Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat o odwołaniu rozpraw w WSA w Warszawie w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa.

W związku z poważnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związaną z zamknięciem placówek szkolno-oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożeniem dla zdrowia wynikającym z możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, w związku z zarządzeniem Prezesa NSA z 25 marca 2020 r. informujemy Państwa, że działalność tut. Sądu została ograniczona do niezbędnego minimum - do czasu odwołania.

Oznacza to, iż sprawy wyznaczone do rozpoznania na rozprawie do dnia 30 kwietnia 2020 r. - nie odbędą się.

Ponadto wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w bud. Sądu, a także udostępnianie akt w Czytelni Akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarówno w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, przy ul. Jana Pankiewicza 4, jak i w Wydziale VIII Zamiejscowym w Radomiu.

Informacja dotycząca spraw wyznaczonych na dalsze terminy będzie opublikowana na stronie BIP w kolejnym komunikacie.

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Warszawie Nr 12 z 13 marca 2020 r. (link).pdf

PDFZarzadzenie Prezesa WSA w Warszawie Nr 13 z 16 marca 2020 r. (link).PDF

PDFZarządzenie Prezesa NSA nr 9 z 25 marca 2020 r. (link).pdf

 


 

 • 21-01-2020 10:23

  Postanowienia WSA w Warszawie w sprawach o sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19.

  Z uwagi na znaczne zainteresowanie sprawami o sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19 ze skarg na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie czasowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych przedstawiamy poniżej postanowienia tut. Sądu z 20 stycznia 2020 r. (w wersji zanonimizowanej) odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

  Pobierz

 • 14-01-2020 16:55

  Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Puławskiej 137 oraz ul. Pięknej 49).

  sygn. akt I SA/Wa 2292/18 i I SA/Wa 1777/18

  W dniu 14 stycznia 2020 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 października 2018 r. nr KR VI R 25/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Puławskiej 137) oraz skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 2 sierpnia 2018 r. nr KR II R 13/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Pięknej 49).

  czytaj dalej...

 • 09-01-2020 13:27

  Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Schroegera 72).

  sygn. akt I SA/Wa 1368/18

  W dniu 9 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie sprawy, ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Schroegera 72), do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym złożonym w dniu 8 stycznia 2020 r. przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Następny termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu.

  czytaj dalej...

 • 16-12-2019 15:07

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Warszawie.

  Uchwała Nr 1/2/2019 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

  Treść uchwały

 • 12-12-2019 13:20

  Podsumowanie programu "Edukacja Sądowa" za rok 2019.

  DSC00788.jpeg

  W roku 2019, w ramach programu "Edukacja Sądowa", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odwiedzili uczniowie z 18 szkół.  W ostatnich przeprowadzonych w tym roku spotkaniach, w dniach 18 i 25 listopada 2019 r. oraz 4 i 10 grudnia 2019 r., wzięli udział uczniowie I klasy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, uczniowie VI klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Brzechwy w Warszawie, uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej nr 211 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie.

  czytaj dalej...

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  08-04-2020 16:28
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 306319
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl