wyszukaj

    

Lista numerów telefonicznych podłączonych
do urządzeń transmisji tekstu - fax
 Biuro podawcze  22 826 98 89
 Wydział I  22 826 92 24
 Wydział II  22 826 92 65
 Wydział III  22 826 92 69
 Wydział IV  22 826 93 20
 Wydział V  22 553 70 45
 Wydział VI  22 553 70 44
 Wydział VII  22 826 96 19
 Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu   48 368 99 53
 Wydział Informacji Sądowej  22 553 70 46
 Sekretariat  Prezesa  22 826 92 92
 Sekretariat  Dyrektora  22 826 93 32
 Oddział Administracyjno-Gospodarczy  22 596 44 87
 Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych  22 596 44 08
 Oddział Finansowo-Budżetowy  22 596 44 18
 Biblioteka  22 826 88 38