wyszukaj

Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 6 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 6 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 10 lutego 2017r., Poz. 182).

  PDFM20170182.pdf
  DOCXkarta kandydata na stanowisko sedziego.docx

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 marca 2017r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 596-44-80/83.