bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106928122127127798119231106638934628484397830941284301400
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
931808669199261653686441064893680905995968992902639429885518
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
789278248286394906737972874791730977196674006771708216179755
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
689806204874356701337287366610631185966776058726407249273523
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
573465650362281629006075762658607975301577764822037069267014
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
812001103733862944368471694746647921
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0030020111331
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000021
 1. Strona główna - WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 1667098
 2. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 134863
 3. Aktualności
  Wyświetleń: 101687
 4. Działalność Sądu
  Wyświetleń: 84363
 5. Dane adresowe WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 77604
 6. e - Wokanda
  Wyświetleń: 74656
 7. Dostęp do bazy orzeczeń
  Wyświetleń: 69766
 8. Dane WSA - NIP, REGON, konto bankowe
  Wyświetleń: 69023
 9. Organizacja WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 66893
 10. Konto opłat od udzielonych pełnomocnictw
  Wyświetleń: 59967
 11. Wpis sądowy - zasady dokonywania wpisu
  Wyświetleń: 58555
 12. Opłaty kancelaryjne - zasady dokonywań opłat kancelaryjnych
  Wyświetleń: 57004
 13. Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu
  Wyświetleń: 50249
 14. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 42967
 15. Elektroniczny Terminarz Rozpraw (ETR)
  Wyświetleń: 36895
 16. Rzecznik Prasowy - Joanna Kube
  Wyświetleń: 35222
 17. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 33452
 18. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 33422
 19. Godziny urzędowania WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 32375
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 30504
 21. Wniosek o wydanie z akt sprawy odpisu orzeczenia
  Wyświetleń: 28070
 22. Akty prawne
  Wyświetleń: 27434
 23. Polityka prywatności serwsiu bip.warszawa.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 26315
 24. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 26157
 25. ePUAP
  Wyświetleń: 25162
 26. Kadra orzecznicza
  Wyświetleń: 24794
 27. Aktualności
  Wyświetleń: 24107
 28. Konkurs nr Og-1121/2/14 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 23391
 29. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia
  Wyświetleń: 22970
 30. Stan majątkowy
  Wyświetleń: 18641
 31. Zwolnienie od kosztów sądowych - Prawo o postępow. przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 17880
 32. INFORMACJA O SPRAWACH
  Wyświetleń: 17074
 33. Jak dojechać do WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 16964
 34. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 16774
 35. Zasady wstępu do budynków WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 16697
 36. Koszty radcowskie
  Wyświetleń: 16105
 37. Oświadczenia majątkowe sędziów i asesorów za rok 2016
  Wyświetleń: 14965
 38. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 14893
 39. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 14882
 40. kontakt do Wydz.Zam.w Radomiu
  Wyświetleń: 14798
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14040
 42. kontakt do Wydziału Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 13830
 43. Koszty doradcy podatkowego
  Wyświetleń: 13776
 44. Formularz dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 13740
 45. kontakt do Wydziału IV
  Wyświetleń: 12731
 46. Formularz dla tłumaczy przysięgłych i kuratorów sądowych.
  Wyświetleń: 12547
 47. Informacja o działalności WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 12497
 48. Ogłoszenia dotyczące ofert pracy
  Wyświetleń: 12474
 49. kontakt do Wydziału VII
  Wyświetleń: 11529
 50. ePUAP (elektroniczna skrzynka podawcza)
  Wyświetleń: 11240
 51. ROZPORZĄDZENIE MS w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 11176
 52. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11092
 53. kontakt do Wydziału III
  Wyświetleń: 11083
 54. kontakt do Wydziału I
  Wyświetleń: 10911
 55. Właściwość miejscowa WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 10890
 56. kontakt do Wydziału VI
  Wyświetleń: 10723
 57. kontakt do Wydziału II
  Wyświetleń: 10378
 58. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9983
 59. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Warszawie w 2014r.
  Wyświetleń: 9974
 60. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9917
 61. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 9854
 62. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 9787
 63. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9696
 64. Informacja o przysługujących środkach prawnych
  Wyświetleń: 9576
 65. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 9424
 66. Informacja dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 9225
 67. Certyfikat Ośrodka Certyfikacji WSA-Warszawa
  Wyświetleń: 9164
 68. Zamówienia w toku < 30 000 euro
  Wyświetleń: 8996
 69. kontakt do Wydziału V
  Wyświetleń: 8942
 70. Obwieszczenie Prezesa NSA w sprawie wolnego stanowiska sędziowskiego
  Wyświetleń: 8941
 71. Numer konta dla opłat skarbowych
  Wyświetleń: 8660
 72. Konkurs nr Og-1121/3/14 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 8460
 73. Petycje
  Wyświetleń: 8334
 74. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 7863
 75. Komunikat w sprawie wstrzymania wykonania zarządzenia dotyczącego połączenia muzeów
  Wyświetleń: 7568
 76. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7463
 77. kontakt do Administracji w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 7241
 78. Regulacje prawne dotyczące informacji publicznych
  Wyświetleń: 7151
 79. Ustawy
  Wyświetleń: 7119
 80. Struktura organizacyjna WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 7063
 81. Właściwości rzeczowe WSA
  Wyświetleń: 6791
 82. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014
  Wyświetleń: 6627
 83. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6483
 84. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2012 r.
  Wyświetleń: 6230
 85. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Warszawie w 2015r.
  Wyświetleń: 6031
 86. Formularz dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 5981
 87. Komunikat w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2249/12
  Wyświetleń: 5779
 88. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2008r.
  Wyświetleń: 5778
 89. lista numerów fax
  Wyświetleń: 5759
 90. WSA-ZP-08/2016
  Wyświetleń: 5734
 91. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2013r.
  Wyświetleń: 5655
 92. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
  Wyświetleń: 5593
 93. Informacja o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie (M.P. z dnia 23 maja 2013r., Poz. 429).
  Wyświetleń: 5566
 94. Komunikat dotyczący sprawy o sygnaturze akt IV SA/Wa 2652/12
  Wyświetleń: 5530
 95. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 5468
 96. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2007r.
  Wyświetleń: 5464
 97. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5429
 98. Ustawa o petycjach
  Wyświetleń: 5284
 99. Konkurs nr Og-1121/5/16 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 5257
 100. Informacje o archiwalnych naborach sędziowskich
  Wyświetleń: 5247
 101. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Konkurs Nr 0g-1121/2/14
  Wyświetleń: 5219
 102. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2011 r.
  Wyświetleń: 5176
 103. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2013
  Wyświetleń: 5168
 104. Rozporządzenia
  Wyświetleń: 5154
 105. Zarządzenia
  Wyświetleń: 5143
 106. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-15/2014
  Wyświetleń: 5125
 107. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2010 r.
  Wyświetleń: 5109
 108. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 5081
 109. WSA-ZP-04/2016
  Wyświetleń: 5074
 110. Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  Wyświetleń: 5001
 111. WSA-ZP-03/2016
  Wyświetleń: 4950
 112. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/2/14 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 4861
 113. Konkurs nr Og-1121/2/17 na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 4806
 114. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2009r.
  Wyświetleń: 4800
 115. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2014 r.
  Wyświetleń: 4773
 116. WSA-ZP-06/2016
  Wyświetleń: 4722
 117. WSA-ZP-09/2016
  Wyświetleń: 4684
 118. Dziękujemy za zasygnalizowanie błędu
  Wyświetleń: 4636
 119. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2013
  Wyświetleń: 4630
 120. Obwieszczenie Prezesa NSA z dn. 8 stycznia 2015r.dotyczące wolnego stanowiska sędziowsakiego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 4628
 121. Kontrola pracy Sądu
  Wyświetleń: 4617
 122. Protokół kontroli archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4612
 123. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013
  Wyświetleń: 4572
 124. Komunikat w sprawie V SAB/Wa 43/13
  Wyświetleń: 4560
 125. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 31 marca 2015r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 4522
 126. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-24/2013.
  Wyświetleń: 4507
 127. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-23/2013
  Wyświetleń: 4499
 128. konkurs nr Og-1121/4/16 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 4497
 129. Otwarcie nowej siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyświetleń: 4476
 130. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-22/2013
  Wyświetleń: 4408
 131. Komunikat dotyczący informacji podanych na portalu internetowym tvn24.pl
  Wyświetleń: 4380
 132. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-26/2013
  Wyświetleń: 4376
 133. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-25/2013
  Wyświetleń: 4362
 134. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 381/15
  Wyświetleń: 4284
 135. WSA-ZP-10/2016
  Wyświetleń: 4279
 136. Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji dla sędziów V Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz zaproszonych gości w dniach 19-20 listopada 2013 - Część V
  Wyświetleń: 4276
 137. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Konkurs Nr Og-1121/2/14
  Wyświetleń: 4272
 138. WSA-ZP-11/2016
  Wyświetleń: 4268
 139. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-11/2014
  Wyświetleń: 4266
 140. Konkurs nr Og-1121/5/17 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 4240
 141. Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Warszawie z dnia 21.02.2012 r.
  Wyświetleń: 4228
 142. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 4220
 143. WSA-ZP-12/2016
  Wyświetleń: 4211
 144. WSA-ZP-13/2016
  Wyświetleń: 4162
 145. WSA/ZP/BA/03/2016
  Wyświetleń: 4153
 146. Obwieszczenie Prezesa NSA z 21.12.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w W-wie (M.P. z dnia 3 stycznia 2018r., Poz. 1)
  Wyświetleń: 4133
 147. Konkurs nr Og-1121/2/15 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etat
  Wyświetleń: 4123
 148. WSA/ZP/BA/01/2016
  Wyświetleń: 4067
 149. Komunikat w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 846/14
  Wyświetleń: 4058
 150. Plan dotyczący ZP w roku 2017
  Wyświetleń: 4051
 151. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-27/2013
  Wyświetleń: 4044
 152. WSA/ZP/BA/04/2016
  Wyświetleń: 4026
 153. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 6 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
  Wyświetleń: 4020
 154. WSA-ZP-03/2015
  Wyświetleń: 4006
 155. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 3999
 156. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2014
  Wyświetleń: 3997
 157. Konkurs nr Og-1121/3/15 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3925
 158. Obwieszczenie Prezesa NSA z 11.04.2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3923
 159. Obwieszczenie Prezesa NSA z 4.07.2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3906
 160. WSA/ZP/BA/02/2016
  Wyświetleń: 3901
 161. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 5 października 2015r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3897
 162. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
  Wyświetleń: 3887
 163. WSA/ZP/BA/08/2016
  Wyświetleń: 3869
 164. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/3/14 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3858
 165. WSA-ZP-10/2015
  Wyświetleń: 3834
 166. WSA/ZP/BA/07/2016
  Wyświetleń: 3829
 167. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3820
 168. Obwieszczenie Prezesa NSA z 6.07.2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3768
 169. Konkurs nr Og-1121/1/16 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3753
 170. WSA/ZP/BA/06/2016
  Wyświetleń: 3747
 171. Protkół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Wyświetleń: 3746
 172. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3724
 173. WSA/ZP/BA/05/2016
  Wyświetleń: 3704
 174. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-02/2014
  Wyświetleń: 3694
 175. Obwieszczenie Prezesa NSA z 1.03.2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3691
 176. WSA-ZP-11/2015
  Wyświetleń: 3687
 177. Obwieszczenie Prezesa NSA z 25.02.2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3677
 178. Informacja o wynikach II etapu konkursu nr Og-1121/3/14
  Wyświetleń: 3665
 179. Obwieszczenie Prezesa NSA z dn. 3.11.2015r. o dwóch wolnych stanowiskach sędziego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3654
 180. Obwieszczenie Prezesa NSA z 6.04.2016 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3640
 181. WSA/ZP/BA/01/2017
  Wyświetleń: 3627
 182. WSA/ZP/BA/11/2016
  Wyświetleń: 3612
 183. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2014
  Wyświetleń: 3611
 184. WSA-ZP-05/2015
  Wyświetleń: 3608
 185. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3601
 186. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-07/2014
  Wyświetleń: 3547
 187. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne
  Wyświetleń: 3543
 188. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 1 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
  Wyświetleń: 3517
 189. WSA-ZP-02/2015
  Wyświetleń: 3508
 190. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2015r.
