wyszukaj

WSA/ZP/BA/45/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  09.01.2018 r. do godz. 11.00

 „Dostawa automatów stemplarskich dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w 2018 r.”–

SPRAWA WSA/ZP/BA/45/2017

XLSXZałącznik nr 1 Kosztorys ofertowy WSA-ZP-BA-45-2017.xlsx

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-45-2017.pdf

 

Termin na składanie zapytań upływa 05.01.2018 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-45-2017.pdf