Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2017-01-22 do dnia 2017-04-23.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
IV
IV SA/Wa 17/17
2017-03-23
08:50
Sala G
Rada m.st.Warszawy
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Aneta Dąbrowska (spr.)

PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 870/16
2017-03-23
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII
VII SA/Wa 869/16
2017-03-23
09:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i zezwolenie na wznowienie robót budowlanych oraz nałożenie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1962/16
2017-03-23
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości; Scalanie oraz podział nieruchomości


Bożena Marciniak (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-04-04
I
I SA/Wa 1548/16
2017-03-23
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

stwierdzenie nieważności orzeczenia
Bożena Marciniak (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1439/16
2017-03-23
09:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2709/16
2017-03-23
09:00
Sala E
Kom. Egz. II stopnia przy Min. Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3140/15
2017-03-23
09:00
Sala C
SKO w Warszawie
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe; Łączne zobowiązania podatkowe


Sylwester Golec (spr.)
Sławomir Kozik
Beata Sobocha
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1293/16
2017-03-23
09:00
Sala D
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
6534 - Zamówienia publiczne

nałożenie kary pieniężnej
Piotr Piszczek (spr.)
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1792/16
2017-03-23
09:00
Sala F
Komendant Stołeczny Policji w Warszawie
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

ustalenie procentowej wysokości wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Adam Lipiński
Uchylono uchwałę I i II instancji
I
I SA/Wa 1968/16
2017-03-23
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 03.11.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 394/14
Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Tomasz Szmydt
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
II
II SA/Wa 1911/16
2017-03-23
09:20
Sala F
Centralna Komisja Lekarska
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

orzeczenie o zdolności do służby w Straży Granicznej
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj
Adam Lipiński (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 3224/16
2017-03-23
09:25
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1408/16
2017-03-23
09:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za kwiecień 2013 r.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska (spr.)
Alojzy Skrodzki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1409/16
2017-03-23
09:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za maj 2013 r.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska (spr.)
Alojzy Skrodzki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 276/16
2017-03-23
09:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Nałożenie obowiązku doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2156/16
2017-03-23
09:30
Sala E
Kom.Egz.II St nr 2 przy Min. Spr. do rzp. odw od uchwał o wyn. egz. adw. radc. 15-18 mar 2016
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ustalenie wyniku egzaminu radcowskiego
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3305/15
2017-03-23
09:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Sylwester Golec
Sławomir Kozik
Beata Sobocha (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 731/16
2017-03-23
09:30
Sala D
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

zobowiązanie do zwrotu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Piotr Piszczek
Beata Krajewska (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1407/16
2017-03-23
09:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za marzec 2013 r.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska (spr.)
Alojzy Skrodzki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1405/16
2017-03-23
09:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za styczeń 2013 r.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska (spr.)
Alojzy Skrodzki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1406/16
2017-03-23
09:30
Sala H
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za luty 2013 r.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska (spr.)
Alojzy Skrodzki
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 126/17
2017-03-23
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 281/12
Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1985/16
2017-03-23
09:40
Sala F
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6480 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-03-23
IV
IV SA/Wa 3168/16
2017-03-23
09:50
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1332/16
2017-03-23
09:50
Sala D
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Piotr Piszczek
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 174/17
2017-03-23
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1687/16
2017-03-23
10:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.12.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 553/14
Bożena Marciniak (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2619/16
2017-03-23
10:00
Sala E
Komisja Egzaminacyjna II st. przy Min. Sprawiedliwości ds odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ustalenie wyniku egzaminu radcowskiego
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 328/16
2017-03-23
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Sylwester Golec
Sławomir Kozik (spr.)
Beata Sobocha
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-04-06
V
V SA/Wa 1305/16
2017-03-23
10:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatch poza kasynem gry
Piotr Piszczek
Beata Krajewska (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1810/16
2017-03-23
10:10
Sala F
Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu

odmowa przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Adam Lipiński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2586/16
2017-03-23
10:15
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-04-06
I
I SA/Wa 1967/16
2017-03-23
10:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.03.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 769/15
Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Tomasz Szmydt
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 986/16
2017-03-23
10:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2055/16
2017-03-23
10:30
Sala E
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
6239 - Inne dla grupy 6239