  Wyświetleń: 3498
 191. Wyjaśnienie w sprawie publikacji w dzienniku Rzeczpospolita
  Wyświetleń: 3495
 192. Komunikat dotyczący sprawy ze skarg fundacji Lux Veritatis i Mediasat Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 3492
 193. Informacja prasowa dotycząca rozprawy w sprawach ze skarg Fundacji LUX VERITATIS (sygn. akt VI SA/Wa 627/12)
  Wyświetleń: 3466
 194. WSA/ZP/BA/13/2016
  Wyświetleń: 3453
 195. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-14/2014
  Wyświetleń: 3429
 196. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 13 października 2015r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3372
 197. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-09/2014
  Wyświetleń: 3359
 198. WSA/ZP/BA/14/2016
  Wyświetleń: 3353
 199. Komunikat w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1239/15 (bary mleczne)
  Wyświetleń: 3352
 200. Konkurs nr Og-1121/6/17 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 3349
 201. WSA/ZP/BA/02/2017
  Wyświetleń: 3349
 202. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-06/2014
  Wyświetleń: 3345
 203. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-08/2014
  Wyświetleń: 3336
 204. Zasady biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 3324
 205. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-20/2014
  Wyświetleń: 3312
 206. Obwieszczenie Prezesa NSA z 25.02.2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3309
 207. WSA-ZP-03/2017
  Wyświetleń: 3294
 208. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyświetleń: 3292
 209. WSA/ZP/BA/15/2016
  Wyświetleń: 3280
 210. Konkurs nr Og-1121/2/16 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 3278
 211. Konkurs nr Og-1121/1/17 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etat
  Wyświetleń: 3275
 212. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-04/2014
  Wyświetleń: 3274
 213. Komunikat w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1069/16
  Wyświetleń: 3262
 214. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/2/15 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 3245
 215. Konkurs Nr Og-1121/1/16 - Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3241
 216. Konkurs Nr Og-1121/1/16 - kandydaci spełniający wymagania formalne
  Wyświetleń: 3228
 217. WSA-ZP-05/2017
  Wyświetleń: 3195
 218. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-13/2014
  Wyświetleń: 3192
 219. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-17/2014
  Wyświetleń: 3187
 220. WSA-ZP-04/2017
  Wyświetleń: 3168
 221. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Konkurs Nr 0g-1121/2/15
  Wyświetleń: 3150
 222. Dostawa książek dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - część I
  Wyświetleń: 3128
 223. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/3/15 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3127
 224. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-05/2014
  Wyświetleń: 3096
 225. WSA/ZP/BA/16/2016
  Wyświetleń: 3095
 226. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2014
  Wyświetleń: 3081
 227. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) Konkurs Nr Og-1121/2/15
  Wyświetleń: 3069
 228. WSA-ZP-12/2015
  Wyświetleń: 3069
 229. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-03/2014
  Wyświetleń: 3060
 230. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-21/2014
  Wyświetleń: 3052
 231. Obwieszczenie Prezesa NSA z 6.07.2017r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3041
 232. Biblioteka sądowa w XXI wieku – narzędzia, wyzwania, perspektywy
  Wyświetleń: 3026
 233. Dodatkowe dni wolne od pracy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3024
 234. Informacja o wynikach II etapu konkursu Nr Og-1121/3/15 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3023
 235. Oświadczenia majątkowe referendarzy za rok 2016.
  Wyświetleń: 3016
 236. Postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w WSA i NSA
  Wyświetleń: 3004
 237. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-12/2014
  Wyświetleń: 2990
 238. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2958
 239. Obwieszczenie Prezesa NSA z 24.04.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 2952
 240. Więcej informacji o bazie orzeczeń
  Wyświetleń: 2951
 241. > Konkurs nr Og-1121/2/16 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 2938
 242. Archiwum ZP < 30 000 euro - 2017
  Wyświetleń: 2911
 243. WSA-ZP-04/2015
  Wyświetleń: 2888
 244. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2868
 245. Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyświetleń: 2863
 246. WSA-ZP-11/2017
  Wyświetleń: 2862
 247. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2004 r.
  Wyświetleń: 2852
 248. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2006 r.
  Wyświetleń: 2851
 249. WSA-ZP-07/2017
  Wyświetleń: 2849
 250. WSA/ZP/BA/03/2017
  Wyświetleń: 2846
 251. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 2844
 252. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/1/16 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 2834
 253. Obwieszczenie Prezesa NSA z dn. 27.03.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 2834
 254. WSA/ZP/BA/07/2017
  Wyświetleń: 2824
 255. WSA-ZP-08/2015
  Wyświetleń: 2806
 256. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu
  Wyświetleń: 2801
 257. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 2785
 258. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2782
 259. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2005r.
