wyszukaj

Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu
telefon  (22)  553 70 70,  553 70 71, 553 78 86,  lista numerów fax
e-mail    

e-Terminarz - informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw

 

Od  30 października 2017 r. 
siedziba   Wydziału Orzeczniczego  V  i  VI  oraz   Wydziału  Informacji  Sądowej 
będzie mieścić się w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4.