Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2020-02-09 do dnia 2020-05-09.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VII
VII SA/Wa 2897/19
2020-04-09
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

odmowa stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Monika Kramek
Izabela Ostrowska
V
V SA/Wa 1828/19
2020-04-09
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych na automatach bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia
Bożena Zwolenik (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 2801/19
2020-04-09
09:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Skreślenia z rejestru zabytków

Odmowa skreślenia z rejestru zabytków
Andrzej Siwek (spr.)
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki
VII
VII SA/Wa 2898/19
2020-04-09
09:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezydent m.st. Warszawy
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

odmowa stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Monika Kramek
Izabela Ostrowska
V
V SA/Wa 1443/19
2020-04-09
09:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 2727/19
2020-04-09
09:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek (spr.)
Izabela Ostrowska
VII
VII SA/Wa 2462/19
2020-04-09
09:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Andrzej Siwek
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki (spr.)
V
V SA/Wa 1980/19
2020-04-09
09:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

nałożenie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 2822/19
2020-04-09
10:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Odmowa skreślenia z rejestru zabytków

odmowa skreślenia z rejestru zabytków
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek
Izabela Ostrowska (spr.)
V
V SA/Wa 1551/19
2020-04-09
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
VII
VII SA/Wa 2724/19
2020-04-09
10:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku demontażu i wykonania napraw
Andrzej Siwek
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki
V
V SA/Wa 2048/18
2020-04-09
10:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
VII
VII SA/Wa 2496/19
2020-04-09
10:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek (spr.)
Izabela Ostrowska
VII
VII SA/Wa 2912/19
2020-04-09
10:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku wykonania robót budowlanych
Andrzej Siwek (spr.)
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki
VII
VII SA/Wa 2497/19
2020-04-09
10:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek (spr.)
Izabela Ostrowska
VII
VII SA/Wa 2474/19
2020-04-09
11:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Andrzej Siwek
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki (spr.)
V
V SA/Wa 1715/19
2020-04-09
11:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) i nałożenie sankcji
Bożena Zwolenik (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 2737/19
2020-04-09
11:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie wysokości kosztów powstałych z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
Andrzej Siwek
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki
VII
VII SA/Wa 2915/19
2020-04-09
12:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

odmowa wydania zezwolenia na przebudowę zjazdu indywidualnego
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek
Izabela Ostrowska (spr.)
VII
VII SA/Wa 2613/19
2020-04-09
12:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

stwierdzenie nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek (spr.)
Izabela Ostrowska
V
V SA/Wa 1514/19
2020-04-09
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 1952/19
2020-04-09
13:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Monika Kramek
Izabela Ostrowska
V
V SA/Wa 460/19
2020-04-09
13:25
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6531 - Dotacje

określenie kwoty dotacji oświatowej do zwrotu
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 2500/19
2020-04-09
13:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Budowa linii energetycznych; Budowa linii energetycznych


Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek
Izabela Ostrowska (spr.)
V
V SA/Wa 1839/19
2020-04-09
13:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Bożena Zwolenik (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński
VII
VII SA/Wa 2599/19
2020-04-09
13:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia i nałożenie na przewoźnika kary pieniężnej
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Monika Kramek
Izabela Ostrowska
VII
VII SA/Wa 137/20
2020-04-09
14:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

stwierdzenie nieważności decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek
Izabela Ostrowska (spr.)
V
V SA/Wa 1622/19
2020-04-09
14:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)
V
V SA/Wa 1901/19
2020-04-09
14:25
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Powstanie długu celnego

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Bożena Zwolenik (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński

Sygnatura akt: VII SA/Wa 2897/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 6032

Przedmiot: inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

odmowa stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Monika Kramek
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1828/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6042

Przedmiot: gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych na automatach bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2801/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 09:00

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6361

Przedmiot: Skreślenia z rejestru zabytków

Odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek (spr.)
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2898/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 09:15

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 6032

Przedmiot: inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

odmowa stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Monika Kramek
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1443/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 09:20

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6042

Przedmiot: gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2727/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek (spr.)
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2462/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 09:30

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1980/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 09:40

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6042

Przedmiot: gry losowe i zakłady wzajemne

nałożenie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2822/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6361

Przedmiot: Odmowa skreślenia z rejestru zabytków

odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek
Izabela Ostrowska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1551/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 10:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6042

Przedmiot: gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2724/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 10:00

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku demontażu i wykonania napraw

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: V SA/Wa 2048/18

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 10:20

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2496/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 10:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek (spr.)
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2912/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 10:30

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku wykonania robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek (spr.)
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2497/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 10:45

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek (spr.)
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2474/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 11:00

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1715/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 11:10

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) i nałożenie sankcji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2737/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 11:30

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6032

Przedmiot: inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie wysokości kosztów powstałych z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Przewodniczący / Sędziowie:
Andrzej Siwek
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2915/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 12:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Symbol: 6034

Przedmiot: zjazdy z dróg publicznych

odmowa wydania zezwolenia na przebudowę zjazdu indywidualnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek
Izabela Ostrowska (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2613/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 12:50

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek (spr.)
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1514/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 13:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1952/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 13:10

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Monika Kramek
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: V SA/Wa 460/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 13:25

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6531

Przedmiot: Dotacje

określenie kwoty dotacji oświatowej do zwrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak (spr.)
Michał Sowiński


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2500/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 13:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Budowa linii energetycznych; Budowa linii energetycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek
Izabela Ostrowska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1839/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 13:45

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2599/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 13:50

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Symbol: 6039

Przedmiot: Inne dla grupy 6039

stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia i nałożenie na przewoźnika kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Monika Kramek
Izabela Ostrowska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 137/20

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 14:10

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Monika Kramek
Izabela Ostrowska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1622/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 14:10

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
Marek Krawczak
Michał Sowiński (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1901/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-04-09

Godzina: 14:25

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Powstanie długu celnego

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
Marek Krawczak
Michał Sowiński


Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2014
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  02-04-2014 14:54
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  04-01-2016 14:29
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 159926
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl