Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2019-01-25 do dnia 2019-04-25.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 1617/18
2019-03-26
08:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1447/18
2019-03-26
08:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1485/18
2019-03-26
08:45
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Agnieszka Baran

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1432/18
2019-03-26
08:45
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1494/18
2019-03-26
08:50
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1090/18
2019-03-26
08:50
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2019-03-28
III
III SA/Wa 1531/18
2019-03-26
08:55
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
V
V SA/Wa 1640/18
2019-03-26
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie niespełnienia przez grupę warunków uznania oraz wykreślenie grupy z rejestru grup producentów rolnych
Jarosław Stopczyński (spr.)
Marek Krawczak
Tomasz Zawiślak
I
I SA/Wa 2029/18
2019-03-26
09:00
Sala D
SKO w Warszawie
6073 - Opłata adiacencka

ustalenie opłaty adiacenckiej
Dariusz Pirogowicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 1531/18
2019-03-26
09:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Danuta Kania (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Janusz Walawski
VII
VII SA/Wa 2787/17
2019-03-26
09:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Monika Kramek
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Tomasz Stawecki
I
I SA/Wa 2322/18
2019-03-26
09:20
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.10.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 486/15
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 108/18
2019-03-26
09:20
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Danuta Kania
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Janusz Walawski
V
V SA/Wa 1833/18
2019-03-26
09:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
Jarosław Stopczyński
Marek Krawczak
Tomasz Zawiślak (spr.)
VII
VII SA/Wa 2274/18
2019-03-26
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji
Monika Kramek (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Stawecki
I
I SA/Wa 2231/18
2019-03-26
09:40
Sala D
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość
Dariusz Pirogowicz
Dariusz Chaciński
Bożena Marciniak (spr.)
II
II SA/Wa 1560/18
2019-03-26
09:40
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej
Danuta Kania
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Janusz Walawski (spr.)
V
V SA/Wa 1628/18
2019-03-26
09:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6301 - Wiążąca informacja taryfowa

wiążąca informacja taryfowa
Jarosław Stopczyński
Marek Krawczak (spr.)
Tomasz Zawiślak
I
I SA/Wa 2013/18
2019-03-26
10:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.12.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 643/14
Dariusz Pirogowicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 1501/18
2019-03-26
10:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najme lokalu
Danuta Kania (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Janusz Walawski
VII
VII SA/Wa 2088/18
2019-03-26
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Monika Kramek
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Stawecki (spr.)
V
V SA/Wa 1983/18
2019-03-26
10:15
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

umorzenie postępowania w sprawie wniosku o wypłatę odsetek naliczonych od kwoty nienależnie pobranych środków tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Jarosław Stopczyński (spr.)
Marek Krawczak
Tomasz Zawiślak
I
I SA/Wa 1926/18
2019-03-26
10:20
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

reforma rolna
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 892/18
2019-03-26
10:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu

cofnięcie uprawnienia do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Danuta Kania
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Janusz Walawski
VII
VII SA/Wa 2132/18
2019-03-26
10:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Monika Kramek (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Stawecki
V
V SA/Wa 1540/18
2019-03-26
10:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

zwrot środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Jarosław Stopczyński
Marek Krawczak (spr.)
Tomasz Zawiślak
I
I SA/Wa 2294/18
2019-03-26
10:40
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 825/16
Dariusz Pirogowicz
Dariusz Chaciński
Bożena Marciniak (spr.)
I
I SA/Wa 103/19
2019-03-26
11:00
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Bożena Marciniak
VII
VII SA/Wa 1467/18
2019-03-26
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Monika Kramek
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Stawecki (spr.)
V
V SA/Wa 1895/18
2019-03-26
11:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej
Jarosław Stopczyński
Marek Krawczak
Tomasz Zawiślak (spr.)
I
I SA/Wa 942/18
2019-03-26
12:15
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego; Przejęcie gospodarstwa rolnego


Gabriela Nowak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 1729/18
2019-03-26
12:20
Sala D
Minister Inwestycji i Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nieważności decyzji
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Bożena Marciniak
V
V SA/Wa 280/19
2019-03-26
12:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Edukacji Narodowej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Jarosław Stopczyński
Marek Krawczak
Tomasz Zawiślak (spr.)
VII
VII SA/Wa 1151/18
2019-03-26
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego
Monika Kramek (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Stawecki
I
I SA/Wa 1891/18
2019-03-26
12:40
Sala D
Minister Środowiska
6071 - Trwały zarząd nieruchomościami

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Dariusz Pirogowicz
Dariusz Chaciński
Bożena Marciniak (spr.)
II
II SA/Wa 1555/18
2019-03-26
12:40
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zwolnienie ze służby kandydackiej
Danuta Kania (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Janusz Walawski
V
V SA/Wa 2068/18
2019-03-26
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Jarosław Stopczyński (spr.)
Marek Krawczak
Tomasz Zawiślak
I
I SA/Wa 2328/18
2019-03-26
13:00
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego
Dariusz Pirogowicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 1541/18
2019-03-26
13:00
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - renta rodzinna w drodze wyjątku

odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku
Danuta Kania
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Janusz Walawski (spr.)
VII
VII SA/Wa 2039/18
2019-03-26
13:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wstrzymanie robót budowlanych

Umorzenie postępowania w sprawie wstrzymania budowy
Monika Kramek
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Tomasz Stawecki
I
I SA/Wa 2365/18
2019-03-26
13:15
Sala D
SKO w Ciechanowie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Dariusz Pirogowicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 1514/18
2019-03-26
13:15
Sala F
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyjęcia na studia
Danuta Kania (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Janusz Walawski
V
V SA/Wa 2069/18
2019-03-26
13:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Jarosław Stopczyński
Marek Krawczak (spr.)
Tomasz Zawiślak
VII
VII SA/Wa 2118/18
2019-03-26
13:30
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia
Monika Kramek
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Stawecki (spr.)
V
V SA/Wa 1380/18
2019-03-26
13:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Klasyfikacja taryfowa

określenie kwoty należności celnych
Jarosław Stopczyński
Marek Krawczak (spr.)
Tomasz Zawiślak
V
V SA/Wa 1847/18
2019-03-26
14:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Powstanie długu celnego

określenie wysokości długu celnego
Jarosław Stopczyński
Marek Krawczak
Tomasz Zawiślak (spr.)


Ilość wizyt na stronie: 118083
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl