Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-01-19 do dnia 2018-04-19.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
V
V SA/Wa 924/17
2018-03-20
08:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Inwestycji i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1192/17
2018-03-20
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności finansowych w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
Michał Sowiński (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1714/17
2018-03-20
09:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.04.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 23/14
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1830/17
2018-03-20
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do lipca 2011 r.
Artur Kuś (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1743/17
2018-03-20
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy; Adwokaci i aplikanci adwokaccy; Adwokaci i aplikanci adwokaccy


Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-03-29
VII
VII SA/Wa 1538/17
2018-03-20
09:00
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Prawo jazdy

Odmowa wydania prawa jazdy kat. C, C+E
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1636/17
2018-03-20
09:00
Sala F
Rada Miasta Żyrardów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żyrardów
6391/6269 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6269; Inne z zakresu symbolu sprawy 6269


Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 1762/17
2018-03-20
09:20
Sala D
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2569/17
2018-03-20
09:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Kom.Egz.IIStop.Nr.3 przy Min.Spr.do rozp.odw.od uchw.o wyn. egz.radc., kt.zost.prz.w dn.28-31.03.17
6171 - Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Ustalenie wyniku egzaminu radcowskiego
Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1469/17
2018-03-20
09:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Michał Sowiński
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 1714/17
2018-03-20
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za I i II kwartał 2014 r.
Artur Kuś
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1418/17
2018-03-20
09:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego
Grzegorz Rudnicki
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1637/17
2018-03-20
09:30
Sala F
Rada Miasta Żyrardów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żyrardów
6391/6269 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6269; Inne z zakresu symbolu sprawy 6269


Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 2061/17
2018-03-20
09:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze stanowiska i przeniesienie do dyspozycji
Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2121/17
2018-03-20
09:40
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Emilia Lewandowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2470/17
2018-03-20
09:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Zobowiązanie do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów badania
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1564/17
2018-03-20
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Michał Sowiński
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1866/17
2018-03-20
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za sierpień 2011 r.
Artur Kuś
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 1835/17
2018-03-20
10:00
Sala D
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1516/17
2018-03-20
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2015/17
2018-03-20
10:00
Sala F
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
6480 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1035/17
2018-03-20
10:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647; Inne z zakresu symbolu sprawy 647


Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1977/17
2018-03-20
10:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

Nakaz wycofania z obrotu produktów niezgodnych z wymaganiami, powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienia tych produktów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają
Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 1939/17
2018-03-20
10:20
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.10.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 621/16
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1299/17
2018-03-20
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
6535 - Naruszenie dyscypliny budżetowej.

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Michał Sowiński (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1879/17
2018-03-20
10:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lipca do grudnia 2009 r.
Artur Kuś (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1348/17
2018-03-20
10:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wymierzenie kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności
Grzegorz Rudnicki
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1262/17
2018-03-20
10:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

zwolnienie ze służby
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1878/17
2018-03-20
10:40
Sala D
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1887/17
2018-03-20
10:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
6204 - Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny; Środki farmaceutyczne, materiały medyczne oraz nadzór famaceutyczny


Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Otwarto zamkniętą rozprawę
Wyznaczono termin rozprawy_D
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 106/18
2018-03-20
11:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Emilia Lewandowska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1140/17
2018-03-20
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6531 - Subwencje

zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012
Michał Sowiński
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1769/17
2018-03-20
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r. i 2012 r.
Artur Kuś
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1384/17
2018-03-20
11:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa zmiany decyzji ostatecznej
Grzegorz Rudnicki
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1486/17
2018-03-20
11:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji; Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji


Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 971/17
2018-03-20
11:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikoawnia do zamiany zajmowanego lokalu
Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2535/17
2018-03-20
11:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6259 - Inne dla grupy 6259

Nakaz rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2629/17
2018-03-20
11:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Umorzenie postępowania w sprawie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej
Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1307/17
2018-03-20
11:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

