wyszukaj

Obwieszczenie Prezesa NSA z 6.07.2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 6 lipca 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 12 lipca 2017r., Poz. 690).

 PDFM2017000069001.pdf  

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 sierpnia 2017r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 596-44-80/83.

DOCXkarta kandydata na stanowisko sędziego.docx