  Wyświetleń: 2774
 260. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2774
 261. WSA-ZP-06/2017
  Wyświetleń: 2761
 262. Archiwa zakładowe w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 2753
 263. WSA/ZP/BA/04/2017
  Wyświetleń: 2753
 264. Informacja o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 2739
 265. Konkurs Nr Og-1121/3/15 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 2722
 266. WSA-ZP-07/2015
  Wyświetleń: 2686
 267. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 2621
 268. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne
  Wyświetleń: 2608
 269. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-10/2014
  Wyświetleń: 2604
 270. WSA/ZP/BA/06/2017
  Wyświetleń: 2594
 271. WSA-ZP-10/2017
  Wyświetleń: 2584
 272. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu Nr 0g-1121/2/17 na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2574
 273. WSA-ZP-09/2015
  Wyświetleń: 2560
 274. Komunikat dotyczący kolejnych spraw wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 2558
 275. Konkurs nr Og-1121/3/17 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 2537
 276. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/5/16 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2530
 277. Ogłoszenie o konkursie nr Og-1121/7/17 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 2527
 278. WSA/ZP/BA/10/2017
  Wyświetleń: 2517
 279. WSA-ZP-09/2017
  Wyświetleń: 2510
 280. WSA/ZP/BA/09/2017
  Wyświetleń: 2491
 281. Konkurs nr Og-1121/4/17 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 2474
 282. Wyniki konkursu nr Og-1121/2/17
  Wyświetleń: 2472
 283. Aktualności
  Wyświetleń: 2423
 284. WSA-ZP-08/2017
  Wyświetleń: 2420
 285. Zamówienia w toku ( > 30 000 Euro )
  Wyświetleń: 2394
 286. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 2393
 287. WSA/ZP/BA/08/2017
  Wyświetleń: 2392
 288. WSA/ZP/BA/11/2017
  Wyświetleń: 2363
 289. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 2314
 290. Oświadczenia majątkowe sędziów za 2017 rok.
  Wyświetleń: 2273
 291. WSA-ZP-05/2016
  Wyświetleń: 2259
 292. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2243
 293. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 2241
 294. Komunikat w sprawie dotyczącej postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
  Wyświetleń: 2195
 295. Informacja o zmianie siedziby Wydziałów i sal rozpraw
  Wyświetleń: 2187
 296. WSA-ZP-12/2017
  Wyświetleń: 2164
 297. Konkurs nr Og-1121/2/16 - ogłoszenie wyników
  Wyświetleń: 2147
 298. Archiwum ZP < 30 000 euro - 2016
  Wyświetleń: 2101
 299. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity)
  Wyświetleń: 2095
 300. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu (0g-1121/5/17)
  Wyświetleń: 2073
 301. WSA/ZP/BA/13/2017
  Wyświetleń: 2053
 302. WSA-ZP-15/2017
  Wyświetleń: 2046
 303. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/6/17
  Wyświetleń: 2037
 304. WSA-ZP-16/2017
  Wyświetleń: 1991
 305. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2016 r.
  Wyświetleń: 1963
 306. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Konkurs Nr 0g-1121/2/16)
  Wyświetleń: 1943
 307. WSA/ZP/BA/14/2017
  Wyświetleń: 1940
 308. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/5/17
  Wyświetleń: 1930
 309. Komunikat w sprawie dotyczącej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  Wyświetleń: 1918
 310. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (konkurs Og-1121/4/17)
  Wyświetleń: 1900
 311. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu Nr Og-1121/6/17
  Wyświetleń: 1894
 312. WSA/ZP/BA/28/2017
  Wyświetleń: 1878
 313. WSA/ZP/BA/20/2017
  Wyświetleń: 1865
 314. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego - Konkurs NrOg-1121/2/16
  Wyświetleń: 1860
 315. WSA/ZP/BA/21/2017
  Wyświetleń: 1853
 316. Archiwum ZP < 30 000 euro - 2018
  Wyświetleń: 1847
 317. WSA/ZP/BA/12/2017
  Wyświetleń: 1847
 318. WSA/ZP/BA/18/2017
  Wyświetleń: 1844
 319. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
  Wyświetleń: 1839
 320. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity)
  Wyświetleń: 1823
 321. WSA/ZP/BA/16/2017
  Wyświetleń: 1821
 322. Kandydaci dopuszczeni do II etapu (0g-1121/1/17)
  Wyświetleń: 1810
 323. Komunikat w sprawie sygn. akt I SA/Wa 493/14 (decyzja nacjonalizacyjna nieruchomości ziemskiej Michałowice)
  Wyświetleń: 1804
 324. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/1/17
  Wyświetleń: 1803
 325. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu (0g-1121/5/17)
  Wyświetleń: 1797
 326. WSA/ZP/BA/17/2017
  Wyświetleń: 1792
 327. WSA/ZP/BA/15/2017
  Wyświetleń: 1784
 328. Obwieszczenie Prezesa NSA z 21.12.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w W-wie (M.P. z dnia 3 stycznia 2018r., Poz. 3).
  Wyświetleń: 1729
 329. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/4/17 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 1720
 330. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1719
 331. WSA/ZP/BA/19/2017
  Wyświetleń: 1718
 332. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne
  Wyświetleń: 1706
 333. Konkurs nr Og-1121/3/18 na staż urzędniczy - nowy termin składania ofert
  Wyświetleń: 1695
 334. Dostęp do komunikatów w archiwum
  Wyświetleń: 1688
 335. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne
  Wyświetleń: 1680
 336. Kandydaci dopuszczoni do III etapu konkursu Nr 0g-1121/1/17
  Wyświetleń: 1669
 337. Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  Wyświetleń: 1662
 338. Komunikat w sprawie skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 1660
 339. Komunikat w sprawie złożonego przez MKiDN zażalenia dotyczącego połączenia muzeów.
  Wyświetleń: 1650
 340. Komunikat w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.
  Wyświetleń: 1636
 341. WSA/ZP/BA/24/2017
  Wyświetleń: 1633
 342. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1598
 343. WSA/ZP/BA/27/2017
  Wyświetleń: 1593
 344. Protokoły z kontroli Najwyższej Izby Kontroli
  Wyświetleń: 1580
 345. Tytuł „najlepszego sędziego”.
  Wyświetleń: 1576
 346. Konkurs nr Og-1121/6/18 na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1574
 347. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1546
 348. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 1546
 349. Plan dotyczący ZP w roku 2018
  Wyświetleń: 1526
 350. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2017 r.
