wyszukaj

Obwieszczenie Prezesa NSA z 24.04.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 24 kwietnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 9 maja 2017r., Poz. 429).

DOCXkarta kandydata na stanowisko sedziego.docx

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 czerwca 2017r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 596-44-80/83.