bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

WSA-ZP-10/2016

System do obsługi BMS – modernizacja sprzętowa i oprogramowanie

Termin składania ofert 13.09.2016r. do godz. 11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 09.09.2016r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 05.09.2016r

PDFOgłoszenie o zamówieniu 05.09.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz modernizacja sprzętowa i oprogramowanie systemu BMS.pdf

 

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 9 do SIWZ 

PDFZałacznik Nr 9 do SIWZ.pdf

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.09.2016

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 09.09.2016.pdf


Informacja z otwarcia ofert przetargowych z dn. 13.09.2016 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 13.09.2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.09.2016 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.09.2016.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-09-2016
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  05-09-2016 09:19
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  16-09-2016 13:42
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4547
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×