bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa

tel. 22 553 70 70

AKTUALNOŚCI


Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 z 2019r. Prezesa WSA w Warszawie wyznacza się dzień 2 maja br. jako wolny od pracy, a dzień 18 maja b.r. dniem pracy.


 

 • 28-02-2019 18:22

  Komunikat w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (ul. Kazimierzowska 34).

  sygn. akt I SA/Wa 1632/18

  Wyrokiem z 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 26 czerwca 2018 r., nr KR VI R1/18 w przedmiocie uchylenia decyzji (dot. ul. Kazimierzowskiej 34).

  czytaj dalej...

 • 28-02-2019 16:19

  Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (Pl. Defilad 1).

  W dniu 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

  • I SA/Wa 1702/17 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego (dot. Pl. Defilad 1) oraz
  • I SA/Wa 1770/17 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego (dot. Pl. Defilad 1).

  Sprawy te zostały w dniu dzisiejszym odroczone albowiem 22 lutego 2019 r. zostały złożone, przez Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa, wnioski o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w sprawie oraz udzielenie prawa pomocy poprzez ustanowienia adwokata.

  Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony po prawomocnym zakończeniu postępowań w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

  W dniu 19 stycznia 2019 r. oraz 19 lutego 2019 r. Sąd również odroczył rozpoznanie spraw na skutek analogicznych wniosków Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, złożonych przed wyznaczonym terminem rozprawy.

 • 25-02-2019 09:41

  Minął rok funkcjonowania programu „Edukacja sądowa”.

  DSC00470.jpeg

  W dniach 20 i 22 lutego 2019 r., po raz siódmy, w tut. Sądzie zostały przeprowadzone symulacje rozpraw w ramach programu „Edukacja sądowa”, w których udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 381 im. K. Baczyńskiego w Warszawie.

  Uczestniczyli oni w symulacjach rozpraw. Ponadto wysłuchali wykładu dotyczącego sądownictwa administracyjnego. Młodzież bardzo chętnie angażowała się w dyskusję na temat przedmiotu spotkania, zadając pytania dotyczące funkcjonowania tutejszego Sądu i zawodów prawniczych.

  To już rok działania programu „Edukacja sądowa”, który został zapoczątkowany symulacją rozprawy w dniu 5 lutego 2018 r. Program ten cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy liczba szkół zainteresowanych uczestnictwem w przygotowywanych przez Wydział Informacji Sądowej symulacjach rozpraw. Na udział w programie oczekuje aktualnie ok. 10 klas. Świadczy to o dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży chcących poznać zasady funkcjonowania sądów administracyjnych.

   

 • 21-02-2019 16:49

  Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

  sygn. akt VIII SA/Wa 880/18

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie 30 stycznia 2019 r. w Radomiu oddalił skargę Prezydenta Miasta Radomia na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 12 października 2018 r. nr WNP-R.4131.16.2018 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia.

  czytaj dalej...

 • 19-02-2019 17:49

  Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (ul. Łochowskiej 38).

  sygn. akt I SA/Wa 1041/18

  Wyrokiem z 19 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 26 marca 2018 r., nr R 19/17 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Łochowskiej 38).

  czytaj dalej ...

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  10-04-2019 15:14
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 169873
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×