wyszukaj

WSA-ZP-02/2016

Dostawa materiałów biurowych i czystościowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚC 30 000 EURO 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 18.03.2016r. 

Termin składania ofert 22.03.2016r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 07.03.2016

PDFOgłoszenie o zamówieniu 07.03.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz zakup materiałów biurowych i papieru xero 2016.pdf

 

Załacznik Nr 2A do SIWZ  (Załacznik nieobowiązujący z dn. 14.03.2016) 

XLSZałacznik Nr 2A do SIWZ.xls

 

Formularze ofertowe do SIWZ (word) 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 14.03.2016. 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 14.03.2016.pdf

 

Nowy Załacznik Nr 2A do SIWZ wer. 1.1. z dn. 14.03.2016.  - Załacznik nieobowiązujący od dn. 16.03.2016 

XLSZałacznik Nr 2A do SIWZ wer. 1.1. z dn. 14.03.2016.xls

 

Nowy Załacznik Nr 1B do SIWZ wer. 1.1. z dn. 14.03.2016.  

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ wer. 1.1. z dn. 14.03.2016.docx


Wyjaśnienienia i modyfikacje SIWZ z dn. 15.03.2016. 

PDFWyjaśnienia SIWZ 15.03.2016.pdf


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 16.03.2016 - zmiana terminu składania ofert 22.03.2016 

PDFWyjaśnienia SIWZ 16.03.2016.pdf

 

Nowy Załacznik Nr 2A do SIWZ wer. 1.2. z dn. 16.03.2016 

XLSZałacznik Nr 2A do SIWZ wer. 1.2. z dn. 16.03.2016.xls

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 22.03.2016 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 16.03.2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 01.04.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.04.2016.pdf


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach CZĘŚCI 1 postępowania przetargowego


Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów biurowych i czystościowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” - SPRAWA WSA-ZP-02/2016 – CZĘŚĆ 1 informuje, iż w wyniku wniesienia pism w dniu 04.04.2016 złożonych przez:  
    - AMAD Sp. z.o.o. 05-092 Łomianki, ul. Łąkowa 31,
    - PARTNER XXI 41-806 Zabrze, ul. Korczoka 14.
Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty (znak pisma Adm-290/210/16 z dnia 01.04.2015) w ramach CZĘŚCI 1 postępowania przetargowego i przystąpi do ponownego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu. 


INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I

z dn. 11.04.2016 r.

PDFInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf