bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

AKTUALNOŚCI

Z dniem 31 maja 2019 r. został wprowadzony obowiązek podania, w piśmie kierowanym do tut. Sądu, numeru PESEL, KRS lub REGON (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).


 • 12-09-2019 14:34

  Komunikat w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 282/19

  Wyrokiem z dnia 12 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 282/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na akt nadzoru Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie wyznaczenia osoby do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Daszyna.

   

  czytaj dalej...

 • 11-09-2019 13:38

  Wizyta w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  W dniach 3 - 4 września br. grupa sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na czele z Prezesem Sądu Wojciechem Mazurem przebywała z wizytą studyjną w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  czytaj dalej...

 • 06-09-2019 12:26

  Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Morszyńskiej 27 oraz dawnej ul. Królewskiej 39)

  sygn. akt I SA/Wa 960/19 oraz I SA/Wa 1825/18

  W dniu 6 września 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich dotyczącą ustalenia odszkodowania za nieruchomość (dot. ul. Morszyńskiej 27) oraz uchylenia decyzji (dot. dawnej ul. Królewskiej 39).

  czytaj dalej...

 • 28-08-2019 14:43

  Komunikat prasowy

  W dniu dzisiejszym Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, działając na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), wydał zarządzenie o odsunięciu sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta do czasu wydania przez sąd dyscyplinarny uchwały w przedmiocie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych, nie dłużej niż do dnia 28 września 2019 r. W ocenie Prezesa w zaistniałej sytuacji powaga sądu i zarazem istotne interesy służbowe przemawiają za odsunięciem sędziego od wykonywania obowiązków służbowych.

 • 06-08-2019 19:15

  Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Lutosławskiej 9 oraz Jagiellońskiej 27).

  sygn. akt I SA/Wa 1712/18 oraz I SA/Wa 1724/18

  W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich dotyczącą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Lutosławskiej 9) oraz wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Jagiellońskiej 27).

  czytaj dalej...

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  26-09-2019 17:14
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 234933
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności. Deklaracja dostępności
×