wyszukaj

Dzień 27 maja 2016 r. wyznacza się dniem wolnym od pracy,
a dzień 21 maja 2016 r. wyznacza się dniem roboczym.

UWAGA! Sprawy wyznaczone na dzień 27 maja 2016 r. odbędą się
               zgodnie z wyznaczonym wcześniej terminarzem.


►  e-Terminarz - informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw

Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu
telefon  (22)  553 70 70,  553 70 71, 553 78 86 
numery fax lista numerów fax
e-mail