wyszukaj

WSA-ZP-12/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO.
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.


Termin składania ofert 25.10.2017 r. do godz.11:00.

Termin składania ofert 30.10.2017 r. do godz.11:00.


Termin na składanie zapytań do treści postępowania upływa 18.10.2017 r. do godz. 24.00.  


 

Ogłoszenie o zamówieniu - specyfikacja - publikacja z dn. 04.10.2017r

PDFSpecyfikacja USŁUGI POCZTOWE 2018.pdf


Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2 do specyfikacji 

XLSXFormularz asortymentowo-cenowy.xlsx


Zmiana treści Specyfikacji w zakresie wyznaczonego terminu składania i otwarcia ofert.

PDFModyfikacja Specyfikacji - zmiana terminu składania ofert.pdf