wyszukaj

Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 1 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 1 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 9 lutego 2017r., Poz. 176).

PDFM20170176.pdf
DOCXkarta kandydata na stanowisko sedziego.docx   

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 marca 2017r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 596-44-80/83.