13:45
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Grzegorz Nowecki
Magdalena Maliszewska (spr.)
Andrzej Wieczorek
II
II SA/Wa 1134/17
2018-03-22
13:50
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

odmowa wypłaty 100% uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński
Maria Werpachowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1511/17
2018-03-22
13:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
602 - Opłaty

określenie wysokości opłaty paliwowej za październik 2013 r.
Mirosława Pindelska
Izabella Janson (spr.)
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2381/17
2018-03-22
13:55
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2282/17
2018-03-22
14:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy; Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy


Anita Wielopolska
Kaja Angerman (spr.)
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1745/17
2018-03-22
14:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odroczenie terminu płatności podatku

odmowa odroczenia zapłaty zaległości podatkowych
Katarzyna Owsiak (spr.)
Tomasz Sałek
Radosław Teresiak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 766/17
2018-03-22
14:10
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do służby wojskowej
Iwona Dąbrowska (spr.)
Adam Lipiński
Maria Werpachowska
Oddalono skargę w części
Odrzucono skargę w części
V
V SA/Wa 1329/17
2018-03-22
14:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Mirosława Pindelska (spr.)
Izabella Janson
Michał Sowiński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2225/17
2018-03-22
14:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Aneta Lemiesz
Izabela Głowacka-Klimas
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2674/17
2018-03-22
14:20
Sala G
SKO w Siedlcach
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Stwierdzenie nieważności decyzji
Anita Wielopolska
Kaja Angerman
Aleksandra Westra
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1122/17
2018-03-22
14:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Adam Lipiński
Maria Werpachowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1982/17
2018-03-22
14:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Mirosława Pindelska
Izabella Janson
Michał Sowiński (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1636/17
2018-03-22
14:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Mirosława Pindelska
Izabella Janson
Michał Sowiński (spr.)
Zdjęto z wokandy_DZdjęto z wokandy_D
III
III SA/Wa 336/18
2018-03-22
14:30
Sala E
Minister Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu zwrotu środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za wrzesień 2009 r.
Katarzyna Owsiak
Tomasz Sałek
Radosław Teresiak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1635/17
2018-03-22
14:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Mirosława Pindelska
Izabella Janson
Michał Sowiński (spr.)
Zdjęto z wokandy_DZdjęto z wokandy_D
IV
IV SA/Wa 2814/17
2018-03-22
14:40
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

Odmowa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Łukasz Krzycki
Aleksandra Westra
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 887/17
2018-03-22
14:45
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska (spr.)
Adam Lipiński
Maria Werpachowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1796/17
2018-03-22
15:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Katarzyna Owsiak
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1453/17
2018-03-22
15:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Grażyna Śliwińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 3046/17
2018-03-22
15:15
Sala H
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Anna Szymańska

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-03-29
IV
IV SA/Wa 3299/17
2018-03-22
15:30
Sala H
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Anna Szymańska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2198/17
2018-03-22
15:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lutego do grudnia 2012 r.
Katarzyna Owsiak
Radosław Teresiak
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy


Ilość wizyt na stronie: 95636
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl