wyszukaj

Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu
telefon  (22) 553 70 37, 553 70 29, 553 70 70,  553 70 71, 553 78 86, lista numerów fax
e-mail    

e-Terminarz - informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw
 


Zarządzeniem Prezesa WSA w Warszawie nr 19 z dnia 30 listopada 2017 r. wyznacza się dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r., który przypada w sobotę.