wyszukaj

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu
na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
Konkurs Nr Og-1121/6/17

Zakwalifikowane osoby zapraszamy na drugi etap konkursu, który odbędzie się 5 października 2017 r.
o godz.11.00 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, sala nr 536.

Lp.

Nazwisko i imię:

1

Karpik Ryszard

2

Krzymińska Klaudia

3

Smolińska Magdalena

4

Smulek Katarzyna