wyszukaj

Informacja dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu

1. Warunkiem wypłaty przyznanego pełnomocnikowi wynagrodzenia jest przekazanie Sądowi wypełnionego formularza.

2. Formularz można pobrać ze strony http://bip.warszawa.wsa.gov.pl w zakładce "Formularze i wzory" oraz w biurze podawczym Sądu, w czytelni akt i w punkcie informacji w sprawach.