Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2017-11-18 do dnia 2018-02-16.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 3838/16
2018-01-17
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lipca do września 2012 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
III
III SA/Wa 3839/16
2018-01-17
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od października do grudnia 2012 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
VIII
VIII SA/Wa 598/17
2018-01-17
09:00
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
V
V SA/Wa 2/17
2018-01-17
09:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha (spr.)
II
II SA/Wa 743/17
2018-01-17
09:00
Sala F
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

przyjęcie na studia doktoranckie
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Danuta Kania
Adam Lipiński
V
V SA/Wa 92/17
2018-01-17
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Szef Służby Celnej
6301 - Wiążąca informacja taryfowa

cofnięcie wiążącej informacji taryfowej
Izabella Janson
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 658/17
2018-01-17
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 497/17
2018-01-17
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych
Piotr Przybysz (spr.)
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik
I
I SA/Wa 680/17
2018-01-17
09:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22.06.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 158/16
Dorota Apostolidis (spr.)
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz
II
II SA/Wa 994/17
2018-01-17
09:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za dni przepracowane poza rozkładem czasu pracy
Stanisław Marek Pietras
Danuta Kania
Adam Lipiński (spr.)
V
V SA/Wa 395/17
2018-01-17
09:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6537 - Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
Izabella Janson (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Michał Sowiński
I
I SA/Wa 1733/17
2018-01-17
09:20
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 370/13
Dorota Apostolidis
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 595/17
2018-01-17
09:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
V
V SA/Wa 272/17
2018-01-17
09:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania (spr.)
Jadwiga Smołucha
VII
VII SA/Wa 657/17
2018-01-17
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowa jej uchylenia
Włodzimierz Kowalczyk
Renata Nawrot (spr.)
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 54/17
2018-01-17
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r.
Piotr Przybysz
Agnieszka Olesińska (spr.)
Beata Sobocha
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 643/17
2018-01-17
09:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
Stanisław Marek Pietras
Danuta Kania (spr.)
Adam Lipiński
V
V SA/Wa 647/17
2018-01-17
09:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu środków finansowych wykorzystanych z naruszeniem procedur
Izabella Janson
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Michał Sowiński (spr.)
I
I SA/Wa 1521/17
2018-01-17
09:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

sprzeciw od decyzji w sprawie reformy rolnej
Dorota Apostolidis
Emilia Lewandowska (spr.)
Dariusz Pirogowicz
VII
VII SA/Wa 1970/17
2018-01-17
09:50
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki
V
V SA/Wa 269/17
2018-01-17
10:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha
III
III SA/Wa 3365/16
2018-01-17
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za marzec 2015 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
VIII
VIII SA/Wa 542/17
2018-01-17
10:00
Sala B Radom
Wojewoda Mazowiecki
6411/6262 - Rozwiązanie stosunku pracy z radnym

rozstrzygnięcie nadzorcze
Leszek Kobylski (spr.)
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak
II
II SA/Wa 837/17
2018-01-17
10:00
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Danuta Kania
Adam Lipiński
V
V SA/Wa 148/17
2018-01-17
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa udzielenia wsparcia finansowego w sektorze owoców i warzyw
Izabella Janson
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Michał Sowiński
III
III SA/Wa 552/17
2018-01-17
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

określenie wysokości dochodu nie powodującego powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.
Piotr Przybysz
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
I
I SA/Wa 1072/17
2018-01-17
10:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

umorzenie postępowania administracyjnego
Dorota Apostolidis (spr.)
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz
VII
VII SA/Wa 52/17
2018-01-17
10:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa wznowienia postępowania
Włodzimierz Kowalczyk
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki (spr.)
VII
VII SA/Wa 1190/17
2018-01-17
10:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019; inny dla grupy 6019


Włodzimierz Kowalczyk
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 321/17
2018-01-17
10:15
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha
II
II SA/Wa 1011/17
2018-01-17
10:20
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

utrata statusu osoby bezrobotnej
Stanisław Marek Pietras
Danuta Kania
Adam Lipiński (spr.)
V
V SA/Wa 149/17
2018-01-17
10:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa udzielenia wsparcia finansowego w sektorze owoców i warzyw
Izabella Janson
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Michał Sowiński
I
I SA/Wa 1545/17
2018-01-17
10:20
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.07.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 157/14
Dorota Apostolidis
Emilia Lewandowska (spr.)
Dariusz Pirogowicz
III
III SA/Wa 215/17
2018-01-17
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2010 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
VIII
VIII SA/Wa 555/17
2018-01-17
10:30
Sala B Radom
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6182 - Zwrotu nieruchomości

umorzenie postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
V
V SA/Wa 367/17
2018-01-17
10:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha (spr.)
III
III SA/Wa 224/17
2018-01-17
10:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Piotr Przybysz
Agnieszka Olesińska (spr.)
Beata Sobocha
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 225/17
2018-01-17
10:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Piotr Przybysz
Agnieszka Olesińska (spr.)
Beata Sobocha
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 1824/17
2018-01-17
10:40
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6411/6145 - Przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły

stwierdzenie nieważności zarządzenia
Stanisław Marek Pietras
Danuta Kania
Adam Lipiński (spr.)
V
V SA/Wa 400/17
2018-01-17
10:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6531 - Dotacje

ustalenie przypadającej do zwrotu kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
Izabella Janson (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Michał Sowiński
I
I SA/Wa 1500/16
2018-01-17
10:40
Sala D
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6292 - Przymusowy zarząd państwowy

odmowa uchylenia decyzji
Dorota Apostolidis (spr.)
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz
VIII
VIII SA/Wa 545/17
2018-01-17
10:50
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
V
V SA/Wa 2693/16
2018-01-17
10:50
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha
VII
VII SA/Wa 671/17
2018-01-17
10:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 658/17
2018-01-17
11:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za wrzesień 2012 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
V
V SA/Wa 829/17
2018-01-17
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sprawiedliwości
6531 - Dotacje

odrzucenie oferty
Izabella Janson
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Michał Sowiński (spr.)
III
III SA/Wa 427/17
2018-01-17
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Piotr Przybysz (spr.)
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik
I
I SA/Wa 1683/17
2018-01-17
11:00
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa uchylenia decyzji
Dorota Apostolidis
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 551/17
2018-01-17
11:10
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki stawu wodnego
Leszek Kobylski (spr.)
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak
VII
VII SA/Wa 637/17
2018-01-17
11:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Umorzenie postępowania odwoławczego
Włodzimierz Kowalczyk
Renata Nawrot (spr.)
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 3615/16
2018-01-17
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o zabezpieczeniu na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od maja do października 2014 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
VII
VII SA/Wa 1487/17
2018-01-17
11:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 518/17
2018-01-17
11:30
Sala E
Minister Rozwoju i Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Piotr Przybysz
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
VIII
VIII SA/Wa 477/17
2018-01-17
11:40
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6038 - Upoważnienie do badań technicznych pojazdów

uchylenie decyzji w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 655/17
2018-01-17
12:00
Sala B Radom
Rada Gminy Rzeczniów
6391/6139 -


Leszek Kobylski
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
II
II SA/Wa 810/17
2018-01-17
12:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Danuta Kania
Adam Lipiński
VII
VII SA/Wa 530/17
2018-01-17
12:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Włodzimierz Kowalczyk (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 954/17
2018-01-17
12:20
Sala F
Centralna Komisja Lekarska
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zdolność do pełnienia służby
Stanisław Marek Pietras
Danuta Kania
Adam Lipiński (spr.)
I
I SA/Wa 1555/17
2018-01-17
12:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Dorota Apostolidis (spr.)
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz
III
III SA/Wa 368/17
2018-01-17
12:30
Sala C
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. oraz decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od
Aneta Trochim-Tuchorska
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
VII
VII SA/Wa 667/17
2018-01-17
12:30
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Nakaz rozbiórki
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 553/17
2018-01-17
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych
Piotr Przybysz (spr.)
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik
II
II SA/Wa 1201/17
2018-01-17
12:40
Sala F
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Stanisław Marek Pietras (spr.)
Danuta Kania
Adam Lipiński
I
I SA/Wa 1011/17
2018-01-17
12:40
Sala D
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską
Dorota Apostolidis
Emilia Lewandowska (spr.)
Dariusz Pirogowicz
VII
VII SA/Wa 675/17
2018-01-17
12:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Renata Nawrot (spr.)
Grzegorz Rudnicki
I
I SA/Wa 1159/17
2018-01-17
12:55
Sala D
Wojewoda Mazowiecki
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską
Dorota Apostolidis
Emilia Lewandowska (spr.)
Dariusz Pirogowicz
III
III SA/Wa 3829/16
2018-01-17
13:00
Sala C
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
V
V SA/Wa 2099/17
2018-01-17
13:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania (spr.)
Jadwiga Smołucha
VIII
VIII SAB/Wa 87/17
2018-01-17
13:00
Sala B Radom
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
658/6480 - Informacja publiczna

wznowienie postępowania sądowego w sprawie VIII SAB/Wa 61/16
Leszek Kobylski (spr.)
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak
II
II SA/Wa 1030/17
2018-01-17
13:00
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Stanisław Marek Pietras
Danuta Kania
Adam Lipiński (spr.)
V
V SA/Wa 2059/17
2018-01-17
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Bank Gospodarstwa Krajowego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Izabella Janson
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Michał Sowiński (spr.)
III
III SA/Wa 185/17
2018-01-17
13:00
Sala E
Minister Rozwoju i Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Piotr Przybysz
Agnieszka Olesińska (spr.)
Beata Sobocha
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 679/17
2018-01-17
13:10
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Wniesienie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru przebudowy zjazdu indywidualnego na publiczny
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki
I
I SA/Wa 1635/17
2018-01-17
13:15
Sala D
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Dorota Apostolidis
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz (spr.)
V
V SA/Wa 2139/17
2018-01-17
13:20
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zarząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha (spr.)
II
II SA/Wa 570/17
2018-01-17
13:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Stanisław Marek Pietras
Danuta Kania (spr.)
Adam Lipiński
III
III SA/Wa 35/17
2018-01-17
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od maja do września 2011 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
V
V SA/Wa 624/17
2018-01-17
13:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha
VIII
VIII SA/Wa 471/17
2018-01-17
13:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6031 - Cofnięcie prawa jazdy

cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
V
V SA/Wa 441/17
2018-01-17
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utowrzeniem grupy producentów owoców i warzyw oraz prowadzeniem działalności administracyjnej
Izabella Janson (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 2241/17
2018-01-17
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki (spr.)
VII
VII SA/Wa 2240/17
2018-01-17
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki (spr.)
III
III SA/Wa 874/17
2018-01-17
13:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
Piotr Przybysz
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
I
I SA/Wa 526/17
2018-01-17
13:30
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Dorota Apostolidis (spr.)
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz
V
V SA/Wa 630/17
2018-01-17
13:40
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha
VIII
VIII SA/Wa 581/17
2018-01-17
13:50
Sala B Radom
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6330 - Status bezrobotnego

uznanie za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
V
V SA/Wa 620/17
2018-01-17
13:50
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania (spr.)
Jadwiga Smołucha
I
I SA/Wa 1578/17
2018-01-17
13:50
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Dorota Apostolidis
Emilia Lewandowska
Dariusz Pirogowicz (spr.)
III
III SA/Wa 3044/16
2018-01-17
14:00
Sala C
Minister Rozwoju i Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Aneta Trochim-Tuchorska
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
V
V SA/Wa 410/17
2018-01-17
14:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania (spr.)
Jadwiga Smołucha
V
V SA/Wa 290/17
2018-01-17
14:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe; płatności obszarowe


Izabella Janson
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Michał Sowiński (spr.)
Zdjęto z wokandy_D
III
III SA/Wa 3950/17
2018-01-17
14:00
Sala E
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Piotr Przybysz (spr.)
Beata Sobocha
Waldemar Śledzik
V
V SA/Wa 622/17
2018-01-17
14:10
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha (spr.)
VII
VII SA/Wa 2558/17
2018-01-17
14:10
Sala A
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620; Inne o symbolu podstawowym 620


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki
V
V SA/Wa 621/17
2018-01-17
14:20
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Irena Jakubiec-Kudiura
Andrzej Kania
Jadwiga Smołucha (spr.)
V
V SA/Wa 70/17
2018-01-17
14:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Izabella Janson
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Michał Sowiński
III
III SA/Wa 109/17
2018-01-17
14:30
Sala C
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za maj, czerwiec i lipiec 2011 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
VII
VII SA/Wa 662/17
2018-01-17
14:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Odmowa wpisania do rejestru zabytków
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Renata Nawrot (spr.)
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 3462/16
2018-01-17
14:30
Sala E
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego podatku od nieruchomości za lata 1966-2015 i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Piotr Przybysz
Beata Sobocha (spr.)
Waldemar Śledzik
VII
VII SA/Wa 2841/16
2018-01-17
14:50
Sala A
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Renata Nawrot
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 893/17
2018-01-17
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska
Ewa Izabela Fiedorowicz
asesor Agnieszka Wąsikowska
III
III SA/Wa 13/17
2018-01-17
15:00
Sala E
Prezydent Miasta Otwocka
6561/6115 - Podatek od nieruchomości

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od nieruchomości
Sylwester Golec (spr.)
Piotr Przybysz
Beata Sobocha
III
III SA/Wa 34/17
2018-01-17
15:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Sylwester Golec (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 151/17
2018-01-17
15:45
Sala E
Minister Rozwoju i Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Sylwester Golec (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA


Ilość wizyt na stronie: 71528
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl