bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Publikacje naukowe i prasowe

Strona archiwalna

 

 • 27-07-2018 15:11

  Rzeczpospolita nr 172 z 2018 r.

  W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 172 z dnia 26 lipca 2018 r., omówiono wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2954/17, dotyczący interpretacji indywidualnej odmawiającej prawa do zwolnienia przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości. W artykule tym, wskazano, że wydatki na remont części wspólnych z funduszu remontowego, który został zasilony zyskami z opodatkowanej sprzedaży gruntu, to także własne cele mieszkaniowe.

 • 27-07-2018 14:49

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018

  W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1 (76) /2018 przedstawiono wyrok tutejszego Sądu z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3453/15 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zakupu i sprzedaży bitcoinów. Zdaniem Sądu świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty bitcoin i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu art. 135 ust. 1 lit. e dyrektywy Rady 2006/112 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 • 26-07-2018 08:38

  Dziennik Gazeta Prawna nr 142 z 2018 r.

  W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 142 z dnia 24 lipca 2018 r., omówiono projekt nowej ordynacji podatkowej zaproponowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. W artykule tym wskazano, że z projektu ustawy wynika, iż będzie znacznie trudniej złożyć skargę kasacyjną od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczących interpretacji podatkowych.

   

   

 • 25-07-2018 11:50

  Dziennik Gazeta Prawna nr 141 z 2018 r.

   

  W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 141 z dnia 23 lipca 2018 r., omówiono wyroki tut. Sądu wydane w sprawach o sygn. akt III SA/Wa 3481/17 oraz III SA/Wa 3158/17, dotyczące wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług. Jak wskazano w artykule, przedsiębiorcy usuwani z rejestru VAT powinni otrzymywać decyzje, a nie zwykłe zawiadomienia. W przeciwnym razie wykreślenie jest bezskuteczne.

   

   

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  24-07-2018 13:50
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  13-08-2018 11:34
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1647
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×