bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

WSA/ZP/BA/08/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 06.06.2016

Oferta na zakup  światłowodu do połączenia budynku  przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie z budynkiem przy ul.  Jasna 2/4 w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-08-2016.pdf

PDFwzór umowy.pdf


Pytanie: 
Czy zapis zakłada naprawy kabla w przypadku ich wystąpienia (uszkodzenie kabla przez gryzonie, sprzęt ciężki bądź kradzież kabla z kanalizacji Orange), czyli utrzymanie kilkuletniej gotowości wyjazdów do awarii? Jak to rozumieć?
Odpowiedź:
Wykonawca w ramach udzielonej pełnej (własnej) gwarancji w zakresie poprawnego i ciągłego działania łącza światłowodowego zgodnie z zapisami § 4 ust 4 pkt 4 wzoru umowy - nie odpowiada w ramach udzielonej gwarancji  za możliwe do wystąpienia czynniki zewnętrzne takie jak: uszkodzenie kabla przez gryzonie, sprzęt ciężki bądź kradzież kabla z kanalizacji Orange. 
Wykonawca udziela gwarancji jedynie w zakresie czynności technicznych niezbędnych przy ułożeniu i montażu kabla światłowodowego, potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.06.2016.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2016
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  30-05-2016 09:43
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  09-06-2016 08:39
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4130
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×