wyszukaj

WSA-ZP-09/2016

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy.

Termin składania ofert 28.07.2016r. do godz. 11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 25.07.2016r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.07.2016 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 20.07.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2016.pdf

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 22.07.2016 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 22.07.2016.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.22.07.2016 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 22.07.2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 08.08.2016 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf