bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

AKTUALNOŚCI

Z dniem 31 maja 2019 r. został wprowadzony obowiązek podania, w piśmie kierowanym do tut. Sądu, numeru PESEL, KRS lub REGON (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).


 • 27-09-2019 13:20

  Wznowienie programu "Edukacja sądowa" po wakacyjnej przerwie.

  DSC00623.jpeg

  W dniu 27 września 2019 r. odbyła się pierwsza, po wakacyjnej przerwie, symulacja rozprawy dla uczniów w ramach programu "Edukacja sądowa".

  czytaj dalej...

 • 26-09-2019 16:19

  Komunikat Prasowy dotyczący Uchwały NSA - Sądu Dyscyplinarnego Pierwszej Instancji w sprawie zarządzenia Prezesa WSA w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

  Zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie działając na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), zarządził przerwę w wykonywaniu czynności służbowych sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta do dnia 28 września 2019 r.

  Przyczyną wydania zarządzenia było podejrzenie popełnienia przez sędziego deliktów dyscyplinarnych. Prezes Sądu o wydanym zarządzeniu zawiadomił Sąd Dyscyplinarny NSA, który zgodnie z art. 130 § 3 ww. ustawy powinien przed upływem terminu, do którego przerwa została zarządzona, wydać uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych lub uchylić zarządzenie o przerwie.

  Sąd Dyscyplinarny uchwałą z dnia 25 września 2019 r. uchylił zarządzenie Prezesa WSA w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. Sąd w ustnych motywach wyjaśnił, że nie rozstrzygał w tym postępowaniu, czy sędzia popełnił przewinienie dyscyplinarne. Nie mógł także orzekać w przedmiocie zawieszenia sędziego, albowiem Rzecznik Dyscyplinarny nie wszczął postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.  

  W dniu dzisiejszym Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podjęło uchwałę aprobującą dotychczasowe czynności Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podjęte w sprawie sędziego Tomasza Szmydta oraz zwróciło się do Rzecznika Dyscyplinarnego NSA m.in. o zintensyfikowanie czynności wyjaśniających w sprawie sędziego i rozważenie możliwości zaskarżenia uchwały Sądu Dyscyplinarnego.    

  Na wniosek sędziego Tomasza Szmydta został udzielony mu urlop wypoczynkowy do dnia 11 października 2019 r.

 • 25-09-2019 15:42

  Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25)

  W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

  • I SA/Wa 975/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 15/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),
  • I SA/Wa 972/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14a/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),
  • I SA/Wa 973/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14b/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),
  • I SA/Wa 974/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14c/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25) oraz
  • I SA/Wa 976/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 12/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25).

  W sprawach tych zostały złożone, przez Miasto Stołeczne Warszawa, wnioski o zawieszenie postępowań do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie na skutek złożonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu aktu oskarżenia.

  Sąd postanowił w dniu dzisiejszym rozprawy odroczyć oraz zwrócić się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o nadesłanie wskazanego aktu oskarżenia. Po jego otrzymaniu sprawy zostaną skierowane na posiedzenie niejawne w celu rozpoznania wniosków o zawieszenie postępowań.

 • 19-09-2019 16:10

  Komunikat w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Dahlberga 5)

            W dniu 19 września 2019 r. została rozpoznana, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1422/18 ze skargi na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich z 7 czerwca 2018 r., nr KR I R 3/18 w przedmiocie uchylenia decyzji (dot. ul. Dahlberga 5).

            Sąd uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej i umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie.

  czytaj dalej...

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  26-09-2019 17:14
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 234937
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności. Deklaracja dostępności
×