zwolnienie ze służby w Policji
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 614/17
2018-03-20
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za I kwartał 2011 r.
Artur Kuś
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 157/18
2018-03-20
11:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Ponowna rejestracja skargi w sprawie umorzenia postępowania w zakresie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej
Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 926/17
2018-03-20
11:50
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Oddalono skargę
III
III SAB/Wa 49/17
2018-03-20
12:15
Sala C
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek
659/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1516/17
2018-03-20
12:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1415/17
2018-03-20
12:20
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy kategorii AM,B1, B
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1978/17
2018-03-20
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Artur Kuś (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 535/17
2018-03-20
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Artur Kuś (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1011/17
2018-03-20
12:40
Sala D
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1447/17
2018-03-20
12:50
Sala A
Minister Rozwoju i Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa umorzenia opłaty legalizacyjnej
Grzegorz Rudnicki
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Krystyna Tomaszewska
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 230/18
2018-03-20
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Funduszy i Spraw Europejskich
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Michał Sowiński
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 97/18
2018-03-20
13:00
Sala D
SKO w Ciechanowie
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 3264/17
2018-03-20
13:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6411/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono akt nadzoru
II
II SA/Wa 1533/17
2018-03-20
13:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647; Inne z zakresu symbolu sprawy 647


Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1755/17
2018-03-20
13:00
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałym członkiem zarządu oraz spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2009 r. do marzec 2010 r.
Artur Kuś
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2103/17
2018-03-20
13:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 90/18
2018-03-20
13:15
Sala D
SKO w Ciechanowie
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.)
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1552/17
2018-03-20
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Uchylenie decyzji w postępowaniu wznowieniowym w części dotyczacej terminu
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Krystyna Tomaszewska
Uchylono decyzję I i II instancji
VI
VI SA/Wa 2371/17
2018-03-20
13:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

Cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 536/17
2018-03-20
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6531 - Dotacje; Dotacje


Michał Sowiński (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jarosław Stopczyński
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-04-03
I
I SA/Wa 1775/17
2018-03-20
13:30
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranego świadczenia
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński
Emilia Lewandowska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
II
II SA/Wa 1292/17
2018-03-20
13:30
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego; Nadanie stopnia doktora habilitowanego


Stanisław Marek Pietras (spr.)
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-03-28
III
III SA/Wa 1833/17
2018-03-20
13:30
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Artur Kuś
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 535/17
2018-03-20
13:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6531 - Dotacje; Dotacje


Michał Sowiński (spr.)
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jarosław Stopczyński
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-04-03
VI
VI SA/Wa 2647/17
2018-03-20
13:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 1928/17
2018-03-20
13:45
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska
Dariusz Chaciński (spr.)
Emilia Lewandowska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1557/17
2018-03-20
13:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia w części kary pieniężnej
Michał Sowiński
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 851/17
2018-03-20
13:50
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1280/16
2018-03-20
13:55
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603; Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603


Ewa Frąckiewicz
Sławomir Kozik (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Odroczono rozprawę
Wyznaczono termin rozprawy_D
II
II SA/Wa 1496/17
2018-03-20
14:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu; Równoważnik pieniężny za brak lokalu


Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Kołodziej
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1780/17
2018-03-20
14:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa zarejestrowania jako podatnika podatku od towarów i usług
Artur Kuś
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1548/17
2018-03-20
14:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej z tytułu urządzania loterii promocyjnej bez zezwolenia
Michał Sowiński
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jarosław Stopczyński (spr.)
II
II SA/Wa 87/18
2018-03-20
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1160/17
2018-03-20
14:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Michał Sowiński
Krystyna Madalińska-Urbaniak
Jarosław Stopczyński (spr.)
II
II SA/Wa 1813/17
2018-03-20
14:30
Sala H
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej; Odmowa udzielenia informacji publicznej


Adam Lipiński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 964/17
2018-03-20
14:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółka za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 2011 r., 2012 r., 2013 r.
Artur Kuś
Ewa Izabela Fiedorowicz
Włodzimierz Gurba (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2022/17
2018-03-20
14:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku; Świadczenie w drodze wyjątku


Stanisław Marek Pietras
Sławomir Antoniuk
Andrzej Kołodziej (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1593/17
2018-03-20
14:43
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Michał Sowiński
Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.)
Jarosław Stopczyński
II
II SA/Wa 1509/17
2018-03-20
14:45
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6411/6262 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6262; Inne z zakresu symbolu sprawy 6262; Inne z zakresu symbolu sprawy 6262


Piotr Borowiecki (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-03-27
III
III SA/Wa 267/18
2018-03-20
15:00
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Waldemar Śledzik (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-03-26
IV
IV SA/Wa 3100/17
2018-03-20
15:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6411/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Aneta Dąbrowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2943/17
2018-03-20
15:40
Sala G
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego; Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego; Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego


Aneta Dąbrowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-03-26


Ilość wizyt na stronie: 78256
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl