wyszukaj

WSA/ZP/BA/01/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 08.04.2016

Dostawa i montaż mebli kuchennych w pomieszczeniach socjalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


Zapytanie ofertowe z dn. 29.03.2016r. 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-01-2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.04.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.04.2016.pdf