wyszukaj

WSA-ZP-10/2016

System do obsługi BMS – modernizacja sprzętowa i oprogramowanie

Termin składania ofert 13.09.2016r. do godz. 11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 09.09.2016r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 05.09.2016r

PDFOgłoszenie o zamówieniu 05.09.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz modernizacja sprzętowa i oprogramowanie systemu BMS.pdf

 

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 9 do SIWZ 

PDFZałacznik Nr 9 do SIWZ.pdf

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.09.2016

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 09.09.2016.pdf


Informacja z otwarcia ofert przetargowych z dn. 13.09.2016 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 13.09.2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.09.2016 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.09.2016.pdf