Zakaz wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1455/16
2017-03-23
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lutego do września 2014 r. i dokonanie zabezpieczenia jej na majątku podatnika
Sylwester Golec (spr.)
Sławomir Kozik
Beata Sobocha
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 789/16
2017-03-23
10:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek
Andrzej Kania
Beata Krajewska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 890/16
2017-03-23
10:30
Sala F
Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu
6192 - Umorzenie postępowania administracyjnego

umorzenie postępowania dyscyplinarnego
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1033/16
2017-03-23
10:30
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Agnieszka Olesińska
Alojzy Skrodzki
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1981/16
2017-03-23
10:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2286/16
2017-03-23
10:40
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 937/16
2017-03-23
11:00
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku do towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2003 r.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 896/16
2017-03-23
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1969/16
2017-03-23
11:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 02.10.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 486/14
Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Tomasz Szmydt
Odrzucono skargę
Zwrócono wpis
VI
VI SA/Wa 1721/16
2017-03-23
11:00
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2873/15
2017-03-23
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Sylwester Golec
Sławomir Kozik
Beata Sobocha (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 199/17
2017-03-23
11:10
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady; Odpady


Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-03-30
VI
VI SA/Wa 2083/16
2017-03-23
11:20
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VII
VII SA/Wa 866/16
2017-03-23
11:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Prowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia; Prowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia


Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 371/16
2017-03-23
11:30
Sala H
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2014 r.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska (spr.)
Alojzy Skrodzki
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 3278/16
2017-03-23
11:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 657/16
2017-03-23
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Sylwester Golec
Sławomir Kozik (spr.)
Beata Sobocha
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2421/16
2017-03-23
11:35
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 2084/16
2017-03-23
11:55
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
V
V SA/Wa 314/17
2017-03-23
12:00
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Piotr Piszczek
Beata Krajewska (spr.)
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1066/16
2017-03-23
12:00
Sala F
PINB dla m. st. Warszawy
6480 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Ewa Marcinkowska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2141/16
2017-03-23
12:10
Sala E
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
I
I SA/Wa 14/17
2017-03-23
12:20
Sala B
Minister Skarbu Państwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa uchylenia decyzji
Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 920/16
2017-03-23
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-03-27
III
III SA/Wa 794/16
2017-03-23
12:30
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Agnieszka Olesińska
Alojzy Skrodzki
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 2764/16
2017-03-23
12:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2763/16
2017-03-23
12:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu


Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-03-30
III
III SA/Wa 617/16
2017-03-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Sylwester Golec
Sławomir Kozik
Beata Sobocha (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 616/16
2017-03-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Sylwester Golec
Sławomir Kozik
Beata Sobocha (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 313/17
2017-03-23
12:30
Sala D
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Piotr Piszczek (spr.)
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1825/16
2017-03-23
12:30
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

udostępnienie danych osobowych
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Adam Lipiński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 64/17
2017-03-23
12:40
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości
Bożena Marciniak (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 825/16
2017-03-23
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Zawieszono postępowanie
III
III SA/Wa 872/16
2017-03-23
13:00
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska
Alojzy Skrodzki (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 105/17
2017-03-23
13:00
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 726/16
2017-03-23
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych
Sylwester Golec (spr.)
Sławomir Kozik
Beata Sobocha
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1/17
2017-03-23
13:00
Sala D
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Piotr Piszczek
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak (spr.)
Stwierdzono, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 650/16
2017-03-23
13:00
Sala F
KRUS-Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
650 - Inne z zakresu symbolu sprawy 650

odmowa umorzenia kwoty nienależnie pobranej renty rolniczej
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
IV
IV SA/Wa 37/17
2017-03-23
13:10
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 558/16
2017-03-23
13:10
Sala E
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie nazwy apteki oraz podmiotu uprawnionego do jej prowadzenia
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 903/16
2017-03-23
13:20
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz całkowitej rozbiórki obiektów konternerowych
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 121/17
2017-03-23
13:20
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze 500+
Bożena Marciniak (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 862/16
2017-03-23
13:20
Sala F
KRUS-Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 522/16
2017-03-23
13:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Sylwester Golec
Sławomir Kozik (spr.)
Beata Sobocha
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1071/16
2017-03-23
13:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 925/16
2017-03-23
13:30
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 136/17
2017-03-23
13:35
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia zadłużenia alimentacyjnego
Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Tomasz Szmydt
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 902/16
2017-03-23
13:40
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie kosztów związanych z usunięciem pojazdu
Bogusław Cieśla (spr.)
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2320/16
2017-03-23
13:40
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

Umorzenie postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik (spr.)
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2335/16
2017-03-23
13:40
Sala E
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Odmowa wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska (spr.)
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 988/16
2017-03-23
13:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1849/16
2017-03-23
13:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Iwona Dąbrowska
Andrzej Góraj (spr.)
Adam Lipiński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
I
I SA/Wa 1982/16
2017-03-23
13:50
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Bożena Marciniak
Dariusz Pirogowicz
Tomasz Szmydt (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
V
V SA/Wa 1022/16
2017-03-23
13:50
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1985/16
2017-03-23
13:50
Sala F
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6480 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Iwona Dąbrowska (spr.)
Andrzej Góraj
Adam Lipiński
PUBLIKACJA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 817/16
2017-03-23
14:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Mirosława Kowalska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 955/16
2017-03-23
14:00
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Agnieszka Olesińska
Alojzy Skrodzki
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 956/16
2017-03-23
14:00
Sala H
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Agnieszka Olesińska
Alojzy Skrodzki
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 3259/16
2017-03-23
14:00
Sala G
SKO w Warszawie
6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Nakazanie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2249/16
2017-03-23
14:00
Sala E
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6259 - Inne dla grupy 6259

Opłata za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 781/16
2017-03-23
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Sylwester Golec (spr.)
Sławomir Kozik
Beata Sobocha
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-04-06
V
V SA/Wa 894/16
2017-03-23
14:00
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1074/16
2017-03-23
14:10
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek (spr.)
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1974/16
2017-03-23
14:20
Sala E
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Izabela Głowacka-Klimas
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1012/16
2017-03-23
14:20
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek (spr.)
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 3094/16
2017-03-23
14:30
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Golat
Łukasz Krzycki (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1026/16
2017-03-23
14:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Sylwester Golec
Sławomir Kozik
Beata Sobocha (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 989/16
2017-03-23
14:30
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek (spr.)
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2413/16
2017-03-23
14:40
Sala E
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego i ustalenie opłaty za jego używanie
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Grażyna Śliwińska
Andrzej Wieczorek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 761/16
2017-03-23
14:40
Sala D
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Piotr Piszczek (spr.)
Beata Krajewska
Tomasz Zawiślak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2981/15
2017-03-23
15:00
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Olesińska (spr.)
Alojzy Skrodzki
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 843/16
2017-03-23
15:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Sylwester Golec (spr.)
Sławomir Kozik
Beata Sobocha
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 560/16
2017-03-23
15:30
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Sylwester Golec
Sławomir Kozik (spr.)
Beata Sobocha
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2017-04-06
III
III SA/Wa 814/16
2017-03-23
15:40
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Agnieszka Olesińska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 934/16
2017-03-23
15:40
Sala H
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Agnieszka Olesińska (spr.)

PUBLIKACJA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Ilość wizyt na stronie: 63255
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

© 2012 netkoncept.com - skycms