Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-05-20 do dnia 2018-08-18.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VII
VII SA/Wa 2153/17
2018-07-19
08:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami; Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami; Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami


Tomasz Stawecki (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1071/18
2018-07-19
08:40
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2139/17
2018-07-19
08:55
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2322/17
2018-07-19
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego; Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Jadwiga Smołucha
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 265/18
2018-07-19
09:00
Sala B Radom
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa dla producentów rolnych
Leszek Kobylski (spr.)
Sławomir Fularski
Artur Kot
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 102/18
2018-07-19
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Nieuwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Grażyna Śliwińska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2259/17
2018-07-19
09:30
Sala A
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
6016 - Ochrona przeciwpożarowa

Odmowa zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania obowiązku
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jadwiga Smołucha
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2246/17
2018-07-19
09:30
Sala A
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
6016 - Ochrona przeciwpożarowa

Odmowa zmiany decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jadwiga Smołucha
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 179/18
2018-07-19
09:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 rok
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII
VIII SA/Wa 180/18
2018-07-19
09:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odsetek od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2014 roku
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VI
VI SA/Wa 291/18
2018-07-19
09:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Nieuwzględnienie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Grażyna Śliwińska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2519/17
2018-07-19
10:00
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym; inne z zakresu prawa o ruchu drogowym


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Joanna Gierak-Podsiadły
Jadwiga Smołucha (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 440/18
2018-07-19
10:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Grażyna Śliwińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 52/18
2018-07-19
10:10
Sala B Radom
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6010 - Odmowa pozwolenia na budowę

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Uchylono zaskarżoną decyzję
VII
VII SA/Wa 2496/17
2018-07-19
10:30
Sala A
Minister Rozwoju i Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa umorzenia w całości i w części opłaty legalizacyjnej
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Jadwiga Smołucha
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 152/18
2018-07-19
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6320 - Zasiłek okresowy

zasiłek okresowy
Leszek Kobylski (spr.)
Sławomir Fularski
Artur Kot
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 441/18
2018-07-19
10:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Grażyna Śliwińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 319/18
2018-07-19
10:50
Sala B Radom
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku od towarów i usług
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2685/17
2018-07-19
11:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jadwiga Smołucha
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2224/17
2018-07-19
11:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


Grażyna Śliwińska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-08-02
VIII
VIII SA/Wa 284/18
2018-07-19
11:20
Sala B Radom
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu
6480 - Informacja publiczna

udostępnienie informacji publicznej
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2564/17
2018-07-19
11:30
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Odmowa wydania prawa jazdy

Odmowa wydania prawa jazdy kategorii " AM,C,C1,C+E, C1+E"
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Joanna Gierak-Podsiadły
Jadwiga Smołucha (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2651/17
2018-07-19
11:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Krajowa Rada Izby Architektów RP
6017 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odmowa uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w zakresie odpowiadającym uprawnieniom budowlanym w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu polskiego prawa budowlanego
Grażyna Śliwińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 237/18
2018-07-19
12:20
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Leszek Kobylski (spr.)
Sławomir Fularski
Artur Kot
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2650/17
2018-07-19
12:30
Sala A
Minister Rozwoju i Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa umorzenia opłaty legalizacyjnej
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Jadwiga Smołucha
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2649/17
2018-07-19
12:30
Sala A
Minister Rozwoju i Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa umorzenia opłaty legalizacyjnej
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Jadwiga Smołucha
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 370/18
2018-07-19
12:40
Sala B Radom
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podatku od towarów i usług
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski
Artur Kot (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2405/17
2018-07-19
13:00
Sala A
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Nieudzielenie zezwolenia na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej do parametrów zjazdu publicznego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jadwiga Smołucha
Uchylono zaskarżoną decyzję
VIII
VIII SA/Wa 340/18
2018-07-19
13:00
Sala B Radom
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

nabycie z mocy prawa własności nieruchomości
Leszek Kobylski
Sławomir Fularski (spr.)
Artur Kot
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 617/18
2018-07-19
13:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nakazanie zaprzestania prowadzenia reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej
Grażyna Śliwińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 752/18
2018-07-19
13:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Grażyna Śliwińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 1025/18
2018-07-19
13:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Joanna Gierak-Podsiadły
Jadwiga Smołucha (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 194/18
2018-07-19
13:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

Odmowa wpisu do ewidencji instruktorów
Grażyna Śliwińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1470/17
2018-07-19
13:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Odmowa wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Grażyna Śliwińska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 317/17
2018-07-19
14:00
Sala G
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Anna Sękowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 674/18
2018-07-19
14:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego
Grażyna Śliwińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 745/18
2018-07-19
14:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Grażyna Śliwińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Grzegorz Nowecki
II
II SA/Wa 2168/17
2018-07-19
15:30
Sala F
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych; Ochrona danych osobowych


Piotr Borowiecki (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę


Ilość wizyt na stronie: 91411
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl