wyszukaj

  ♦  Sąd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600 .

  ♦  Biuro podawcze jest czynne w godzinach urzędowania Sądu.

  ♦  Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu jest czynna w godzinach
     urzędowania Sądu  ( parter )

  ♦  Czytelnia akt udostępnia do wglądu akta spraw w godzinach 800-1530 .
      Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich
        udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić
        z sekretariatem wydziału.

  ♦  Biblioteka jest czynna  w godzinach urzędowania Sądu.

  ♦  Kasa Sądu czynna jest dla interesantów w godzinach 900-1530 ,
      a w ostatnim dniu miesiąca w godzinach 900-1230 .

  ♦  Kasa Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu czynna jest w godzinach 830-1500 ,
      a w ostatnim dniu miesiąca kasa jest nieczynna.


  ♦  Prezes oraz Wiceprezesi WSA w Warszawie przyjmują interesantów według
      harmonogramu po uprzednim uzgodnieniu godziny z Sekretariatem Prezydialnym
      tel. 22 553 78 00        


      PDFHARMONOGRAM PRZYJĘĆ INTERESANTÓW NA MIESIĄC wrzesien 2017 r.pdf

  ♦  Przewodniczący poszczególnych Wydziałów lub ich zastępcy przyjmują
      interesantów codziennie w godzinach 1000-1200 i 1400-1500 .

  ♦  Dyrektor Sądu oraz Kierownicy Oddziałów przyjmują interesantów codziennie
      w godzinach urzędowania Sądu.