bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • 09-11-2018 10:21

  Dzień 10 listopada 2018 r. został ustalony dniem wolnym.

                   Zarządzeniem  nr  46  z  dnia  8 listopada 2018 r.   Prezes  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  zmienił  Zarządzenie nr 12 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wyznaczając jako dzień pracy 17 listopada 2018 r. zamiast 10 listopada 2018 r.

 • 08-11-2018 12:58

  12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

  Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

  W związku z powyższym rozprawy wyznaczone na ten dzień nie odbędą się.

  O nowych wyznaczonych terminach rozpraw strony postępowania zostaną poinformowane z urzędu.

 • 08-11-2018 12:53

  Zmiana nazwy ulicy z Józefa Chmiela na Ppłk. Wacława Lipińskiego.

  sygn. akt II SA/Wa 248/18

  Wyrokiem z 7 listopada 2018 r. Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 13 grudnia 2017 r. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z Józefa Chmiela na Ppłk. Wacława Lipińskiego.

  czytaj dalej...

 • 24-10-2018 11:47

  Wkrótce na wokandzie

  W dniu 4 grudnia 2018 r. w godz. od 10:00 do 12:45 w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

  • I SA/Wa 934/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 9/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Marszałkowskiej 43),
  • I SA/Wa 996/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr II R 10/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Poznańskiej 14),
  • I SA/Wa 997/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr II R 10/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Poznańskiej 14),
  • I SA/Wa 935/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4a/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16),
  • I SA/Wa 936/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4b/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16) oraz
  • I SA/Wa 937/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4c/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16).
Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  09-11-2018 10:22
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 114130
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×