bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty o sprawach

PDFWykaz spraw Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (1.3 - stan na dzień 05.10.2018 r.).pdf

PDFWykaz spraw m.st. Warszawy w sprawie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu (stan na dzień 10.09.2018 r.).pdf

 

 • 09-10-2018 16:05

  Komunikat w sprawie pozbawienia ochrony uzupełniającej.

  sygn. akt IV SA/Wa 1618/18

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 października 2018 r. oddalił skargę A. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z 30 marca 2018 r. w przedmiocie pozbawienia ochrony uzupełniającej obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej.

  czytaj dalej...

 • 08-10-2018 14:34

  Wkrótce na wokandzie

  W dniu 9 października 2018 r. o godz. 14:10 w sali G, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 1618/18 ze skargi A. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z 30 marca 2018 r. w przedmiocie pozbawienia ochrony uzupełniającej obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej.

 • 27-09-2018 17:17

  Ulga podatkowa, jako preferencja nie może w sobie zawierać pułapki dla podatnika.

  sygn. akt III SA/Wa 3991/17

  Sąd w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z 28 września 2017 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz umorzył postępowanie podatkowe.

  czytaj dalej...

 • 27-09-2018 08:50

  Wpis do rejestru zabytków nieruchomości Reduta Ordona.

  sygn. akt VII SA/Wa 191/17

  Sąd w sprawie ze skarg na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 grudnia 2016 r. o wpisaniu do rejestru zabytków Miejsca Walki Stoczonej 6 września 1831 r. (nieruchomości w rejonie al. Jerozolimskich - al. Bohaterów Września – ul. Na Bateryjce, tzw. Reduta Ordona), wyrokiem z 26 września 2018 r. oddalił skargi.

  czytaj dalej...

 • 21-09-2018 12:26

  Cudzoziemiec może odwołać się do sądu administracyjnego w przypadku odmowy wydania wizy.

  sygn. akt IV SA/Wa 657/18

       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Rabacie z 27 stycznia 2015 r. w przedmiocie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi Maroka, wyrokiem z 20 września 2018 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

  czytaj dalej...

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  24-07-2018 13:50
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  08-10-2018 15:06
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1448
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×