wyszukaj

WSA-ZP-03/2016

Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz zaproszonych gości w dniach 30.05-01.06.2016.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Postępowanie w trybie zapytania o cenę.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.03.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.03.2016.pdf