wyszukaj

Komunikaty Rzecznika Prasowego

Rzecznik prasowy     -  Joanna Kube
                                 
                                     tel.          (22) 553 79 00
                                     tel. kom.  601 07 88 73
                                     tel.          (22) 553 79 01
                                     fax          (22) 553 70 46

                                     e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

UWAGA! Telefon komórkowy Rzecznika Prasowego w przypadku braku możliwości
                 odebrania rozmowy jest automatycznie przełączany na numer Sekretariatu WIS.


 • Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną (R 10/17)

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 1866/17 odrzucił skargę Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji z dnia 30 sierpnia 2017 r.

  Data publikacji: 15-01-2018 15:38
 • Komunikat w sprawie umieszczania składu produktu na etykiecie

        W  sprawie  o  sygn.  akt  VI SA/Wa 2490/16  przedmiotem skargi  była  decyzja  Głównego  Inspektora  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 50.000 złotych za wprowadzenie do obrotu wyrobów majonezowych o niewłaściwej jakości handlowej. Przyczyną wymierzenia tej kary był brak zamieszczenia na etykietach produktów informacji o dodatkach pełniących funkcje wzmacniaczy smaku w gotowym produkcie (glutaminian monosodowy E621 i 5-rybonukleotydy disodowe E635), które zawarte były w innej płynnej przyprawie użytej do produkcji majonezu.

  Data publikacji: 27-12-2017 12:38
 • Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta m.st Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji o postępowaniach dekretowych

           W dniu 10 listopada 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę Fundacji ePaństwo na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (sygn. akt II SAB/Wa 765/16). Wnioskodawca domagał się informacji dotyczących wszystkich postępowań z dekretu warszawskiego.

  Data publikacji: 21-12-2017 09:29
 • Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

        W dniu 27 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu po rozpoznaniu wniosku o wyłączenie sędziego Marka Wroczyńskiego ze składu orzekającego w sprawie ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia, postanowił oddalić wniosek o wyłączenie sędziego Marka Wroczyńskiego.

  Data publikacji: 03-11-2017 11:11
 • Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w zakresie preferencyjnego rozliczenia podatku rodzica samotnie wychowującego dziecko

         Skarżący złożył do Ministra Finansów wniosek o interpretację prawa podatkowego w zakresie możliwości rozliczenia podatku dochodowego jako osoba samotnie wychowująca dziecko. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej skarżący wskazał, że sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód i powierzył obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim dzieckiem (opiekę naprzemienną). Zdaniem skarżącego w 2015 r. spełnił on łącznie wszystkie warunki przewidziane do skorzystania z możliwości obliczenia podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.

  Data publikacji: 18-12-2017 13:43