Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2019-07-21 do dnia 2019-10-19.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 1440/19
2019-09-19
08:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


asesor Konrad Aromiński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1530/19
2019-09-19
08:45
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 919/19
2019-09-19
08:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki; Wynalazki


Jakub Linkowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 813/19
2019-09-19
09:00
Sala G
SKO w Warszawie
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Anna Szymańska
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 343/19
2019-09-19
09:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak
V
V SA/Wa 765/19
2019-09-19
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak
Bożena Zwolenik (spr.)
II
II SA/Wa 255/19
2019-09-19
09:00
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej
Andrzej Kołodziej
Andrzej Góraj (spr.)
Iwona Maciejuk
VII
VII SA/Wa 1056/19
2019-09-19
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Jadwiga Smołucha (spr.)
Grzegorz Antas
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 428/19
2019-09-19
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Anna Zaorska (spr.)
Monika Barszcz
Aneta Trochim-Tuchorska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 1422/18
2019-09-19
09:00
Sala A
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

użytkowanie wieczyste
Magdalena Durzyńska
Jolanta Dargas
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
III
III SA/Wa 2956/18
2019-09-19
09:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute
VI
VI SA/Wa 1456/19
2019-09-19
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej odmowy udzielenia dodatkowego prawa ochronnego na produkt leczniczy (Deltyba-Delamanid).
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Jakub Linkowski
II
II SA/Wa 669/19
2019-09-19
09:20
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Andrzej Kołodziej (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
V
V SA/Wa 358/19
2019-09-19
09:25
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

umorzenie postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)
Bożena Zwolenik
IV
IV SA/Wa 774/19
2019-09-19
09:30
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6291 - Nacjonalizacja

stwierdzenie nieważności decyzji
Anna Szymańska
Anna Sękowska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
VIII
VIII SA/Wa 387/19
2019-09-19
09:30
Sala B Radom
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Leszek Kobylski
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
VII
VII SA/Wa 502/19
2019-09-19
09:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę
Jadwiga Smołucha
Grzegorz Antas (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 219/19
2019-09-19
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i 2014 r.
Anna Zaorska
Monika Barszcz
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
III
III SA/Wa 37/19
2019-09-19
09:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Waldemar Śledzik
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Jacek Kaute
II
II SA/Wa 353/19
2019-09-19
09:40
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej
Andrzej Kołodziej
Andrzej Góraj (spr.)
Iwona Maciejuk
VI
VI SA/Wa 1193/19
2019-09-19
09:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Zwrot kosztów leczenia.
Pamela Kuraś-Dębecka
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Jakub Linkowski
V
V SA/Wa 440/19
2019-09-19
09:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i nałożenie sankcji
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak
Bożena Zwolenik
VIII
VIII SA/Wa 384/19
2019-09-19
10:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6115 - Podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości za 2013 rok.
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
II
II SA/Wa 742/19
2019-09-19
10:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Andrzej Kołodziej (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
VII
VII SA/Wa 697/19
2019-09-19
10:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jadwiga Smołucha (spr.)
Grzegorz Antas
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 194/19
2019-09-19
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

uchylenie w całości decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r. i 2016 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Anna Zaorska
Monika Barszcz (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 2851/18
2019-09-19
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r.
Waldemar Śledzik
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute (spr.)
IV
IV SA/Wa 825/19
2019-09-19
10:00
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Anna Szymańska
Anna Sękowska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
VI
VI SA/Wa 1005/19
2019-09-19
10:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny

Odmowa wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych i aptecznych KETOKONAZOL.
Pamela Kuraś-Dębecka
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Jakub Linkowski (spr.)
V
V SA/Wa 12/19
2019-09-19
10:15
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

zobowiązanie do zwrotu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)
Bożena Zwolenik
II
II SA/Wa 150/19
2019-09-19
10:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego
Andrzej Kołodziej
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 573/19
2019-09-19
10:30
Sala B Radom
Rada Gminy Radzanów
6391/6168 - Ochrona zwierząt

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak
VIII
VIII SA/Wa 267/19
2019-09-19
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6322 - Odpłatność za pobyt w DPS; Odpłatność za pobyt w DPS


Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 444/19
2019-09-19
10:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jadwiga Smołucha
Grzegorz Antas
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
III
III SA/Wa 431/19
2019-09-19
10:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2013 r.
Anna Zaorska (spr.)
Monika Barszcz
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 3024/18
2019-09-19
10:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute
IV
IV SA/Wa 785/19
2019-09-19
10:30
Sala G
Rada Miejska w Łomiankach reprezentowana przez Burmistrza Łomianek
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
VI
VI SA/Wa 889/19
2019-09-19
10:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6045 - Ochrona osób i mienia

Cofnięcie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
Pamela Kuraś-Dębecka
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Jakub Linkowski
VIII
VIII SA/Wa 344/19
2019-09-19
11:00
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

umorzenie postępowania administracyjnego
Leszek Kobylski
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
IV
IV SA/Wa 1421/19
2019-09-19
11:00
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy
Anna Szymańska (spr.)
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska
VII
VII SA/Wa 500/19
2019-09-19
11:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jadwiga Smołucha
Grzegorz Antas (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 216/19
2019-09-19
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od kwietnia do sierpnia 2016 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Anna Zaorska
Monika Barszcz
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
I
I SA/Wa 1029/19
2019-09-19
11:00
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Magdalena Durzyńska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Falkiewicz-Kluj
III
III SA/Wa 2549/18
2019-09-19
11:00
Sala C
SKO w Ciechanowie
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r.
Waldemar Śledzik
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Jacek Kaute
V
V SA/Wa 428/19
2019-09-19
11:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Siedlcach
6532 - Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego


Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak
Bożena Zwolenik
Zdjęto z wokandy_D
VII
VII SA/Wa 779/19
2019-09-19
11:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jadwiga Smołucha
Grzegorz Antas (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
VI
VI SA/Wa 992/19
2019-09-19
11:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sportu i Turystyki
6350 - Koncesja na działalność w zakresie sportu profesjonalnego

Odmowa wyrażenia zgody na utworzenie związku sportowego.
Pamela Kuraś-Dębecka
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Jakub Linkowski (spr.)
IV
IV SA/Wa 1321/19
2019-09-19
11:30
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Anna Szymańska
Anna Sękowska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
VIII
VIII SA/Wa 259/19
2019-09-19
11:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
III
III SA/Wa 273/19
2019-09-19
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za wrzesień i październik 2013 r.
Anna Zaorska
Monika Barszcz (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 274/19
2019-09-19
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od czerwca do sierpnia 2013 r.
Anna Zaorska
Monika Barszcz (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 2/19
2019-09-19
11:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Waldemar Śledzik
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute (spr.)
VI
VI SA/Wa 2161/18
2019-09-19
11:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Jakub Linkowski
VIII
VIII SA/Wa 567/19
2019-09-19
12:00
Sala B Radom
Rada Miejska w Mogielnicy
6391/6168 - Ochrona zwierząt

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur
Iwona Szymanowicz-Nowak
I
I SA/Wa 907/19
2019-09-19
12:00
Sala A
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich; Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich


Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 3057/18
2019-09-19
12:20
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 778/19
2019-09-19
12:20
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa uchylenia decyzji
Magdalena Durzyńska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Falkiewicz-Kluj
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 1618/19
2019-09-19
12:30
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Anna Szymańska (spr.)
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska
II
II SA/Wa 336/19
2019-09-19
12:30
Sala F
Komendant Służby Ochrony Państwa
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

odmowa przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
Andrzej Kołodziej
Andrzej Góraj (spr.)
Iwona Maciejuk
VII
VII SA/Wa 1467/19
2019-09-19
12:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Inwestycji i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Jadwiga Smołucha (spr.)
Grzegorz Antas
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 416/19
2019-09-19
12:30
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Anna Zaorska (spr.)
Monika Barszcz
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 3062/18
2019-09-19
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych
Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute
I
I SA/Wa 1048/19
2019-09-19
12:40
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

umorzenie postępowania
Magdalena Durzyńska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Falkiewicz-Kluj
II
II SA/Wa 657/19
2019-09-19
12:50
Sala F
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6331 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6331

uchylenie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłu dla osób bezrobotnych i umorzenie postępowania w pierwszej instancji
Andrzej Kołodziej
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk (spr.)
IV
IV SA/Wa 1485/19
2019-09-19
12:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

wymeldowanie z pobytu stałego
Anna Szymańska
Anna Sękowska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
V
V SA/Wa 449/19
2019-09-19
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Andrzej Kania (spr.)
Tomasz Zawiślak
Bożena Zwolenik
VII
VII SA/Wa 539/19
2019-09-19
13:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Jadwiga Smołucha (spr.)
Grzegorz Antas
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 135/19
2019-09-19
13:00
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za luty 2013 r.
Anna Zaorska
Monika Barszcz
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
I
I SA/Wa 888/19
2019-09-19
13:00
Sala A
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego
Magdalena Durzyńska
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
III
III SA/Wa 3040/18
2019-09-19
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Waldemar Śledzik
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 3039/18
2019-09-19
13:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Waldemar Śledzik
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute (spr.)
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 965/19
2019-09-19
13:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Pamela Kuraś-Dębecka
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Jakub Linkowski (spr.)
IV
IV SA/Wa 1265/19
2019-09-19
13:10
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Anna Szymańska
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
II
II SA/Wa 816/19
2019-09-19
13:10
Sala F
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa wyrażenia zgody na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej i zwolnienie z pełnienia zawodowej służby wojskowej
Andrzej Kołodziej (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
I
I SA/Wa 889/19
2019-09-19
13:10
Sala A
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego
Magdalena Durzyńska
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
V
V SA/Wa 140/19
2019-09-19
13:15
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak (spr.)
Bożena Zwolenik
VI
VI SA/Wa 1149/19
2019-09-19
13:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Jakub Linkowski
I
I SA/Wa 890/19
2019-09-19
13:20
Sala A
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Magdalena Durzyńska
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
V
V SA/Wa 793/19
2019-09-19
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak
Bożena Zwolenik (spr.)
VII
VII SA/Wa 752/19
2019-09-19
13:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6031 - Prawo jazdy

Unieważnienie części praktycznej egzaminu na prawo jazdy
Jadwiga Smołucha
Grzegorz Antas (spr.)
Włodzimierz Kowalczyk
III
III SA/Wa 217/19
2019-09-19
13:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałymi członkami zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i 2014 r.
Anna Zaorska
Monika Barszcz (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
I
I SA/Wa 891/19
2019-09-19
13:30
Sala A
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Magdalena Durzyńska
Jolanta Dargas (spr.)
Anna Falkiewicz-Kluj
III
III SA/Wa 16/19
2019-09-19
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute
VI
VI SA/Wa 859/19
2019-09-19
13:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.
Pamela Kuraś-Dębecka
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Jakub Linkowski
V
V SA/Wa 824/19
2019-09-19
13:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110/6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym oraz w podatku od towarów i usług
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak
Bożena Zwolenik (spr.)
I
I SA/Wa 1108/19
2019-09-19
13:45
Sala A
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Magdalena Durzyńska (spr.)
Jolanta Dargas
Anna Falkiewicz-Kluj
VI
VI SA/Wa 977/19
2019-09-19
13:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej.
Pamela Kuraś-Dębecka
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Jakub Linkowski (spr.)
V
V SA/Wa 825/19
2019-09-19
14:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110/6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie wysokości podatku akcyzowego oraz podatku VAT
Andrzej Kania
Tomasz Zawiślak
Bożena Zwolenik (spr.)
III
III SA/Wa 1423/18
2019-09-19
14:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Anna Zaorska (spr.)
Monika Barszcz
Aneta Trochim-Tuchorska
III
III SA/Wa 3020/18
2019-09-19
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku do nieruchomości za 2013 r.
Waldemar Śledzik
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Jacek Kaute
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 3019/18
2019-09-19
14:00
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku do nieruchomości za 2012 r.
Waldemar Śledzik
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Jacek Kaute
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1200/19
2019-09-19
14:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej.
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Jakub Linkowski
III
III SA/Wa 294/19
2019-09-19
14:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za grudzień 2012 r.
Anna Zaorska
Monika Barszcz
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
III
III SA/Wa 52/19
2019-09-19
14:30
Sala C
SKO w Płocku
6116 - Podatki i opłaty lokalne

określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Jacek Kaute
IV
IV SA/Wa 1197/19
2019-09-19
15:00
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna; Reforma rolna


Anna Sękowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 965/19
2019-09-19
15:30
Sala G
Rada Gminy Ciechanów
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Anna Sękowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 2668/18
2019-09-19
15:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA


Ilość wizyt na stronie: 136868
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl