Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2019-03-24 do dnia 2019-06-22.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VII
VII SA/Wa 2108/18
2019-05-23
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Rada M.St.W-wy
6391/6036 - inne sprawy dotyczące dróg publicznych

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Janeczko
Krystyna Tomaszewska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 234/19
2019-05-23
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług
Justyna Mazur
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 2089/18
2019-05-23
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania płatności ekologicznej na rok 2015
Michał Sowiński (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak
I
I SA/Wa 1691/18
2019-05-23
09:00
Sala D
SKO w Warszawie
6072 - Scalanie oraz podział nieruchomości

stwierdzenie nieważności decyzji
Anna Wesołowska
Iwona Kosińska
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 2775/18
2019-05-23
09:00
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2799/18
2019-05-23
09:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Uchylenie decyzji i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jadwiga Smołucha
Joanna Gierak-Podsiadły
Andrzej Siwek (spr.)
III
III SA/Wa 837/19
2019-05-23
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Agnieszka Olesińska (spr.)
Agnieszka Baran
Maciej Kurasz
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 18/19
2019-05-23
09:00
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów; Ewidencja gruntów


Katarzyna Golat (spr.)
Grzegorz Rząsa
asesor Agnieszka Wąsikowska
Zdjęto z wokandy_DZdjęto z wokandy_D
II
II SA/Wa 462/19
2019-05-23
09:00
Sala F
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
6191 - Orzeczenie dyscyplinarne dotyczące żołnierza zawodowego

orzeczenie dyscyplinarne
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Stanisław Marek Pietras
VI
VI SA/Wa 2241/18
2019-05-23
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6221 - Kara pieniężna z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego

Kara pieniężna za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (pkt 2 decyzji)
Tomasz Sałek
Ewa Frąckiewicz
Grażyna Śliwińska (spr.)
V
V SA/Wa 2099/18
2019-05-23
09:15
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (OB) na rok 2015
Michał Sowiński (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak
I
I SA/Wa 151/19
2019-05-23
09:20
Sala D
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Komunalizacja

stwierdzenie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości
Anna Wesołowska
Iwona Kosińska (spr.)
Joanna Skiba
II
II SA/Wa 2044/18
2019-05-23
09:20
Sala F
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń

wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich
Konrad Łukaszewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Stanisław Marek Pietras (spr.)
IV
IV SA/Wa 406/19
2019-05-23
09:20
Sala G
SKO w Ostrołęce
6091 - Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządfzeń zapobiegających szkodom

umorzenie postępowania w sprawie naruszenia sposobu i kierunku odprowadzania wód opadowych
Grzegorz Rząsa (spr.)
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2712/18
2019-05-23
09:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego tarasu
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Tomasz Janeczko
Krystyna Tomaszewska
VIII
VIII SA/Wa 222/19
2019-05-23
09:30
Sala B Radom
SKO w Warszawie
6035 - Kara za przejazd pojazdem nienormatywnym; Kara za przejazd pojazdem nienormatywnym


Justyna Mazur
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2019-05-30
V
V SA/Wa 143/19
2019-05-23
09:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

udzielenie pomocy finansowej dla producenta świń na obszarze objętym ograniczeniami w związku z ASF
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 2612/18
2019-05-23
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2613/18
2019-05-23
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2668/18
2019-05-23
09:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa zmiany decyzji ostatecznej
Jadwiga Smołucha
Joanna Gierak-Podsiadły
Andrzej Siwek (spr.)
III
III SA/Wa 1881/18
2019-05-23
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r.
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
Maciej Kurasz
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 191/19
2019-05-23
09:40
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Anna Wesołowska
Iwona Kosińska
Joanna Skiba (spr.)
II
II SA/Wa 2223/18
2019-05-23
09:40
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Konrad Łukaszewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Stanisław Marek Pietras
IV
IV SA/Wa 53/19
2019-05-23
09:40
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Grzegorz Rząsa
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1986/18
2019-05-23
09:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110/6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak (spr.)
VII
VII SA/Wa 2803/18
2019-05-23
10:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Janeczko (spr.)
Krystyna Tomaszewska
VIII
VIII SA/Wa 22/19
2019-05-23
10:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Justyna Mazur (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
I
I SA/Wa 1118/18
2019-05-23
10:00
Sala D
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

zasiłek celowy
Anna Wesołowska (spr.)
Iwona Kosińska
Joanna Skiba
III
III SA/Wa 2671/18
2019-05-23
10:00
Sala E
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie kwoty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za okres od stycznia do grudnia 2013 r.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Włodzimierz Gurba (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
VII
VII SA/Wa 2995/18
2019-05-23
10:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jadwiga Smołucha (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Andrzej Siwek
III
III SA/Wa 1920/18
2019-05-23
10:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
Maciej Kurasz (spr.)
IV
IV SA/Wa 1634/17
2019-05-23
10:00
Sala G
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
6090 - Pozwolenie wodnoprawne w zakresie budownictwa wodnego

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Grzegorz Rząsa
Anna Szymańska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
II
II SA/Wa 2147/18
2019-05-23
10:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Konrad Łukaszewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 217/19
2019-05-23
10:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (OB) na rok 2017
Michał Sowiński (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak
I
I SA/Wa 1119/18
2019-05-23
10:10
Sala D
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

przyznanie świadczenia w formie pomocy rzeczowej
Anna Wesołowska (spr.)
Iwona Kosińska
Joanna Skiba
II
II SA/Wa 811/18
2019-05-23
10:20
Sala F
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6331 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6331

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Stanisław Marek Pietras
I
I SA/Wa 2036/18
2019-05-23
10:25
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.01.2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 475/17
Anna Wesołowska
Iwona Kosińska
Joanna Skiba (spr.)
VII
VII SA/Wa 225/19
2019-05-23
10:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezydent m.st. Warszawy
6369 - Inne o symbolu podstawowym 636

Wpisu nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Janeczko
Krystyna Tomaszewska (spr.)
III
III SA/Wa 2152/18
2019-05-23
10:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2014 r. oraz styczeń, luty i mar
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
VIII
VIII SA/Wa 245/19
2019-05-23
10:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.
Justyna Mazur
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
VII
VII SA/Wa 2630/18
2019-05-23
10:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania nieważnościowego
Jadwiga Smołucha
Joanna Gierak-Podsiadły
Andrzej Siwek (spr.)
III
III SA/Wa 2255/18
2019-05-23
10:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Agnieszka Olesińska (spr.)
Agnieszka Baran
Maciej Kurasz
Zdjęto z wokandy
IV
IV SA/Wa 537/19
2019-05-23
10:30
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6169 - Inne dla grupy 6169

umorzenie postępowania administracyjnego
Grzegorz Rząsa (spr.)
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska
VI
VI SA/Wa 2473/17
2019-05-23
10:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komisja Nadzoru Finansowego
6379 - Inne dla grupy 6379

Umorzenie w części oraz nałożenie kary pieniężnej za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych
Tomasz Sałek (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Grażyna Śliwińska
V
V SA/Wa 601/19
2019-05-23
10:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak (spr.)
I
I SA/Wa 265/19
2019-05-23
10:45
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Anna Wesołowska
Iwona Kosińska (spr.)
Joanna Skiba
IV
IV SA/Wa 651/19
2019-05-23
10:50
Sala G
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

ustalenie stopnia niepełnosprawności
Grzegorz Rząsa
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
VII
VII SA/Wa 2398/18
2019-05-23
11:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania nieważnościowego
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Tomasz Janeczko
Krystyna Tomaszewska
I
I SA/Wa 2314/18
2019-05-23
11:00
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranycyh świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Anna Wesołowska
Iwona Kosińska
Joanna Skiba (spr.)
III
III SA/Wa 2748/18
2019-05-23
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

zabezpieczenie na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 2013 r.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 238/19
2019-05-23
11:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Odpłatność za świadczenia

ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
Justyna Mazur
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
VII
VII SA/Wa 2655/18
2019-05-23
11:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Umorzenie postępowania administracyjnego
Jadwiga Smołucha (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Andrzej Siwek
III
III SA/Wa 1568/18
2019-05-23
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011r.
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
Maciej Kurasz
VI
VI SA/Wa 1936/18
2019-05-23
11:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Umorzenie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Tomasz Sałek
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Grażyna Śliwińska
IV
IV SA/Wa 739/19
2019-05-23
11:10
Sala G
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów; Usunięcie drzew lub krzewów


Katarzyna Golat (spr.)
Grzegorz Rząsa
asesor Agnieszka Wąsikowska
Zdjęto z wokandy_D
III
III SA/Wa 2700/18
2019-05-23
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług dla towaru objętego zgłoszeniem celnym
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Włodzimierz Gurba (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
VIII
VIII SA/Wa 235/19
2019-05-23
11:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Kara porządkowa

kara pieniężna z tytułu naruszenia ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Justyna Mazur (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
VII
VII SA/Wa 2684/18
2019-05-23
11:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego
Jadwiga Smołucha
Joanna Gierak-Podsiadły
Andrzej Siwek (spr.)
III
III SA/Wa 2002/18
2019-05-23
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
Maciej Kurasz (spr.)
IV
IV SA/Wa 750/19
2019-05-23
11:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

wymeldowanie z pobytu stałego
Grzegorz Rząsa
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.)
VI
VI SA/Wa 153/19
2019-05-23
11:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej
Tomasz Sałek (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Grażyna Śliwińska
VI
VI SA/Wa 551/19
2019-05-23
11:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nakaz zaprzestania prowadzenia reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej
Tomasz Sałek (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Grażyna Śliwińska
IV
IV SA/Wa 429/19
2019-05-23
12:00
Sala H
SKO w Płocku
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Kaja Angerman (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 2238/18
2019-05-23
12:00
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej
Konrad Łukaszewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
Stanisław Marek Pietras
I
I SA/Wa 1984/18
2019-05-23
12:10
Sala D
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
6291 - Przejęcie przedsiębiorstwa; Przejęcie przedsiębiorstwa


Joanna Skiba (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 404/19
2019-05-23
12:20
Sala D
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa uchylenia decyzji
Anna Wesołowska (spr.)
Iwona Kosińska
Joanna Skiba
II
II SA/Wa 2124/18
2019-05-23
12:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby
Konrad Łukaszewicz
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Stanisław Marek Pietras (spr.)
VII
VII SA/Wa 2733/18
2019-05-23
12:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Janeczko
Krystyna Tomaszewska (spr.)
III
III SA/Wa 2685/18
2019-05-23
12:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za sierpień 2015 r.
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
VIII
VIII SA/Wa 184/19
2019-05-23
12:30
Sala B Radom
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

stwierdzenie braku naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego
Justyna Mazur
Leszek Kobylski (spr.)
Artur Kot
VII
VII SA/Wa 2459/18
2019-05-23
12:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności
Jadwiga Smołucha
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Andrzej Siwek
III
III SA/Wa 2332/18
2019-05-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
Maciej Kurasz
III
III SA/Wa 2331/18
2019-05-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)
Agnieszka Baran
Maciej Kurasz
I
I SA/Wa 576/19
2019-05-23
12:40
Sala D
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Anna Wesołowska (spr.)
Iwona Kosińska
Joanna Skiba
II
II SA/Wa 66/19
2019-05-23
12:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Stanisław Marek Pietras
VII
VII SA/Wa 2734/18
2019-05-23
12:50
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Umorzenie postępowania w zakresie poszerzenia zjazdu z drogi krajowej
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Tomasz Janeczko
Krystyna Tomaszewska
VIII
VIII SA/Wa 216/19
2019-05-23
12:50
Sala B Radom
Rada Miasta I Gminy Białobrzegi
6391/6119 - Inne dla grupy 6119

pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Justyna Mazur
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
IV
IV SA/Wa 3392/18
2019-05-23
12:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
Grzegorz Rząsa (spr.)
Anna Sękowska
asesor Agnieszka Wąsikowska
II
II SA/Wa 86/19
2019-05-23
12:55
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Stanisław Marek Pietras
V
V SA/Wa 244/19
2019-05-23
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

zwrot środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Arkadiusz Tomczak
I
I SA/Wa 716/19
2019-05-23
13:00
Sala D
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Wesołowska
Iwona Kosińska (spr.)
Joanna Skiba
III
III SA/Wa 2724/18
2019-05-23
13:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia odsetek

odmowa umorzenia odsetek od zaległości podatkowej
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
VII
VII SA/Wa 2848/18
2019-05-23
13:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Jadwiga Smołucha (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Andrzej Siwek
III
III SA/Wa 1889/18
2019-05-23
13:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
Maciej Kurasz
III
III SA/Wa 1888/18
2019-05-23
13:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran (spr.)
Maciej Kurasz
VI
VI SA/Wa 113/19
2019-05-23
13:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Tomasz Sałek
Ewa Frąckiewicz
Grażyna Śliwińska (spr.)
VII
VII SA/Wa 2509/18
2019-05-23
13:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Janeczko (spr.)
Krystyna Tomaszewska
VII
VII SA/Wa 2508/18
2019-05-23
13:10
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz wykonania robót budowlanych
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Janeczko (spr.)
Krystyna Tomaszewska
VIII
VIII SA/Wa 209/19
2019-05-23
13:10
Sala B Radom
Rada Gminy Stara Błotnica
6391/6119 - Inne dla grupy 6119

pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Justyna Mazur (spr.)
Leszek Kobylski
Artur Kot
IV
IV SA/Wa 301/19
2019-05-23
13:10
Sala G
SKO w Warszawie
6168 - Ochrona zwierząt

czasowe odebranie psów
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat
Anna Sękowska (spr.)
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 159/19
2019-05-23
13:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Grażyna Śliwińska
I
I SA/Wa 2336/18
2019-05-23
13:20
Sala D
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania o przyznanie prawa użytkowania wieczystego
Anna Wesołowska
Iwona Kosińska (spr.)
Joanna Skiba
V
V SA/Wa 8/19
2019-05-23
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6539 - Inne w grupie 653

odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty
Michał Sowiński (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 2778/18
2019-05-23
13:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lipca do października 2011 r.
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Włodzimierz Gurba (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
VIII
VIII SA/Wa 211/19
2019-05-23
13:30
Sala B Radom
Rada Gminy Jasieniec
6391/6119 - Inne dla grupy 6119

pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Justyna Mazur
Leszek Kobylski
Artur Kot (spr.)
VII
VII SA/Wa 2654/18
2019-05-23
13:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków
Jadwiga Smołucha
Joanna Gierak-Podsiadły
Andrzej Siwek (spr.)
III
III SA/Wa 1947/18
2019-05-23
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
Maciej Kurasz (spr.)
III
III SA/Wa 1948/18
2019-05-23
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.
Matylda Arnold-Rogiewicz
Agnieszka Baran
Maciej Kurasz (spr.)
VI
VI SA/Wa 173/19
2019-05-23
13:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek (spr.)
Ewa Frąckiewicz
Grażyna Śliwińska
IV
IV SA/Wa 343/19
2019-05-23
13:40
Sala G
Minister Środowiska
6130 - Pozwolenie na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Grzegorz Rząsa
Katarzyna Golat (spr.)
Anna Sękowska
Zdjęto z wokandy_D
VI
VI SA/Wa 114/19
2019-05-23
13:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Grażyna Śliwińska
V
V SA/Wa 2114/18
2019-05-23
14:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 2707/18
2019-05-23
14:00
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Inne dla grupy 6119

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r., 2012 r., 2013 r.
Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.)
Włodzimierz Gurba
Aneta Trochim-Tuchorska
IV
IV SA/Wa 849/19
2019-05-23
14:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

umorzenie postępowania administracyjnego
Grzegorz Rząsa
Anna Sękowska (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
VI
VI SA/Wa 2257/18
2019-05-23
14:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komendant Stołeczny Policji
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Tomasz Sałek
Ewa Frąckiewicz
Grażyna Śliwińska (spr.)
VI
VI SA/Wa 2296/18
2019-05-23
14:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komendant Stołeczny Policji
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Tomasz Sałek
Ewa Frąckiewicz
Grażyna Śliwińska (spr.)
VI
VI SA/Wa 189/19
2019-05-23
14:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Tomasz Sałek
Ewa Frąckiewicz (spr.)
Grażyna Śliwińska
V
V SA/Wa 116/19
2019-05-23
14:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w sprawie wniosku o przyznanie płatności ONW
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak (spr.)
III
III SA/Wa 858/19
2019-05-23
14:30
Sala E
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Dorota Dziedzic-Chojnacka
Włodzimierz Gurba (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
IV
IV SA/Wa 384/19
2019-05-23
14:30
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja gruntów; Ewidencja gruntów


asesor Anna Sidorowska-Ciesielska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 302/19
2019-05-23
14:40
Sala G
SKO w Warszawie
6157 - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości


asesor Anna Sidorowska-Ciesielska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VIII
VIII SA/Wa 128/19
2019-05-23
14:45
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu


Sławomir Fularski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
V
V SA/Wa 117/19
2019-05-23
14:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w sprawie wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (OB)
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura
Arkadiusz Tomczak (spr.)


Ilość wizyt na stronie: 124985
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl