wyszukaj

WSA/ZP/BA/04/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 05.05.2016

Oferta na  remont obróbki blacharskiej na nadbudówce klatki schodowej dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-04-2016.pdf

PDFProjekt umowy.pdf


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  z dn. 05.05.2016 r.

PDFInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf