bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa

tel. 22 553 70 70

AKTUALNOŚCI


Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 z 2019r. Prezesa WSA w Warszawie wyznacza się dzień 2 maja br. jako wolny od pracy, a dzień 18 maja b.r. dniem pracy.


 

 • 21-09-2018 12:17

  Komunikat w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska.

       W dniu 8 sierpnia 2018 r., wpłynęła do tut. Sądu skarga Roberta Gajdy na uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska i została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Wa 2194/18. W sprawie tej do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin rozprawy.

       Obecnie sprawa znajduje się na etapie rozpatrywania zażalenia strony skarżącej na postanowienie Sądu z 30 sierpnia 2018 r., odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

 • 13-09-2018 13:17

  Komunikat w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi Maroka.

  IV SA/Wa 657/18

       W dniu 13 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawę o sygn. akt IV SA/Wa 657/18 ze skargi na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych z 27 stycznia 2015 r. w przedmiocie odmowy wydania wizy.

  Publikacja orzeczenia nastąpi w dniu 20 września 2018 r. o godz. 14:40 w sali G.

  czytaj dalej...

 • 05-09-2018 12:23

  Skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej wydane w postępowaniu ogólnym.

               W sprawach o sygn. akt I SA/WA 1063/18, I SA/WA 1064/18 oraz  I SA/WA 1065/18 Sąd postanowieniami z dnia 31, 12 i 17 lipca 2018 r. odrzucił skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, odmawiające udostępnienia akt spraw postępowań ogólnych prowadzonych na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718 ze zm.).

 • 29-08-2018 15:51

  Wyrok w sprawie sygn. akt II SA/Wa 484/18 dotyczący udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS.

               W dniu 29 sierpnia 2018 r. została rozpoznana skarga Kamili Gasiuk-Pihowicz na decyzję z dnia 27 lutego 2018 r. Szefa Kancelarii Sejmu odmawiającą udostępnienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - u.d.i.p. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wykazu obywateli oraz sędziów popierających zgłoszenia.

 • 14-08-2018 11:38

  Prasa internetowa - Rzeczpospolita z 13 sierpnia 2018 r.

  Na stronie internetowej dziennika „Rzeczpospolita” w dniu 13 sierpnia 2018 r. ukazał się artykuł omawiający wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1743/17, dotyczący sprzeciwu wobec wpisu na listę adwokatów. W publikacji tej, wskazano, że wyższe studia w zakresie nauk administracyjnych i uzyskanie dyplomu magistra administracji nie jest tożsame z ukończeniem wyższych studiów prawniczych. Przesłanki ukończenia wyższych studiów prawniczych nie spełnia również osoba, która ukończyła inny kierunek studiów, a następnie uzyskała tytuł doktora nauk prawnych lub stopień doktora. Warunek ten odnosi się do wszystkich kandydatów zamierzających wykonywać różne zawody prawnicze.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  10-04-2019 15:14
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 169925
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×