wyszukaj

Dane kontaktowe  Organizacja WSA w Warszawie

WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

Informacja o właściwości sądu i o sprawach w toku
tel. (22) 553 70 37, 553 70 29, 553 70 70, 553 70 71, 553 78 86
 
e-mail

numery fax lista numerów fax
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rzecznik prasowy ul. Jana Pankiewicza 4 ( 00-696 Warszawa )
tel.   (22) 553 79 00. 553 79 01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Informacji Sądowej, Wydział Orzeczniczy V i Wydział Orzeczniczy VI
mają siedzibę przy ul. Jana Pankiewicza 4 ( 00-696 Warszawa )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WSA w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu

Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu 26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7
telefon: (48)  36 89 900   e-mail: