Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2017-02-23 do dnia 2017-05-24.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 1378/16
2017-04-24
08:45
Sala C
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu; Wpłata na rzecz funduszu


Katarzyna Owsiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 54/17
2017-04-24
08:45
Sala G
SKO w Warszawie
6161 - Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych; Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych


Katarzyna Golat (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 234/17
2017-04-24
09:00
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 474/13
Jolanta Dargas (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Joanna Skiba
III
III SA/Wa 1108/16
2017-04-24
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

uchylenie w całości decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Grzegorz Nowecki (spr.)
Katarzyna Owsiak
Waldemar Śledzik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2651/16
2017-04-24
09:00
Sala G
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6123 - Zasób geodezyjny i kartograficzny

Naliczenie opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
Katarzyna Golat (spr.)
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2015/16
2017-04-24
09:20
Sala B
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Jolanta Dargas
Dariusz Pirogowicz
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1778/16
2017-04-24
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2009 r.
Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak
Waldemar Śledzik (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2409/16
2017-04-24
09:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki (spr.)
Zawieszono postępowanie
I
I SA/Wa 122/17
2017-04-24
09:40
Sala B
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa wznowienia postępowania
Jolanta Dargas
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Joanna Skiba
I
I SA/Wa 1394/16
2017-04-24
10:00
Sala B
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

umorzenie postępowania
Jolanta Dargas (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Joanna Skiba
III
III SA/Wa 1509/16
2017-04-24
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak (spr.)
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 1508/16
2017-04-24
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak (spr.)
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 2185/16
2017-04-24
10:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Odmowa zwrotu nieruchomości
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska (spr.)
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 71/17
2017-04-24
10:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa wszczęcia postępowania
Jolanta Dargas
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Joanna Skiba
III
III SA/Wa 1131/16
2017-04-24
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od listopada 2012 r. do lutego 2013 r. i dokonanie zabezpieczenia jej na majątku podatnika
Grzegorz Nowecki (spr.)
Katarzyna Owsiak
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 470/17
2017-04-24
10:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu stałego
Katarzyna Golat (spr.)
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 138/17
2017-04-24
10:40
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Jolanta Dargas
Dariusz Pirogowicz
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 37/17
2017-04-24
11:00
Sala B
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia nieruchomości z mocy prawa przez gminę
Jolanta Dargas (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Joanna Skiba
VI
VI SA/Wa 1966/16
2017-04-24
11:00
Sala E
Minister Sprawiedliwości
6174 - Komornicy; Komornicy


Izabela Głowacka-Klimas

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1483/16
2017-04-24
11:00
Sala C
Minister Finansów
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak
Waldemar Śledzik (spr.)
IV
IV SA/Wa 2552/15
2017-04-24
11:00
Sala G
Rada Miejska Radzymin
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2-A
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki (spr.)
III
III SA/Wa 1500/16
2017-04-24
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za lipiec 2010 r.
Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak (spr.)
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 1888/16
2017-04-24
11:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska (spr.)
Łukasz Krzycki
I
I SA/Wa 198/17
2017-04-24
12:20
Sala B
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6292 - Przymusowy zarząd państwowy

umorzenie postępowania administracyjnego
Jolanta Dargas
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Joanna Skiba
III
III SA/Wa 1246/16
2017-04-24
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i dokonanie zabezpieczenia jej na majątku podatnika
Grzegorz Nowecki (spr.)
Katarzyna Owsiak
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 2972/16
2017-04-24
12:30
Sala G
SKO w Ciechanowie
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Stwierdzenie niemożliwości uchylenia decyzji ostatecznej
Katarzyna Golat (spr.)
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki
I
I SA/Wa 279/17
2017-04-24
12:40
Sala B
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04.03.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 1/16
Jolanta Dargas
Dariusz Pirogowicz
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 284/17
2017-04-24
13:00
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania zasiłku rodzinnego
Jolanta Dargas (spr.)
Dariusz Pirogowicz
Joanna Skiba
III
III SA/Wa 1258/16
2017-04-24
13:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak
Waldemar Śledzik (spr.)
IV
IV SA/Wa 3005/16
2017-04-24
13:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki (spr.)
I
I SA/Wa 184/17
2017-04-24
13:15
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze 500 +
Jolanta Dargas
Dariusz Pirogowicz (spr.)
Joanna Skiba
VIII
VIII SA/Wa 783/16
2017-04-24
13:30
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych


Sławomir Fularski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 2014/16
2017-04-24
13:30
Sala B
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Jolanta Dargas
Dariusz Pirogowicz
Joanna Skiba (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 1537/16
2017-04-24
13:30
Sala C
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2013 r.
Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak (spr.)
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 100/17
2017-04-24
13:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska (spr.)
Łukasz Krzycki
III
III SA/Wa 1260/16
2017-04-24
14:00
Sala C
Minister Finansów
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Grzegorz Nowecki (spr.)
Katarzyna Owsiak
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 207/17
2017-04-24
14:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6135 - Odpady

Wyrażenie sprzeciwu wobec planowanego przemieszczenia odpadów
Katarzyna Golat (spr.)
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki
III
III SA/Wa 1100/16
2017-04-24
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak
Waldemar Śledzik (spr.)
IV
IV SA/Wa 2551/16
2017-04-24
14:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki (spr.)
III
III SA/Wa 1504/16
2017-04-24
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Grzegorz Nowecki
Katarzyna Owsiak (spr.)
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 341/17
2017-04-24
15:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6182 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Katarzyna Golat
Aneta Dąbrowska (spr.)
Łukasz Krzycki
III
III SA/Wa 317/16
2017-04-24
15:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Agnieszka Olesińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 2576/16
2017-04-24
15:30
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość; Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość


Katarzyna Golat (spr.)
Aneta Dąbrowska
Łukasz Krzycki
III
III SA/Wa 345/16
2017-04-24
15:40
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Agnieszka Olesińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 2983/16
2017-04-24
15:45
Sala G
Rada Miasta Siedlce
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Łukasz Krzycki (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA


Ilość wizyt na stronie: 52796
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

© 2012 netkoncept.com - skycms