Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat o odwołaniu rozpraw w WSA w Warszawie w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa.

W związku z poważnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związaną z zamknięciem placówek szkolno-oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożeniem dla zdrowia wynikającym z możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, w związku z zarządzeniem Prezesa NSA z 25 marca 2020 r. informujemy Państwa, że działalność tut. Sądu została ograniczona do niezbędnego minimum - do czasu odwołania.

Oznacza to, iż sprawy wyznaczone do rozpoznania na rozprawie do dnia 30 kwietnia 2020 r. - nie odbędą się.

Ponadto wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w bud. Sądu, a także udostępnianie akt w Czytelni Akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarówno w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, przy ul. Jana Pankiewicza 4, jak i w Wydziale VIII Zamiejscowym w Radomiu.

Informacja dotycząca spraw wyznaczonych na dalsze terminy będzie opublikowana na stronie BIP w kolejnym komunikacie.

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Warszawie Nr 12 z 13 marca 2020 r. (link).pdf

PDFZarzadzenie Prezesa WSA w Warszawie Nr 13 z 16 marca 2020 r. (link).PDF

PDFZarządzenie Prezesa NSA nr 9 z 25 marca 2020 r. (link).pdf

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  08-04-2020 16:28
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 306288
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl