wyszukaj

WSA/ZP/BA/09/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  21.04.2017r. do godz. 11.00

„Dostawa i wymiana 167 akumulatorów w oprawach oświetlenia awaryjnego w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.”– SPRAWA WSA/ZP/BA/09/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-09-2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 24.04.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wsa-zp-ba-09-2017.pdf