  Wyświetleń: 1522
 351. WSA/ZP/BA/38/2017
  Wyświetleń: 1501
 352. WSA/ZP/BA/45/2017
  Wyświetleń: 1500
 353. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie ( samochody )
  Wyświetleń: 1496
 354. WSA/ZP/BA/01/2018
  Wyświetleń: 1485
 355. WSA/ZP/BA/29/2017
  Wyświetleń: 1477
 356. WSA/ZP/BA/31/2017
  Wyświetleń: 1470
 357. WSA/ZP/BA/02/2018
  Wyświetleń: 1462
 358. WSA/ZP/BA/23/2017
  Wyświetleń: 1460
 359. WSA/ZP/BA/32/2017
  Wyświetleń: 1451
 360. Komunikat w sprawie publikacji wyników konkursu nr Og-1121/1/17.
  Wyświetleń: 1450
 361. Komunikaty o sprawach
  Wyświetleń: 1447
 362. Komunikat w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi Maroka.
  Wyświetleń: 1441
 363. WSA/ZP/BA/26/2017
  Wyświetleń: 1440
 364. Komunikat w sprawie referendum w Warszawie
  Wyświetleń: 1435
 365. Komunikat w sprawie dotyczącej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
  Wyświetleń: 1432
 366. WSA/ZP/BA/40/2017
  Wyświetleń: 1417
 367. WSA/ZP/BA/36/2017
  Wyświetleń: 1415
 368. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu Nr 0g-1121/3/17
  Wyświetleń: 1414
 369. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 11 czerwca 2018r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie.
  Wyświetleń: 1407
 370. Program „Edukacja sądowa” skierowany do dzieci i młodzieży.
  Wyświetleń: 1400
 371. Komunikat w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości Plac Defilad w Warszawie (Chmielna 70)
  Wyświetleń: 1393
 372. Komunikat w sprawie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na Radiowie.
  Wyświetleń: 1370
 373. WSA/ZP/BA/42/2017
  Wyświetleń: 1358
 374. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/3/17
  Wyświetleń: 1345
 375. Komunikat w sprawie wyroku wydanego w sprawie ze skargi na bezczynność partii politycznej
  Wyświetleń: 1335
 376. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( 0g-1121/7/17 )
  Wyświetleń: 1326
 377. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 1289
 378. WSA/ZP/BA/03/2018
  Wyświetleń: 1286
 379. Konkurs nr Og-1121/16/18 na stanowisko asystenta sędziego (1 etat).
  Wyświetleń: 1285
 380. Archiwum ZP > 30 000 € - 2017
  Wyświetleń: 1284
 381. Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r.
  Wyświetleń: 1278
 382. Archiwum ZP ( > 30 000 Euro )
  Wyświetleń: 1269
 383. Konkurs nr Og-1121/1/18 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1252
 384. Komunikat w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.
  Wyświetleń: 1234
 385. Komunikat w sprawie realizacji inwestycji drogowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1231
 386. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu Nr 0g-1121/6/18 na stanowisko referendarza sądowego.
  Wyświetleń: 1227
 387. Konkurs nr Og-1121/2/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 1208
 388. Komunikat w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.
  Wyświetleń: 1199
 389. Komunikat prasowy w sprawie skargi dotyczącej odszkodowania za nieruchomość położoną w rejonie ulic Książęca/Smolna/Kruczkowskiego w Warszawie
  Wyświetleń: 1196
 390. Komunikat w sprawie skarg na decyzje/postanowienia Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 1172
 391. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 1169
 392. WSA/ZP/BA/05/2018
  Wyświetleń: 1169
 393. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu (0g-1121/3/17)
  Wyświetleń: 1156
 394. Konkurs nr Og-1121/7/18 na stanowisko asystenta sędziego (1 etat).
  Wyświetleń: 1150
 395. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia
  Wyświetleń: 1145
 396. W dniach 28, 29, 30 maja oraz 5, 7, 12, 13 i 28 czerwca 2018 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazw ulic.
  Wyświetleń: 1111
 397. Komunikat w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1090
 398. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.
  Wyświetleń: 1084
 399. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie (monitory)
  Wyświetleń: 1081
 400. Archiwum ZP > 30 000 € - 2016
  Wyświetleń: 1078
 401. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/7/17
  Wyświetleń: 1057
 402. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie udostępnienia ekspertyz dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Europy
  Wyświetleń: 1045
 403. Komunikat w sprawie skarg na czasowe zawieszenie prawa wstępu do budynków sejmowych.
  Wyświetleń: 1031
 404. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 1030
 405. Komunikat w sprawie skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 1027
 406. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu 0g-1121/7/17
  Wyświetleń: 1024
 407. Komunikat w sprawach skarg na bezczynność partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość
  Wyświetleń: 1021
 408. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną (R 10/17)
  Wyświetleń: 1019
 409. Komunikat w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3739/15
  Wyświetleń: 1008
 410. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 999
 411. Komunikat w sprawie skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydalenia z rozprawy pełnomocników m.st. Warszawy.
  Wyświetleń: 985
 412. Wizyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
  Wyświetleń: 981
 413. Informacja o niedostępności akt
  Wyświetleń: 977
 414. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 976
 415. Komunikat w sprawie umieszczania składu produktu na etykiecie
  Wyświetleń: 976
 416. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (konkurs Og-1121/3/18)
  Wyświetleń: 968
 417. Komunikat w sprawie odmowy nabycia z mocy prawa przez Teatr Wielki Operę Narodową w Warszawie części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Moliera 8 w Warszawie.
  Wyświetleń: 966
 418. Komunikat w sprawie postanowień tymczasowych rozstrzygających wnioski Prezydenta m. st. Warszawy o wstrzymanie postanowień Komisji Weryfikacyjnej o ukaraniu grzywną.
  Wyświetleń: 958
 419. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego
  Wyświetleń: 955
 420. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.
  Wyświetleń: 950
 421. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dotyczącej Siennej 29).
  Wyświetleń: 947
 422. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w zakresie preferencyjnego rozliczenia podatku rodzica samotnie wychowującego dziecko
  Wyświetleń: 946
 423. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
  Wyświetleń: 946
 424. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta m.st Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji o postępowaniach dekretowych
  Wyświetleń: 935
 425. Obwieszczenie Prezesa NSA z 11.04.2018r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 931
 426. Komunikat w sprawie skarg na uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru burmistrza i zastępców burmistrza w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  Wyświetleń: 926
 427. Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny
  Wyświetleń: 918
 428. Konkurs nr Og-1121/11/18 na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 913
 429. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 13.03.2018r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 911
 430. WSA/ZP/BA/07/2018
  Wyświetleń: 910
 431. Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny
  Wyświetleń: 909
 432. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/11/18 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 905
 433. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność partii politycznej Nowoczesna Ryszarda Petru w przedmiocie udostępnienia informacji o wydatkach w ramach przyznanej subwencji
  Wyświetleń: 898
 434. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  Wyświetleń: 879
 435. Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji przez Szefa Kontrwywiadu Wojskowego
  Wyświetleń: 874
 436. Komunikat w sprawie skarg Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu (…)
  Wyświetleń: 873
 437. Wyniki konkursu nr Og-1121/6/18 na stanowisko referendarza sądowego.
  Wyświetleń: 872
 438. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/3/18 na staż urzędniczy.
  Wyświetleń: 864
 439. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia
  Wyświetleń: 860
 440. Komunikat w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.
  Wyświetleń: 858
 441. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego, Konkurs Nr 0g-1121/1/18
  Wyświetleń: 847
 442. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  Wyświetleń: 845
 443. WSA/ZP/BA/12/2018
  Wyświetleń: 838
 444. Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji przez Ministra Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 832
 445. Konkurs nr Og-1121/5/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 817
 446. Obwieszczenie Prezesa NSA z dn. 14.03.2018r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 812
 447. Komunikat prasowy w sprawie skargi na akt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołujący ze stanowiska dyrektora instytucji kultury.
  Wyświetleń: 802
 448. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. inwestycji drogowej w Warszawie
  Wyświetleń: 796
 449. WSA/ZP/BA/06/2018
  Wyświetleń: 790
 450. Obwieszczenie Prezesa NSA z 12.04.2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 789
 451. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( 0g-1121/5/18 ).
  Wyświetleń: 773
 452. Przepis art. 11c ustawy o KRS nie stanowi podstawy do wyłączenia jawności załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS
  Wyświetleń: 772
 453. WSA/ZP/BA/08/2018
  Wyświetleń: 765
 454. Program „Edukacja sądowa”
  Wyświetleń: 761
 455. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie udostępnienia kalendarza spotkań i dokumentów ewidencjonujących osoby wchodzące i wychodzące z budynku Trybunału.
  Wyświetleń: 757
 456. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 10 lipca 2018r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
  Wyświetleń: 756
 457. Informacja o zasadach rekrutacji
  Wyświetleń: 736
 458. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nieudostępnienia algorytmu Systemu Losowania Przydziału Spraw Sędziom
  Wyświetleń: 735
 459. Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny
  Wyświetleń: 728
 460. Konkurs nr Og-1121/15/18 na stanowisko asystenta sędziego (5 etatów na zastępstwo).
  Wyświetleń: 728
 461. Konkurs nr Og-1121/13/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 2 etaty.
  Wyświetleń: 717
 462. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/2/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 713
 463. Komunikat w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017
  Wyświetleń: 713
 464. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/1/18 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 705
 465. Komunikat w sprawie wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
  Wyświetleń: 705
 466. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/9/18 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 694
 467. Konkurs nr Og-1121/9/18 na stanowisko asystenta sędziego w Wydziale VIII Zamiejscowym w Radomiu.
  Wyświetleń: 687
 468. Komunikat w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 686
 469. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
  Wyświetleń: 684
 470. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej odmawiającą redakcji OKO.press  udostępnienia informacji dotyczącej kosztów reprezentowania MON w tzw. „sprawach smoleńskich”
  Wyświetleń: 681
 471. WSA/ZP/BA/13/2018
  Wyświetleń: 677
 472. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  Wyświetleń: 662
 473. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 659
 474. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 656
 475. WSA/ZP/BA/15/2018
  Wyświetleń: 645
 476. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu Nr 0g-1121/7/18
  Wyświetleń: 642
 477. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie poszukuje pracownika do Zespołu do Obsługi Informatycznej
  Wyświetleń: 641
 478. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.
  Wyświetleń: 638
 479. Informacja o wynikach konkursu Nr 0g-1121/8/18 na stanowisko asystenta sędziego (zastępstwo).
  Wyświetleń: 637
 480. WSA w Warszawie poszukuje pracownika na zastępstwo w Oddziale Finansowo-Budżetowym.
  Wyświetleń: 619
 481. Wizyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
  Wyświetleń: 616
 482. Komunikat w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 74/18, I SA/Wa 76/18, I SA/Wa 78/18 ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 614
 483. Konferencja na temat miejsca i przyszłości mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
  Wyświetleń: 606
 484. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania.
  Wyświetleń: 595
 485. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego
  Wyświetleń: 592
 486. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 591
 487. Komunikat w sprawie skargi na pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące nieruchomości w rejonie Pl. Piłsudzkiego i ul. Wierzbowej
  Wyświetleń: 585
 488. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego. Konkurs Nr 0g-1121/11/18.
  Wyświetleń: 581
 489. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (0g-1121/1/18)
  Wyświetleń: 580
 490. Oświadczenia majątkowe referendarzy za rok 2017.
  Wyświetleń: 574
 491. Komunikat w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.
  Wyświetleń: 567
 492. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) Konkurs Nr 0g-1121/2/18
  Wyświetleń: 558
 493. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (0g-1121/7/18)
  Wyświetleń: 555
 494. Komunikat dotyczący skarg na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 552
 495. Konkurs nr Og-1121/10/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo).
  Wyświetleń: 552
 496. WSA/ZP/BA/17/2018
  Wyświetleń: 548
 497. WSA-ZP-01/2018
  Wyświetleń: 545
 498. Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Polską Fundację Narodową
  Wyświetleń: 542
 499. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu 0g-1121/8/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 538
 500. Konkurs nr Og-1121/8/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo).
  Wyświetleń: 535
 501. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA Warszawie.
  Wyświetleń: 530
 502. Wizyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
  Wyświetleń: 530
 503. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (0g-1121/2/18)
  Wyświetleń: 529
 504. Komunikat w sprawie wyznaczonych terminów rozpraw dot. skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 528
 505. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/7/18 na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 523
 506. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Konkurs Nr 0g-1121/9/18.
  Wyświetleń: 520
 507. Terminarz rozpraw
  Wyświetleń: 506
 508. WSA/ZP/BA/16/2018
  Wyświetleń: 499
 509. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1770/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 498
 510. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 477
 511. Ogłoszenie o aukcji
  Wyświetleń: 475
 512. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1331/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 472
 513. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną.
  Wyświetleń: 472
 514. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu Nr Og-1121/16/18 na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 469
 515. Komunikat dotyczący skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 467
 516. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 462
 517. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 458
 518. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1333/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 457
 519. WSA/ZP/BA/14/2018
  Wyświetleń: 456
 520. W dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 128/18 oraz I SA/Wa 129/18 Sąd zawiesił postępowania sądowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 341/17.
  Wyświetleń: 447
 521. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 446
 522. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu Nr 0g-1121/15/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 446
 523. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego konkursu Nr 0g-1121/10/18
  Wyświetleń: 437
 524. Archiwum ZP > 30 000 € - 2018
  Wyświetleń: 433
 525. Informacja o wynikach konkursu Og-1121/5/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 430
 526. Publikacje naukowe i prasowe
  Wyświetleń: 430
 527. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1702/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 425
 528. Pracownik na zastępstwo w Oddziale Finansowo-Budżetowym.
  Wyświetleń: 410
 529. WSA-ZP-02/2018
  Wyświetleń: 405
 530. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/16/18 na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 392
 531. WSA/ZP/BA/22/2018
  Wyświetleń: 389
 532. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
  Wyświetleń: 380
 533. WSA/ZP/BA/27/2018
  Wyświetleń: 377
 534. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 375
 535. WSA/ZP/BA/20/2018
  Wyświetleń: 375
 536. Wydział Orzeczniczy I
  Wyświetleń: 373
 537. Komunikat w sprawie wydania pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego
  Wyświetleń: 372
 538. Prezes WSA w Warszawie ogłasza konkurs nr Og-1121/17/18 na stanowisko referendarza sądowego.
  Wyświetleń: 372
 539. Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy w m.st. Warszawa z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego.
  Wyświetleń: 370
 540. Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 369
 541. Komunikat w sprawie wyznaczonych terminów rozpraw dotyczących skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu.
  Wyświetleń: 365
 542. WSA/ZP/BA/18/2018
  Wyświetleń: 365
 543. WSA/ZP/BA/21/2018
  Wyświetleń: 353
 544. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 352
 545. Sąd rozpoznał kolejne skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazw ulic.
  Wyświetleń: 348
 546. Zarządzenie Prezesa WSA w Warszawie unieważniające konkurs Og-1121/13/18.
  Wyświetleń: 347
 547. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu Nr 0g-1121/10/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 346
 548. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/10/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo).
  Wyświetleń: 342
 549. Wydział Orzeczniczy III
  Wyświetleń: 340
 550. Odmowa wstępu na posiedzenie Sejmu.
  Wyświetleń: 332
 551. Ponowne ogłoszenie o aukcji
  Wyświetleń: 324
 552. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyświetleń: 322
 553. WSA/ZP/BA/24/2018
  Wyświetleń: 321
 554. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/15/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo).
  Wyświetleń: 319
 555. Wydział Orzeczniczy II
  Wyświetleń: 315
 556. Informacja o terminie rozprawy w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Radomia.
  Wyświetleń: 313
 557. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji
  Wyświetleń: 312
 558. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego.
  Wyświetleń: 312
 559. WSA/ZP/BA/28/2018
  Wyświetleń: 312
 560. Wydział Orzeczniczy IV
  Wyświetleń: 311
 561. Informacja o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego.
  Wyświetleń: 308
 562. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wyposażenia i środków ochronny.
  Wyświetleń: 308
 563. Wyrok w sprawie sygn. akt II SA/Wa 484/18 dotyczący udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS.
  Wyświetleń: 305
 564. WSA-ZP-03/2018
  Wyświetleń: 304
 565. Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu
  Wyświetleń: 303
 566. Archiwum ZP >30 000 euro - rok 2016
  Wyświetleń: 298
 567. WSA/ZP/BA/29/2018
  Wyświetleń: 291
 568. Dziennik Gazeta Prawna nr 141 z 2018 r.
  Wyświetleń: 285
 569. Oświadczenia majątkowe asesorów sądowych za 2017 rok.
  Wyświetleń: 285
 570. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS.
  Wyświetleń: 284
 571. Prasa internetowa - Rzeczpospolita z 13 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 284
 572. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 282
 573. Wydział Orzeczniczy V
  Wyświetleń: 281
 574. Wydział Orzeczniczy VI
  Wyświetleń: 276
 575. Wydział Orzeczniczy VII
  Wyświetleń: 276
 576. WSA/ZP/BA/19/2018
  Wyświetleń: 275
 577. WSA/ZP/BA/32/2018
  Wyświetleń: 271
 578. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych.
  Wyświetleń: 265
 579. WSA/ZP/BA/31/2018
  Wyświetleń: 262
 580. WSA-ZP-04/2018
  Wyświetleń: 254
 581. WSA w Warszawie poszukuje pracowników na zastępstwo, pełniących obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Orzeczniczym.
  Wyświetleń: 249
 582. Ulga podatkowa, jako preferencja nie może w sobie zawierać pułapki dla podatnika.
  Wyświetleń: 243
 583. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez wnioskodawcę - Telewizję Polską S.A. w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia Finału WOŚP
  Wyświetleń: 237
 584. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego (monitory).
  Wyświetleń: 236
 585. Prezes WSA w Warszawie ogłasza konkurs nr Og-1121/19/18 na staż urzędniczy.
  Wyświetleń: 236
 586. 9 czerwca 2018 r. jest dniem pracy WSA w Warszawie.
  Wyświetleń: 228
 587. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
  Wyświetleń: 226
 588. WSA/ZP/BA/34/2018
  Wyświetleń: 221
 589. Organ wydając interpretację indywidualną powinien dokonać wyczerpującej oceny całego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.
  Wyświetleń: 217
 590. WSA-ZP-05/2018
  Wyświetleń: 214
 591. Rzeczpospolita nr 184 z 2018 r.
  Wyświetleń: 210
 592. Wpis do rejestru zabytków nieruchomości Reduta Ordona.
  Wyświetleń: 206
 593. Dziennik Gazeta Prawna nr 156 z 2018 r.
  Wyświetleń: 199
 594. Prezes WSA w Warszawie ogłasza konkurs nr Og-1121/18/18 na staż urzędniczy w Wydziale Informacji Sądowej.
  Wyświetleń: 194
 595. Wyrok w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.
  Wyświetleń: 192
 596. Dziennik Gazeta Prawna nr 142 z 2018 r.
  Wyświetleń: 189
 597. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.
  Wyświetleń: 188
 598. Skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej wydane w postępowaniu ogólnym.
  Wyświetleń: 176
 599. WSA/ZP/BA/35/2018
  Wyświetleń: 176
 600. Cudzoziemiec może odwołać się do sądu administracyjnego w przypadku odmowy wydania wizy.
  Wyświetleń: 169
 601. WSA/ZP/BA/36/2018
  Wyświetleń: 165
 602. Sąd odroczył termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie ze skargi Telewizji Polskiej S.A. na interpretację indywidualną Ministerstwa Finansów.
  Wyświetleń: 154
 603. WSA/ZP/BA/39/2018
  Wyświetleń: 150
 604. Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych ( Kadry )
  Wyświetleń: 144
 605. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018
  Wyświetleń: 143
 606. WSA/ZP/BA/37/2018
  Wyświetleń: 139
 607. Rzeczpospolita nr 172 z 2018 r.
  Wyświetleń: 124
 608. Komunikat w sprawie wyroku z 20 czerwca 2018 r. wydanego w sprawie sygn. akt V SA/Wa 459/18.
  Wyświetleń: 122
 609. WSA/ZP/BA/40/2018
  Wyświetleń: 120
 610. WSA/ZP/BA/42/2018
  Wyświetleń: 119
 611. Oddział Finansowo-Budżetowy ( Płace )
  Wyświetleń: 118
 612. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 115
 613. Dziennik Gazeta Prawna nr 146 z 2018 r.
  Wyświetleń: 111
 614. Oddział Administracyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 104
 615. Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Krystyny Matysiakówny na Władysława Stasiaka.
  Wyświetleń: 101
 616. WSA/ZP/BA/47/2018
  Wyświetleń: 94
 617. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018
  Wyświetleń: 91
 618. WSA/ZP/BA/43/2018
  Wyświetleń: 85
 619. Komunikat w sprawie pozbawienia ochrony uzupełniającej.
  Wyświetleń: 77
 620. WSA/ZP/BA/45/2018
  Wyświetleń: 68
 621. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 67
 622. Komunikat w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska.
  Wyświetleń: 63
 623. WSA/ZP/BA/44/2018
  Wyświetleń: 63
 624. WSA/ZP/BA/46/2018
  Wyświetleń: 56
 625. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 50
 626. WSA/ZP/BA/48/2018
  Wyświetleń: 47
 627. WSA/ZP/BA/50/2018
  Wyświetleń: 44
 628. WSA-ZP-06/2018
  Wyświetleń: 34
 629. WSA/ZP/BA/49/2018
  Wyświetleń: 29
Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2011
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  09-12-2011 08:52
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 14040
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×