Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-11-24 do dnia 2019-02-22.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
V
V SA/Wa 2235/17
2019-01-23
08:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 1226/18
2019-01-23
08:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6463 - Wzory przemysłowe; Wzory przemysłowe


Małgorzata Grzelak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 1005/18
2019-01-23
08:50
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Marta Kołtun-Kulik (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 1006/18
2019-01-23
08:50
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Marta Kołtun-Kulik (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 1007/18
2019-01-23
08:50
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Marta Kołtun-Kulik (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 1094/18
2019-01-23
08:50
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Marta Kołtun-Kulik (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 454/18
2019-01-23
08:50
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Jarosław Trelka (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 675/18
2019-01-23
08:50
Sala D
SKO w Warszawie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości; Scalanie oraz podział nieruchomości


Anna Wesołowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 618/18
2019-01-23
08:50
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193; Inne z zakresu symbolu sprawy 6193


Andrzej Wieczorek (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 836/18
2019-01-23
09:00
Sala B
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart (spr.)
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1147/18
2019-01-23
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Uchylenie w części oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym (HQA) i utrzymanie w pozostałym zakresie tej oferty w mocy
Danuta Szydłowska (spr.)
Małgorzata Grzelak
Aneta Lemiesz
VII
VII SA/Wa 1100/18
2019-01-23
09:00
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Wojciech Sawczuk
I
I SA/Wa 1099/18
2019-01-23
09:00
Sala B
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6109 - Inne o symbolu podstawowym 610

odmowa nieodpłatnego przekazania na rzecz województwa nieruchomości Skarbu Państwa
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 815/18
2019-01-23
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
III
III SA/Wa 816/18
2019-01-23
09:00
Sala E
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016 r.
Jarosław Trelka (spr.)
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
I
I SA/Wa 793/17
2019-01-23
09:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Wesołowska (spr.)
Elżbieta Sobielarska
Przemysław Żmich
VII
VII SA/Wa 1386/18
2019-01-23
09:00
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Wyrażenie zgody na odstępstwo od wysokości pomieszczeń
Tomasz Stawecki (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
VII
VII SA/Wa 2083/18
2019-01-23
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa linii energetycznych; Budowa linii energetycznych


Tomasz Stawecki (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 683/18
2019-01-23
09:00
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych

stwierdzenie nieważności decyzji
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj
Andrzej Wieczorek (spr.)
IV
IV SA/Wa 3058/17
2019-01-23
09:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Wymierzenie kary pieniężnej
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj
V
V SA/Wa 660/18
2019-01-23
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

odmowa udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry
Andrzej Kania (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak
Zdjęto z wokandy_D
I
I SA/Wa 1584/18
2019-01-23
09:20
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.05.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 156/13
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Lenart
I
I SA/Wa 861/18
2019-01-23
09:20
Sala D
Minister Finansów
6294 - Przejęcie mienia na podstawie umów międzynarodowych

umorzenie postępowania administracyjnego
Anna Wesołowska
Gabriela Nowak
Elżbieta Sobielarska (spr.)
IV
IV SA/Wa 2117/15
2019-01-23
09:20
Sala G
Rada Miasta Stołecznego Warsza
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
II
II SA/Wa 1064/18
2019-01-23
09:25
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską w celu łowieckim
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj (spr.)
Andrzej Wieczorek
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 2779/18
2019-01-23
09:30
Sala C
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie kosztów usunięcia pojazdu
Marta Kołtun-Kulik
Grzegorz Rudnicki
Wojciech Sawczuk (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 721/18
2019-01-23
09:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
III
III SA/Wa 821/18
2019-01-23
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
VII
VII SA/Wa 1132/18
2019-01-23
09:30
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie kosztów w zwiazku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
Tomasz Stawecki
Tomasz Janeczko
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
IV
IV SA/Wa 3088/18
2019-01-23
09:30
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6169 - Uregulowania własności nieruchomości rolnych; Uregulowania własności nieruchomości rolnych


asesor Agnieszka Wąsikowska

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
V
V SA/Wa 815/18
2019-01-23
09:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej
Andrzej Kania
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
I
I SA/Wa 1789/18
2019-01-23
09:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14.03.2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 624/17
Bożena Marciniak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart
I
I SA/Wa 2009/18
2019-01-23
09:40
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.02.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 776/15
Anna Wesołowska (spr.)
Gabriela Nowak
Elżbieta Sobielarska
VI
VI SA/Wa 1038/18
2019-01-23
09:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379; Inne dla grupy 6379


Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak (spr.)
Aneta Lemiesz
III
III SA/Wa 2829/18
2019-01-23
09:50
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za grudzień 2010 r.
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik (spr.)
II
II SA/Wa 1123/18
2019-01-23
09:50
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

odmowa przyznania płatnego urlopu dodatkowego
Iwona Maciejuk (spr.)
Andrzej Góraj
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 223/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 222/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 221/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 224/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 228/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 227/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 225/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 226/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 220/18
2019-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa uwzględnienia wniosku o wypłatę odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska (spr.)
Jarosław Łuczaj
V
V SA/Wa 1258/18
2019-01-23
09:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Inwestycji i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Andrzej Kania
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
I
I SA/Wa 959/18
2019-01-23
10:00
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Lenart
VII
VII SA/Wa 1359/18
2019-01-23
10:00
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Wojciech Sawczuk
VIII
VIII SA/Wa 808/18
2019-01-23
10:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

wiążąca informacja akcyzowa
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
III
III SA/Wa 2830/18
2019-01-23
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za luty 2011 r.
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik (spr.)
I
I SA/Wa 910/18
2019-01-23
10:00
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Anna Wesołowska
Gabriela Nowak (spr.)
Elżbieta Sobielarska
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 985/18
2019-01-23
10:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Tomasz Stawecki
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 1332/18
2019-01-23
10:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6309 - Odmowa udzielenia zezwolenia na przewóz towaru

nałożenie kary pieniężnej
Andrzej Kania (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak
Zdjęto z wokandy_D
II
II SA/Wa 699/18
2019-01-23
10:15
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

zwolnienie ze służby
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj
Andrzej Wieczorek (spr.)
I
I SA/Wa 1727/18
2019-01-23
10:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

stwierdzenie nieważności decyzji
Bożena Marciniak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart
I
I SA/Wa 1440/18
2019-01-23
10:20
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Wesołowska
Gabriela Nowak
Elżbieta Sobielarska (spr.)
VII
VII SA/Wa 1163/18
2019-01-23
10:30
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Wojciech Sawczuk
VIII
VIII SA/Wa 816/18
2019-01-23
10:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur
VIII
VIII SA/Wa 817/18
2019-01-23
10:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur
VIII
VIII SA/Wa 819/18
2019-01-23
10:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur
VIII
VIII SA/Wa 820/18
2019-01-23
10:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot (spr.)
Justyna Mazur
III
III SA/Wa 765/18
2019-01-23
10:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

umorzenie postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania od spadków i darowizn
Jarosław Trelka (spr.)
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 766/18
2019-01-23
10:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

umorzenie postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania od spadków i darowizn
Jarosław Trelka (spr.)
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
VII
VII SA/Wa 2324/17
2019-01-23
10:30
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Zatrzymanie prawa jazdy; Zatrzymanie prawa jazdy


Tomasz Stawecki (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
IV
IV SA/Wa 498/18
2019-01-23
10:30
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6123 - Zasób geodezyjny i kartograficzny; Zasób geodezyjny i kartograficzny


Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj
V
V SA/Wa 1087/18
2019-01-23
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zarząd Województwa Mazowieckiego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o przyznanie pomocy na operację - zmiana zarz. z dn. 8.08.18r. na odmowa przyznania pomocy finansowej
Andrzej Kania
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
VI
VI SA/Wa 535/18
2019-01-23
10:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak
Aneta Lemiesz (spr.)
I
I SA/Wa 555/18
2019-01-23
10:40
Sala B
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Lenart
I
I SA/Wa 960/18
2019-01-23
10:40
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Wesołowska
Gabriela Nowak (spr.)
Elżbieta Sobielarska
II
II SA/Wa 1262/18
2019-01-23
10:40
Sala F
Szef Sztabu Generalnego WP
6191 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Iwona Maciejuk
Andrzej Góraj (spr.)
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 2681/18
2019-01-23
10:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki - Delegatura w Ostrołęce
6181 - Czasowe zajęcie nieruchomości

Odmowa ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
I
I SA/Wa 622/18
2019-01-23
11:00
Sala B
SKO w Warszawie
6321 - Zasiłek stały

zmiana wysokości przyznanego zasiłku stałego
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart (spr.)
VII
VII SA/Wa 1271/18
2019-01-23
11:00
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik
Grzegorz Rudnicki
Wojciech Sawczuk (spr.)
III
III SA/Wa 912/18
2019-01-23
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
I
I SA/Wa 186/18
2019-01-23
11:00
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Wesołowska
Gabriela Nowak (spr.)
Elżbieta Sobielarska
VII
VII SA/Wa 1126/18
2019-01-23
11:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Tomasz Stawecki
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 1149/18
2019-01-23
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zarząd Województwa Mazowieckiego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Andrzej Kania
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
IV
IV SA/Wa 1871/18
2019-01-23
11:10
Sala G
Główny Geodeta Kraju
6121 - Klasyfikacja gruntów

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj
I
I SA/Wa 454/18
2019-01-23
11:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania pomocy finansowej
Bożena Marciniak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart
VI
VI SA/Wa 1763/18
2019-01-23
11:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Sprzeciw od wpisu na listę adwokatów
Danuta Szydłowska (spr.)
Małgorzata Grzelak
Aneta Lemiesz
VII
VII SA/Wa 887/18
2019-01-23
11:30
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Przedłożenie ekspertyzy technicznej

Zobowiązanie do zapłaty kosztów wykonania ekspertyzy technicznej
Marta Kołtun-Kulik
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Wojciech Sawczuk
VIII
VIII SA/Wa 761/18
2019-01-23
11:30
Sala B Radom
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku od towarów i usług
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
III
III SA/Wa 2831/18
2019-01-23
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier; Podatek od gier


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 2832/18
2019-01-23
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier; Podatek od gier


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 2833/18
2019-01-23
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier; Podatek od gier


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 2825/18
2019-01-23
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier; Podatek od gier


Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik (spr.)
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 2790/18
2019-01-23
11:30
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
VI
VI SA/Wa 1496/18
2019-01-23
11:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych; Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych


Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak (spr.)
Aneta Lemiesz
VIII
VIII SA/Wa 726/18
2019-01-23
12:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6033 - Kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

nałożenie kary pieniężenj z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
III
III SA/Wa 13/18
2019-01-23
12:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Maciej Kurasz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 820/18
2019-01-23
12:05
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6411/6269 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6269

nieważność uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów i nadania jej statutu
Łukasz Krzycki
Andrzej Góraj
Andrzej Wieczorek (spr.)
III
III SA/Wa 616/18
2019-01-23
12:20
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Maciej Kurasz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 1304/18
2019-01-23
12:20
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Anna Wesołowska (spr.)
Gabriela Nowak
Elżbieta Sobielarska
IV
IV SA/Wa 2256/18
2019-01-23
12:20
Sala G
Wojewoda Mazowiecki - Delegatura w Ostrołęce
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
II
II SA/Wa 1117/18
2019-01-23
12:25
Sala F
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w Warszawie
6147 - Archiwa

ustalenie jednostki organizacyjnej zobowiązanej do utworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Góraj
Andrzej Wieczorek
I
I SA/Wa 680/18
2019-01-23
12:30
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart (spr.)
VII
VII SA/Wa 1179/18
2019-01-23
12:30
Sala C
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz robiórki
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 736/18
2019-01-23
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów ewidencjonowanych za 2016 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Jarosław Trelka (spr.)
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
VII
VII SA/Wa 1016/18
2019-01-23
12:30
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
Tomasz Stawecki
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 877/18
2019-01-23
12:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Andrzej Kania
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
I
I SA/Wa 1756/18
2019-01-23
12:40
Sala D
SKO w Warszawie
6321 - Zasiłek stały

odmowa przyznania zasiłku stałego
Anna Wesołowska
Gabriela Nowak
Elżbieta Sobielarska (spr.)
IV
IV SA/Wa 2678/18
2019-01-23
12:40
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj
I
I SA/Wa 1630/18
2019-01-23
12:45
Sala B
SKO w Warszawie
6322 - Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

zmiana decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej
Bożena Marciniak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart
VI
VI SA/Wa 1691/18
2019-01-23
12:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179

Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Małgorzata Grzelak
Aneta Lemiesz
VII
VII SA/Wa 1148/18
2019-01-23
12:50
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
Tomasz Stawecki
Tomasz Janeczko
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
II
II SA/Wa 1054/18
2019-01-23
12:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Łukasz Krzycki
Andrzej Góraj (spr.)
Andrzej Wieczorek
V
V SA/Wa 1018/18
2019-01-23
12:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zobowiązanie do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej
Andrzej Kania
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
I
I SA/Wa 1903/18
2019-01-23
12:55
Sala D
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Anna Wesołowska
Gabriela Nowak
Elżbieta Sobielarska (spr.)
I
I SA/Wa 260/18
2019-01-23
13:00
Sala B
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej calodobową opiekę
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska (spr.)
Elżbieta Lenart
VII
VII SA/Wa 1210/18
2019-01-23
13:00
Sala C
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

Nakaz doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego
Marta Kołtun-Kulik
Grzegorz Rudnicki
Wojciech Sawczuk (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 732/18
2019-01-23
13:00
Sala B Radom
Rada Powiatu Grójeckiego
6392/6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

uchwała w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
III
III SA/Wa 861/18
2019-01-23
13:00
Sala E
SKO w Płocku
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r.
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 1533/18
2019-01-23
13:00
Sala G
Rada Gminy Szreńsk
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o uzupełnienie wyroku WSA w Warszawie z dn. 14.09.2018 r.
Anna Falkiewicz-Kluj
Joanna Borkowska
Jarosław Łuczaj (spr.)
VI
VI SA/Wa 1594/18
2019-01-23
13:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239; Inne dla grupy 6239


Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak (spr.)
Aneta Lemiesz
I
I SA/Wa 2132/18
2019-01-23
13:10
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Przekazanie mienia gminie

odmowa przekazania prawa własności nieruchomości
Anna Wesołowska (spr.)
Gabriela Nowak
Elżbieta Sobielarska
II
II SA/Wa 1101/18
2019-01-23
13:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa uchylenia orzeczenia
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Góraj
Andrzej Wieczorek
V
V SA/Wa 731/18
2019-01-23
13:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zobowiązanie do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013
Andrzej Kania (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak
I
I SA/Wa 818/18
2019-01-23
13:15
Sala B
SKO w Siedlcach
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

swiadczenie wychowawcze 500+
Bożena Marciniak
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 873/18
2019-01-23
13:20
Sala B Radom
Rada Miejska w Radomiu
6391/6032 -


Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.)
Artur Kot
Justyna Mazur
I
I SA/Wa 2133/18
2019-01-23
13:25
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Przekazanie mienia gminie

odmowa przekazania prawa własności nieruchomości
Anna Wesołowska (spr.)
Gabriela Nowak
Elżbieta Sobielarska
I
I SA/Wa 1915/17
2019-01-23
13:30
Sala B
SKO w Ciechanowie
6321 - Zasiłek stały

uchylenie decyzji w sprawie przyznanego zasiłku stałego
Bożena Marciniak (spr.)
Magdalena Durzyńska
Elżbieta Lenart
VII
VII SA/Wa 1375/18
2019-01-23
13:30
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Marta Kołtun-Kulik
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Wojciech Sawczuk
III
III SA/Wa 2826/18
2019-01-23
13:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za miesiąc czerwiec 2012 r.
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik (spr.)
III
III SA/Wa 2827/18
2019-01-23
13:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za miesiąc maj 2012 r.
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik (spr.)
II
II SA/Wa 715/18
2019-01-23
13:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Łukasz Krzycki
Andrzej Góraj
Andrzej Wieczorek (spr.)
V
V SA/Wa 1346/18
2019-01-23
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Andrzej Kania (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak
Zdjęto z wokandy_D
VI
VI SA/Wa 2074/18
2019-01-23
13:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak
Aneta Lemiesz (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 801/18
2019-01-23
13:40
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Iwona Owsińska-Gwiazda
Artur Kot
Justyna Mazur (spr.)
I
I SA/Wa 1955/18
2019-01-23
13:45
Sala D
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Anna Wesołowska
Gabriela Nowak (spr.)
Elżbieta Sobielarska
II
II SA/Wa 1196/18
2019-01-23
13:50
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Łukasz Krzycki (spr.)
Andrzej Góraj
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 1785/18
2019-01-23
13:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska (spr.)
Małgorzata Grzelak
Aneta Lemiesz
III
III SA/Wa 2888/18
2019-01-23
14:00
Sala E
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Jarosław Trelka (spr.)
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
V
V SA/Wa 848/18
2019-01-23
14:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej
Andrzej Kania
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Arkadiusz Tomczak (spr.)
VI
VI SA/Wa 447/18
2019-01-23
14:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak (spr.)
Aneta Lemiesz
V
V SA/Wa 1957/18
2019-01-23
14:15
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pozostawienie protestu bez rozpatrzenia
Andrzej Kania
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 860/18
2019-01-23
14:30
Sala E
SKO w Płocku
6561/6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r.
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik
VI
VI SA/Wa 2014/18
2019-01-23
14:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak
Aneta Lemiesz (spr.)
VI
VI SA/Wa 1374/18
2019-01-23
14:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym; Przejazd pojazdem nienormatywnym


Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak (spr.)
Aneta Lemiesz
V
V SA/Wa 1875/18
2019-01-23
15:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Arkadiusz Tomczak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 545/18
2019-01-23
15:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6116 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

odmowa zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Jarosław Trelka
Agnieszka Baran
Waldemar Śledzik (spr.)
VI
VI SA/Wa 1657/18
2019-01-23
15:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Małgorzata Grzelak
Aneta Lemiesz (spr.)
III
III SA/Wa 2089/14
2019-01-23
15:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier; Podatek od gier


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
III
III SA/Wa 2090/14
2019-01-23
15:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier; Podatek od gier


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
III
III SA/Wa 2470/14
2019-01-23
15:30
Sala E
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6116 - Podatek od gier; Podatek od gier


Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
Waldemar Śledzik
Jarosław Trelka
VI
VI SA/Wa 1736/18
2019-01-23
15:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
608 - Inne dla grupy 608; Inne dla grupy 608; Inne dla grupy 608


Magdalena Maliszewska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 1678/18
2019-01-23
15:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego


Magdalena Maliszewska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA


Ilość wizyt na stronie: 110982
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl