wyszukaj

WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

tel. centrala  (22) 553 70 00   fax (22) 826 98 89
Informacja o właściwości sądu i o sprawach w toku (22) 553 70 70, 553 70 71, 553 78 86
 
e-mail

numery fax lista numerów fax
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rzecznik prasowy  tel.   (22) 596 44 70. 596 44 95, 596 44 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WSA w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu

Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu 26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7
telefon: (48)  36 89 900   e-mail: