bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

WSA-ZP-12/2016

Dostawa urządzenia WebProxy z 3 letnim rozszerzonym wsparciem technicznym 
Termin składania ofert 07.11.2016 r. do godz.11:00.


Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia upływa 02.11.2016 r.  


 

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.10.2016 

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dn. 28.10.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz WebProxy.pdf

 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ.doc

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.11.2016r. 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 08.11.2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.11.2016r 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2016.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2016
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  28-10-2016 14:06
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  14-11-2016 14:52
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2966
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  tel. kom.  601 07 88 73
00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Sekretariat
tel. 22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
 

Wydziały Orzecznicze


Wydziały Orzecznicze I, II, III, IV i VII
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

Wydziały Orzecznicze V i VI
00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusz Słowackiego 7

Informacja


tel. 22 553 70 29, 22 553 70 70
tel. 22 553 70 71, 22 553 78 86

e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×