wyszukaj

WSA/ZP/BA/05/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 13.05.2016

Oferta na  remont obróbki blacharskiej na nadbudówce klatki schodowej dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-05-2016.pdf

PDFProjekt umowy.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13.05.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.05.2016.pdf